Hotărârea nr. 216/2005

Hotărârea 216/2005 - Alocarea sumei de 300.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005, Asociatiei Sportive Savu Racing, în vederea organizării si desfăsurării Campionatului National de Raliuri, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 300.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005, Asociației Sportive SAVU RACING, în vederea organizării și desfășurării Campionatului Național de Raliuri, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 300.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociației Sportive SAVU RACING, în vederea organizării și desfășurării Campionatului Național de Raliuri, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa consilierilor: Adrian Cătană, Florea Ioan Horia, Radu Morariu, Ciprian Adrian Păun, Tudor Radu Pușcaș și Ovidiu Laurean Turdean;

Analizând referatul nr. 3994 din 2 februarie 2005 al consilierilor inițiatori, prin care se propune alocarea sumei de 300.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005, Asociației Sportive SAVU RACING, în vederea organizării și desfășurării Campionatului Național de Raliuri, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38   al.2   lit “d” și 46 din Legea nr.215/2001 a

administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă alocarea sumei de 300.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005, Asociației Sportive SAVU RACING, în vederea organizării și desfășurării Campionatului Național de Raliuri, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ cultură și Direcția economică.

Președinte de ședință.

Dr. LASZLO Attila

Nr. 216 din 5 aprilie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu

23 voturi)