Hotărârea nr. 196/2005

Hotărârea 196/2005 - Transcrierea contractului de închiriere nr. 2341/21.01.2002 privind spatiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. I.C.Brătianu nr. 27.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transcrierea contractului de inchiriere nr.2341/21.01.2002 privind spațiul situat in municipiul Cluj-Napoca, str.I.C.Bratianu nr.27.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transcrierea contractului de inchiriere nr.2341/21.01.2002 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor Ștefan Dimitriu, Palfi Carol, Mircea Petric, Horea Florea si Florin Stamatian;

Analizând Referatul nr.639 din 28.03.2005, al Direcției Fondului imobiliar de stat, prin care se propune transcrierea contractului de inchiriere nr.2341/21.01.2002, a spațiului cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str.I.C.Bratianu nr.27, în suprafață de 13,54 mp. de pe SC CAMELIA IMP-EXP SRL pe SC CAMELIA COMPANY SRL;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. “f” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă transcrierea contractului de inchiriere nr.2341/21.01.2002, de pe SC CAMELIA IMP-EXP SRL pe SC CAMELIA COMPANY SRL, privind spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str.I.C.Bratianu nr.27, în suprafață de 13,54mp.

ART. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Dr.Laszlo Âttila

Nr. 196 din 5 aprilie 2005 (Hotararea a fost adoptata cu 23 voturi)