Hotărârea nr. 227/2005

Hotărârea 227/2005 - Alocarea sumei de 2 miliarde lei de la bugetul local pe anul 2005 în vederea finalizării lucrărilor de reparatii si modificări interioare la Asociatia Natională a Surzilor din România – Filiala Teritorială Cluj.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 2 miliarde lei de la bugetul local pe anul 2005 în vederea finalizării lucrărilor de reparații și modificări interioare la Asociația Națională a Surzilor din România - Filiala Teritoriala Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj - Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 2 miliarde lei de la bugetul local pe anul 2005 în vederea finalizării lucrărilor de reparații și modificări interioare la Asociația Naționala a Surzilor din România - Filiala Teritoriala Cluj, proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 22725 din 29.03.2005 al Direcției tehnice prin care se propune alocarea sumei de 2 miliarde lei de la bugetul local pe anul 2005 în vederea finalizării lucrărilor de reparații și modificări interioare la Asociația Națională a Surzilor din România - Filiala Teritoriala Cluj^ Văzând avizul comisiei de specialitate,’

Potrivit dispozițiunilor art. 38 alin.2 lit. “n“ si 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă alocarea sumei de 2 miliarde lei de la bugetul local pe anul 2005 în vederea finalizării lucrărilor de reparații și modificări interioare la Asociația Națională a Surzilor din România - Filiala Teritoriala Cluj

Art. 2 — Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

DE

Dr.Laszlo Attila


PREȘEDINTE DȚ,ȘEDINȚA,


Nr. 227 din 5 aprilie 2005 ( Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)