Hotărârea nr. 198/2005

Hotărârea 198/2005 - Vânzarea unor spatii cu altă destinatie în baza Legii nr. 550/2002.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

privind vanzarea unor spatii cu alta destinație in baza Legii nr.550/2002

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in ședința ordinara,

Examinând proiectul de hotarare privind aprobarea proceselor verbale ale Comisiei constituita in baza Legii nr.550/2002 si a Hotărârii nr. 858/2004 privind vanzarea spatiilor cu alta destinație - proiect din inițiativa primarului si a consilierilor Alin Tise, Ștefan Dimitriu si Palfi Carol;

Analizând Referatul Comisiei de vanzare a spatiilor comerciale si de prestări servicii, constituita in baza Legii nr.550/2002 cu privire la negocierea vanzarii unor spatii cu alta destinație pentru care exista sentințe definitive si irevocabile care stabilesc prețul minim de negociere precum si pentru alte spatii care indeplinesc condițiile de vanzare prevăzute de Legea nr.550/2002;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art.38 al. 2 si 46 din Legea nr.215 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1- Se aproba vanzarea următoarelor spatii:

1 . SC SANDA ÎNCĂLȚĂMINTE SRL,reprezentata prin Ladar Lucian, prețul conform raportului de evaluare este 374.000.000 lei, prețul final de vanzare este 395.000.000 lei la care se adauga TVA,modalitatea de plata: avans 25% la data semnării contractului iar diferența in rate lunare eșalonate pe termen de 3 ani.Spațiul este situat in municipiul Cluj- Napoca, P-ta Unirii nr.18, suprafața utila 11,24 mp., suprafața desfasurata 19,54 mp, cota indiviza teren 11 mp. .Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

2. S.C. CASA NOVA S.R.L. reprezentat prin Man Ovidiu , prețul conform raportului de evaluare 730.000.000 lei, prețul final de vanzare este 800.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: : avans 25% la data semnării contractului , iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in municipiul Cluj-Napoca P-ta Unirii nr.18 , suprafața utila 15,90 mp., suprafața desfasurata 22,42 mp. cota indiviza teren 11,80 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

3.S.C. PROD BURA IMPEX S.R.L. reprezentat prin Bura Ionel , prețul conform raportului de evaluare este 453.000.000 lei, prețul final de vanzare este 475.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: : avans 25% la data semnării contractului , iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in municipiul Cluj-Napoca str. A. Saguna nr.22 , suprafața utila 22,03 mp., suprafața desfasurata 30,64 cota indiviza teren 20,88 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

4.S.C. APERITIV S.R.L. reprezentata prin Botis Viliuta , prețul conform raportului de evaluare 6.620.000.000 lei, prețul final de vanzare este 11.000.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: : avans 25% la data semnării contractului , iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in municipiul Cluj-Napoca b-dul Eroilor nr.20 , suprafața utila 265,51 mp., suprafața desfasurata 352,81 mp. teren in cota indiviza 260 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat

5.ASOCIATIA FAMILIALA MONA prețul conform raportului de evaluare este 208.000.000 lei, prețul final de vanzare este 185.000.000 lei la care se adauga TVA, cu plata integrala la data semnării contractului. Spațiul este situat in Cluj- Napoca b-dul 21 Decembrie 1989 nr.57 , suprafața utila 8,76 mp., suprafața desfasurata 14,32 mp. teren in cota indiviza 30 mp.. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat

  • 6.5. C. CAPRICE S.A. , reprezentata prin Dragoi Dorin Cristian prețul conform sentinței este 8.581.400.000 lei, prețul final de vanzare este 17.500.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: : avans 43% la data semnării contractului , iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani Spațiul este situat in Cluj- Napoca str. Memorandumului nr.10 , suprafața utila 266,85 mp.,suprafața desfasurata 393,76 mp. teren in cota indiviza 113 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat

  • 7.5. C. CAPRICE S.A. reprezentat prin Dragoi Dorin Cristian , preț sentința 2.320.740.000 lei, prețul final de vanzare este 3.980.000.000 lei la care se adauga TVA care se va achita integral la data semnării contractului. Spațiul este situat in Cluj-Napoca str.E. Isac nr.22 , suprafața utila 118,88 mp.,suprafața desfasurata 150,69 mp. teren in cota indiviza 69,39 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat

  • 8.5. C. QUICK LEASING S.R.L., reprezentat prin Groza Florin prețul conform raportului de evaluare este 968.000.000 lei, prețul final de vanzare este 1.060.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: : avans 25% la data semnării contractului , iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in Cluj-Napoca b-dul 21 Decembrie 1989 nr.3 , suprafața utila 25,58 mp.,suprafața desfasurata 46,72 mp. teren in indiviziune 21,00 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat

  • 9.5. C. APICOLA S.R.L. prețul conform raportului de evaluare este 820.000.000 lei, prețul final de vanzare este 1.000.000.000 lei la care se adauga TVA care se va achita integral la data semnării contractului . Spațiul este situat in Cluj- Napoca str. Decebal nr.11 , suprafața utila 44,75 mp. mp.,suprafața desfasurata 59,10 mp. teren in cota indiviza 45,90 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat

10. S.C. VILCONS Ss.R.L. prețul conform raportului de evaluare este 785.721.600 lei, prețul final de vanzare este 870.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: : avans 25% la data semnării contractului , iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in Cluj- Napoca str. Paris nr.47 , suprafața utila 89,77 mp. mp.,suprafața desfasurata 127,88 mp. teren in cota indiviza 107 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat

11.S.C. PERLA CLEJEAN S.R.L. reprezentat prin Clejean Augustinus , prețul conform raportului de evaluare este 2.900.000.000 lei, prețul final de vanzare este 3.300.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: : avans 25% la data semnării contractului, iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in Cluj- Napoca b-dul Eroilor nr.12 , suprafața utila 42,90 mp. mp.suprafata desfasurata 60,56 mp. ,si teren in cota indiviza 26 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

  • 12.5. C. ISEVE IMPORT EXPORT S.R.L. reprezentat prin ludean Lucia prețul conform raportului de evaluare este 697.400.000 lei, prețul final de vanzare este 750.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: : avans 25% la data semnării contractului, iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in Cluj- Napoca str. Marinescu nr.46 , suprafața utila 52,08 mp..suprafața desfasurata 66,95 mp. ,si teren in cota indiviza 151 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

  • 13.5. C. CÂRLIONȚ COAFOR S.R.L. reprezentat prin Szapos Maria Agneta prețul conform raportului de evaluare este 6.183.900.000 lei, prețul final de vanzare este 6.200.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: : avans 25% la data semnării contractului, iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in Cluj- Napoca b-dul Eroilor nr.6-8 , suprafața utila 111,64 mp, suprafața desfasurata 174,60 si teren in cota indiviza 70 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

  • 14.5. C. GAMMA PRODELEGANT S.R.L. reprezentat prin Gyorgy llona, prețul conform raportului de evaluare este 3.019.200.000 lei, prețul final de vanzare este 3.300.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: : avans 25% la data semnării contractului, iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in Cluj- Napoca str. Porumbeilor nr.41, suprafața utila 101,77 mp, suprafața desfasurata 129,89 mp.si teren in cota indiviza 96 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

  • 15.5. C. COMARGENTA S.R.L. reprezentat prin Ratiu Agneta si Banyai Maria prețul conform raportului de evaluare este 8.340.900.000 lei, prețul final de vanzare este 8.550.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: : avans 25% la data semnării contractului, iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in Cluj- Napoca b-dul Eroilor nr.23 , suprafața utila 138,8 mp, suprafața desfasurata 176,32 mp. si teren in cota indiviza 126 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

  • 16.5. C. FARMAVET S.A. reprezentat prin Gata Viorel prețul conform raportului de evaluare este 2.250.000.000 lei, prețul final de vanzare este 2.350.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: : avans 25% la data semnării contractului , iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in Cluj-Napoca str.Tipografiei nr.13 suprafața utila 37,18 mp, suprafața desfasurata 48,95 mp. si teren in cota indiviza 12 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

  • 17.5. C. ELECTRODIAI\)lANT S.R.L. reprezentat prin Chiorean Nicolae, prețul conform raportului de evaluare este 400.000.000 lei, prețul final de vanzare este 500.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: : avans 25% la data semnării contractului, iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in Cluj- Napoca str. Horea nr.84 suprafața utila 29,23 mp, suprafața desfasurata 43,34 mp. si teren in cota indiviza 12 mp. Procesul verbal din apexa face parte din prezentul referat.

18.S.C. DELTA CONSTRUCT S.R.L. reprezentat prin Ciurchea Loredana prețul conform raportului de evaluare este 527.000.000 lei, prețul final de vanzare este 580.000.0000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: : avans 25% la data semnării contractului, iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in Cluj-Napoca str. Traian Mosoiu nr.2 suprafața utila 32,95 mp, suprafața desfasurata 46,20 mp. si teren in cota indiviza 12,00 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

ART. 2- Cu indeplinirea prevederilor hotărârii se incredinteaza Direcția fondului imobiliar de stat si Direcția economica.

Contfasemneaza: municipiuljui, eaNr.198 din 5 aprilie 2005

(Hotararea a fost adoptata cu 23 voturi)