Hotărârea nr. 211/2005

Hotărârea 211/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 91/2004 (alocarea sumei de 4.500.000.000 lei din bugetul local pe anul 2005 Spitalului Clinic de Adulti – Chirurgie III – Medicală III din Cluj-Napoca, pentru executarea unor lucrări de amenajare a sectiei, blocului din Cluj-Napoca, pentru executarea unor lucrări de amenajare a sectiei, blocului operator si statiei de sterilizare)


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii nr. 91/2004 (alocarea sumei de 4.500.000.000 lei din bugetul local pe anul 2005 Spitalului Clinic de Adulți - Chirurgie III - Medicală III din Cluj-Napoca, pentru executarea unor lucrări de amenajare a secției, blocului operator și stației de sterilizare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 91/2004 -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor Cătană Adrian, Chiorean Liviu Ioan, Cordoș Alexandru, Dimitriu Ștefan Florea, Dulcă Maria, Fekete Emoke, Florea Ioan Horia, Irsay Miklos, Laszlo Attila, Lăpușan Remus Gabriel, Molnos Lajos, Morariu Radu, Nistor Ioan Silviu, Palfi Carol, Pântea Petru Iacob, Petric Mircea Cosmin, Pop Eugen, Pop Ioan, Postolache Nicoleta, Pușcaș Tudor Radu, Sandu Mihai, Somogyi Gyula, Stamatian Vasile Florin, Tișe Alin Păunei, Turdeanu Ovidiu Laurean, Vușcan Gheorghe Ioan .

Analizând Referatul nr. 81739 din 27.12.2004 al Direcției tehnice, prin care se propune modificarea Hotărârii 91/2004 în sensul alocării sumei de 4.500.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 în vederea executării unor lucrări de amenajare a secției,blocului operator și a stației de sterilizare la Chirurgie III-MedicalălII din cadrul Spitalului Clinic de Adulți din municipiul Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 alin. 2 lit “n” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I - Se aprobă modificarea art.l din Hotărârea nr.91/2004 care va avea următorul cuprins :

“Art.l - Se aprobă alocarea sumei de 4.500.000.000 lei din bugetul local pe anul 2005, pentru executarea unor lucrări de amenajare a secției, blocului operator și a stației de sterilizare la Chirurgie III + Medicală III din cadrul Spitalului Clinic de Adulți din municipiul Cluj-Napoca.”

Art.II - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

Nr. 211 din 5 aprilie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Contrasemnează : Secretarul municipiului,


r. Mircea JOR.