Hotărârea nr. 236/2005

Hotărârea 236/2005 - Suportarea din bugetul local si treerea pe cheltuieli a sumei de 422.858.080 lei în baza Sentintei civile nr. 2151/E/2003 a Tribunalului Iasi, a Deciziei civile nr. 31A/A/2004 a Curtii de Apel iasi si a Deciziei nr. 764/2005 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie Bucuresti.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind suportarea din bugetul local și trecerea pe cheltuieli a suinei de 422.858.080 lei, în baza Sentinței civile nr. 2151 / E / 2003 a Tribunalului Iași, a Deciziei civile nr. 31 / A / 2004 a Curții de Apel Iași

și a Deciziei nr. 764 / 2005 a înaltei Curți de Casație și Justiție București

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind suportarea din bugetul local și trecerea pe cheltuieli a sumei de 422.858.080 lei, în baza Sentinței civile nr. 2151 / E / 2003 a Tribunalului Iași, a Deciziei civile nr. 31 / A / 2004 a Curții de Apel Iași și a Deciziei nr. 764 / 2005 a înaltei Curți de Casație și Justiție București - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 18824 din 25.03.2005, cu privire la plata sumei de 217.873.823 lei cu titlu de preț prestații (conform contractului nr. 10578 ! 1998 încheiat între Primarul municipiului Cluj-Napoca și R.A.D.P. Cluj-Napoca). a sumei de 187.188.020 lei cu titlu de dobândă și a sumei de 17.796.237 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. în baza Sentinței civile nr. 2151 / E / 2003 a Tribunalului Iași, a Deciziei civile nr. 31 / A / 2004 a Curții de Apel Iași și a Deciziei nr. 764 / 2005 a înaltei Curți de Casație și Justiție București;

Reținând prevederile art. 969 și 970 Cod civil, ale art. 43 Cod comercial, ale art. 274 și 3711 Cod procedură civilă;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă suportarea din bugetul local și trecerea pe cheltuieli a sumei de 422.858.080 lei, reprezentând preț prestații, dobândă și cheltuieli de judecată, în baza Sentinței civile nr. 2151 / E / 2003 a Tribunalului Iași, a Deciziei civile nr. 31 / A / 2004 a Curții de Apel Iași și a Deciziei nr. 764 / 2005 a înaltei Curți de Casație și Justiție București.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Serviciul juridic, contencios.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Dr. Laszlo Attila


Nr. 236 din 5 aprilie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


Contrasemnează:


Secretarul municipiului, Jr.țMircea Jorj