Hotărârea nr. 175/2005

Hotărârea 175/2005 - Derularea în cadrul Programului „Clujul Curat” a actiunii asociatiilor de proprietari / locatari – „Curatenie Generală”.


CONSILIUL LOCALA AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind derularea în cadrul Programului “Clujul Curat” a acțiunii asociațiilor de proprietari/locatari - “Curățenie Generală”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind derularea în cadrul Programului “Clujul Curat” a acțiunii asociațiilor de proprietari/locatari -“Curățenie Generală” - proiect din inițiativa pimarului;

Analizând Referatul nr. 23175 din 29.03.2005 al Direcției control prin care se propune derularea acțiunii asociațiilor de proprietari/locatari -“Curățenie Generală” și susținerea materială a acelora care se remarcă în mod deosebit prin curățenie și ordine;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al 2 lit. “d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 în perioada 8 aprilie-1 iunie se va desfășura, în cadrul Programului “Clujul curat”, acțiunea asociațiilor de proprietari/locatari “Curățenie Generală”.

Art. 2 Se alocă pentru asociațiile de proprietari/locatari, clasate pe primele trei locuri în acțiunea “Curățenie Generală” suma de 2.400.000.000 lei, sub formă de premii, după cum urmează:

 • - 20 premii I, în cuantum net de 40 mii. lei

 • - 40 premii II, în cuantum net de 20 mii. lei

 • - 60 premii III, în cuantum net de 10 mii. Iei

Total net: 2.400.000.000 lei

La înmânarea premiilor vor fi acordate diplome “Clujul curat” care vor certifica premiul obținut.

Asociațiile de proprietari/locatari pot folosi banii primiți numai în scopul reparării, amenajării, refațadizării și efectuării lucrărilor necesare imobilului în care locuiesc sau aferente acestuia.

Art. 3 Se aprobă constituirea comisiei de monitorizare-jurizare care va fi formată din angajați ai primăriei, prin dispoziție a primarului, precum și reprezentanți ai Consiliului local.

Comisia va activa în perioada aprilie-mai 2005.

Art. 4 Se aprobă Regulamentul de desfășurare a acțiunii și criteriile de stabilire a punctajului conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Comisia de monitorizare - jurizare și Direcția economică.

Președinte <

Dr. Laszl


j ședință, Attila


Nr. 175 din 5 aprilie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)


Contrasemnează:


Secretarul municipiului,

5““'Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

Anexă la Hotărârea nr. 175/2005

Regulament

privind acțiunea asociațiilor de proprietari/locatari “Curățenie Generală”

Comisiile de monitorizare și jurizare vor verifica în principal, următoarele patru aspecte:

 • I. Amenajare și curățenie spații verzi

. Pregătit sol pentru semănat, plantat

a) sol săpat

1-5 pct.

 • 1- complet nesăpat

 • 2- parțial nesăpat (2/3 nesăpat)

 • 3- moderat săpat (1/2 săpat bine)

 • 4- parțial săpat (2/3 săpat foarte bine, mărunțit)

 • 5- complet săpat (totul săpat foarte bine, mărunțit)

b) sol greblat

1-5 pct.

1 - complet negreblat

 • 2- parțial negreblat (2/3 negreblat)

 • 3- moderat greblat (1/2 greblat bine)

 • 4- parțial greblat (2/3 greblat foarte bine)

 • 5- complet greblat (totul greblat foarte bine)

c) sol semănat/plantat (iarbă, flori, arbori)

1-5 pct.

 • 1- complet neplantat/nesămănat (lipsă flori, arbori, iarbă)

 • 2- parțial neplantat/semănat (2/3 fără iarbă, flori, arbori)

 • 3- moderat plantat (1/2 plantat/semănat arbori, iarbă, flori)

 • 4- parțial plantat (2/3 plantat arbori, flori, semănat iarbă)

 • 5- complet plantat/semănat (iarbă, flori, arbori)

d) gard viu

1 -5 pct.

 • 1 - complet neplantat/netoaletat

 • 2 - parțial neplantat/netoaletat (2/3 neplantat sau

netoaletat)

 • 3- moderat plantat/toaletat (1/2 plantat/toaletat bine)

 • 4- parțial plantat/toaletat (2/3 plantat/toaletat foarte bine)

5- complet plantat/toaletat (lucrare efectuată cu grijă și pe întreaga suprafață aferentă)

e) arbori toaleta ți

 • 1-5 pct.

1 - complet netoaletați

 • 2- parțial netoaletați (2/3 netoaletați)

 • 3- moderat toaletați (1/2 toaletați bine)

 • 4- parțial toaletați (2/3 toaletați foarte bine, văruiți, protejați)

 • 5- complet toaletați (în întregime foarte bine toaletați, văruiți, protejați)

 • II. Amenajare și curățenie zonă parcări/garaje

a) zona parcări

 • 1-5 pct.

 • 1- complet neîntreținută (cu gunoi în zonă, praf, pământ, neamenajată)

 • 2- parțial neîntreținută (2/3 din zona de parcări neamenajată și murdară)

 • 3- moderat întreținută (1/2 din zona de parcări este întreținută și amenajată bine)

 • 4- parțial întreținută (2/3 din zona de parcări este întreținută și amenajată bine)

 • 5- complet întreținută (parcări foarte bine amenajate, curate)

b) zona garaje

1 -5 pct.

 • 1- complet neîntreținută (gunoi în față, spate, pe acoperișul garajelor, garaje nevopsite)

 • 2- parțial neîntreținută (2/3 din zonă este cu gunoi, iar 2/3 din garaje sunt neîntreținute, nereparate, nevopsite)

 • 3- moderat întreținută (1/2 din zona cu garaje este bine întreținută, garajele fiind vopsite uniform)

 • 4- parțial întreținută (2/3 din zona de garaje este întreținută curat, cu garaje vopsite uniform)

 • 5- complet întreținută (întreaga zonă este amenajată corespunzător, toate garajele sunt vopsite uniform)

III. Amenajare și curățenie zonă de intrare în bloc

 • 1-5 pct.

 • 1- complet neîntreținută (alei murdare, nemăturate, geamuri nespălate, uși nevopsite, nereparate, adresă neînscripționată, lipsă avizier)

 • 2- parțial neîntreținută (2/3 din alei, geamuri, uși, etc. sunt neîntreținute)

 • 3- moderat întreținută (1/2 din zona aferentă intrării în bloc este întreținută bine)

 • 4- parțial întreținută (2/3 din zonă - geamuri, uși, alei, avizier, adresă - întreținută)

 • 5- complet întreținută (zonă foarte bine și permanent întreținută)

IV. Punct gospodăresc

1-5 pct.

 • 1- complet neîntreținut (cu gunoaie sau depozitări lângă pubele, nemăturat, urme de resturi, containere, pubele sparte, neacoperite)

 • 2- parțial neîntreținut (2/3 din zonă murdară, cu pubele sparte, neacoperite)

 • 3- moderat întreținut (1/2 din zonă întreținută)

 • 4- parțial întreținut (2/3 din zonă întreținută, curat, pubele nedeteriorate, acoperite, container nedeteriorat, fără deșeuri în apropiere)

 • 5- complet întreținut (în întregime curat, pubele curate, închise, fără deșeuri, zonă curată, întreținută permanent).

Comisia poate identifica și nota orice alte aspecte privind buna administrare și gospodărire a asociațiilor de proprietari/locatari.

Stabilirea premiilor se va face pe baza raportului întocmit de comisiile de evaluare stabilite de Primar.

Punctajul maxim care poate fi acordat este de 45 de puncte (+ 5 puncte din partea comisiei).

fi*.<$7