Hotărârea nr. 222/2005

Hotărârea 222/2005 - Alocarea sumei de 500.000.000 lei din bugetul local pe anul 2005 în vederea executării lucrărilor de reparatii la Clinica de Dermatologie.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 500.000.000 lei din bugetul local pe anul 2005 în vederea executării lucrărilor de reparații la Clinica de Dermatologie

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 500.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 în vederea executării lucrărilor de reparații la Clinica de Dermatologie - proiect din inițiativa primarului ;

Analizând Referatul nr. 22715 din 29.03.2005 al Direcției tehnice, prin care se propune alocarea sumei de 500.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 în vederea executării lucrărilor de reparații la Clinica de Dermatologie;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al 2 lit “d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se aprobă alocarea sumei de 500.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 în vederea executării lucrărilor de reparații la Clinica de Dermatologie

Art. II - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.


Nr.222 din 5 aprilie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)