Hotărârea nr. 142/2005

Hotărârea 142/2005 - Vânzarea unor spatii cu altă destinatie în baza Legii nr. 550/2002.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

Privind vanzarea unor spatii cu alta destinație in baza Legii nr.550/2002

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in ședința ordinara,

Examinând proiectul de hotarare privind aprobarea proceselor verbale ale Comisiei constituita in baza Legii nr.550/2002 si a Hotărârii nr.858/2004 privind vanzarea spatiilor cu alta destinație -proiect din inițiativa primarului si a consilierilor Alin Tise, Ștefan Dimitriu si Palfi Carol;

Analizând referatul Comisiei de vanzare a spatiilor comerciale si de prestări servicii, constituita in baza Legii nr.550/2002 cu privire la negocierea vanzarii unor spatii cu alta destinație pentru care exista sentințe definitive si irevocabile care stabilesc prețul minim de negociere precum si pentru alte spatii care indeplinesc condițiile de vanzare prevăzute de Legea nr.550/2002;

In urma dezbaterilor care au avut loc si reținând avizul Comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art.38 al.2 si 46 din Legea nr.215 privind administrația publica locala.

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 - Se aproba vanzarea următoarelor spatii:

1 . SC LIVIA IMPORT EXPORT SRL,reprezentata prin Bodea loan, prețul conform raportului de evaluare este 750.00.000 lei, prețul final de vanzare este 950.000.000 lei la care se adauga TVA, cu plata integrala la data semnării contractului.Spațiul este situat in municipiul Cluj-Napoca, str. R. Ferdinand nr.12, suprafața utila 27,90, suprafața desfasurata 42,45 mp.,cota indiviza teren 3,28 mp.Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

 • 2. S.C. CAMASTRA COM S.R.L. reprezentat prin Suciu Liana , prețul conform raportului de evaluare 1.089.000.000 lei, prețul final de vanzare este 1.450.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: : avans 30% la data semnării contractului , iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in municipiul Cluj-Napoca b-dul Eroilor nr.12, suprafața utila 30,07mp., suprafața desfasurata 63,81 mp. cota indiviza teren 26 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

 • 3. ANDREI ADRIANA SUSANA persoana fizica , prețul conform raportului de evaluare este 687.000.000 lei, prețul final de vanzare este 800.00.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: : avans 25% la data semnării contractului , iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in municipiul Cluj-Napoca str. G. Baritiu nr.22 , suprafața utila 35,48 mp., suprafața desfasurata mp.47,55 cota indiviza teren 47,55 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat

 • 4. COOPERATIVA MESTESUGAREASCA SOLIDARITATEA, reprezentata prin Bucan Felicia , prețul conform raportului de evaluare 1.200.000.000 lei, prețul final de vanzare este 1.200.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: : avans 25% la data semnării contractului , iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in municipiul Cluj- Napoca str.A. Saguna nr.22 , suprafața utila 41,68 mp., suprafața desfasurata 49,10 mp. teren in cota indiviza 49,10 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat

 • 5.JURIAN TUDOR MIHAI prețul conform raportului de evaluare este 1.370.500.00 lei. prețul final de vanzare este 1.500.000.000 lei la care se adauga TVA, cu plata integrala la data semnării contractului. Spațiul este situat in Cluj- Napoca str. Berăriei nr.5 , suprafața utila 96,85 mp., suprafața desfasurata 125,75 mp. teren in cota indiviza 461,55. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat

 • 6.5 C FRIZERIA 3+3 S.R.L., reprezentata prin Fratean Cristian Aurel, prețul conform raportului de evaluare este 2.874.000.000 lei, prețul final de vanzare este 2.874.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: : avans 25% la data semnării contractului , iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani Spațiul este situat in Cluj- Napoca P-ta Unirii nr.13 , suprafața utila 53,93 mp.,suprafața desfasurata 109,49 mp. teren in cota indiviza 42 mp Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat

 • 7.5. C. COROLI IMPEX S.R.L., reprezentat prin Cipcigan loan , prețul conform raportului de evaluare este 550.000.000 lei, prețul final de vanzare este 600.000.000 lei la care se adauga TVA care se va achita integral la data semnării contractului. Spațiul este situat in Cluj- Napoca str.l.M. Klein nr.3 , suprafața utila 43,64 mp.,suprafața desfasurata 59,61 mp. teren in cota indiviza 13,08 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat

 • 8.5 C. BALANȚA COSMETICS S.R.L., reprezentat prin Medrea Dan Mircea , prețul conform raportului de evaluare este 3.015.000.000 lei, prețul final de vanzare este 4.000.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: : avans 25% la data semnării contractului, iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in Cluj- Napoca P-ta Unirii nr.22 , suprafața utila 109,71 mp.,suprafața desfasurata 171,37 mp. teren in indiviziune 63 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat

 • 9. PASTOR GHEORGHE.beneficiar al Legii nr.42/1990, prețul conform raportului de evaluare este 1.001.000.000 lei, prețul final de vanzare este 1.001.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: : avans 25% la data semnării contractului , iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in Cluj- Napoca str. R. Ferdinand nr.13 , suprafața utila 22,19 mp. mp..suprafața desfasurata 28,71, mp. teren in cota indiviza 19,16 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat

 • 10. CALUGARU MIHAI , prețul conform raportului de evaluare este 827.000.000 lei, prețul final de vanzare este 940.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: : avans 25% la data semnării contractului , iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in Cluj- Napoca str. Prahovei nr. 11 , suprafața utila 36,53 mp. mp..suprafața desfasurata 51,96 mp. teren in cota indiviza 38,92 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat

 • 11.5 C. ALCALA IMPORT EXPORT S.R.L. reprezentat prin Anghel Lucia Marilena , prețul conform raportului de evaluare este lei, prețul final de vanzare este 5.500.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: : avans 25% la data semnării contractului , iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in Cluj- Napoca, P-ta M. Viteazul nr.29 , suprafața utila 170,44 mp. mp..suprafața desfasurata 222,9 mp. teren in cota indiviza 159,1 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat

 • 12.5. C BLERIOT PRODIMPEX S.R.L. reprezentat prin Pop vasile, prețul conform raportului de evaluare este 1.583.000.000 lei, prețul final de vanzare este 1.600.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: : avans 25% la data semnării contractului, iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in Cluj- Napoca str. M. Corvin nr.4 , suprafața utila 45,54 mp. mp.suprafața desfasurata

70,04 mp. ,si teren in cota indiviza 37 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

 • 13.5 C. FANTEZIA ARTICOLE DIN PIELE S R L. reprezentat prin Szilagy Alexandru prețul conform raportului de evaluare este 1.485.000.000 lei, prețul final de vanzare este 1.500.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: : avans 25% la data semnării contractului , iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in Cluj- Napoca b-dul Eroilor nr.20 , suprafața utila 53,71 mp..suprafața desfasurata 88,20 mp. ,si teren in cota indiviza 36,16 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

 • 14.5 C. CORA ALIMEX S R L. reprezentat prin Cenan Eugenia prețul conform raportului de evaluare este 1.092.500.000 lei, prețul final de vanzare este 1.230.000.00 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: : avans 25% la data semnării contractului , iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in Cluj-Napoca str.Motilor nr.108 , suprafața utila 72,84 mp, suprafața desfasurata 87,32.si teren in cota indiviza 259 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

 • 15.5. C. FRUCTVISELI IMPEX S.R.L. reprezentat prin Maier Traian Daniel prețul conform raportului de evaluare este 2.245.000.000 lei, prețul final de vanzare este 2.500.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: : avans 25% la data semnării contractului, iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in Cluj-Napoca b-dul 21 Decembrie 1989 nr.108 , suprafața utila 115,79 mp, suprafața desfasurata 162,51 mp.si teren in cota indiviza 251 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

 • 16.5 C. H&H SERVICE S.R.L. reprezentat prin Horvath Vasile prețul conform raportului de evaluare este 800.000.000 lei, prețul final de vanzare este 830.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: : avans 25% la data semnării contractului , iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in Cluj- Napoca str. R. Ferdinand nr.5 , suprafața utila 16,45 mp. suprafața desfasurata 25,84mp. si teren in cota indiviza 20 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

 • 17.5 C. REMO ART SPORT S R L. reprezentat prin Pop Remus Viorel prețul conform raportului de evaluare este 893.600.000 lei, prețul final de vanzare este 900.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: : avans 25% la data semnării contractului, iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in Cluj- Napoca str. I.C. Bratianu nr.30 suprafața utila 29,65 mp, suprafața desfasurata 35,67 mp. si teren in cota indiviza 45 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

 • 18.5. C. APISHOP IMPEX S.R.L. reprezentat prin Lozinsky Valeriu prețul conform raportului de evaluare este 827.000.000 lei, prețul final de vanzare este 830.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: : avans 25% la data semnării contractului, iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in Cluj- Napoca P-ta Unirii nr.4-5 suprafața utila 36,79 mp, suprafața desfasurata 48,70 mp. si teren in cota indiviza 30,56 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

 • 19.5. C.CRONOGRAPH IMPORT EXPORT S.R.L. reprezentat prin Chifor Vasile prețul conform raportului de evaluare este 830.000.000 lei, prețul final de vanzare este 900.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: : avans 25% la data semnării contractului, iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in Cluj- Napoca P-ta Unirii nr.18 suprafața utila 17,56 mp, suprafața desfasurata 30,33 mp si teren in cota indiviza 12,00 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

20.S.C.CAFINO CAFEA DULCIURI S.R.L. reprezentat prin Miclea Maria prețul conform raportului de evaluare este 7.125.000.000 lei, prețul final de vanzare este 7.150.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: : avans 25% la data semnării contractului, iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in Cluj- Napoca str. Memorandumului nr.8 suprafața utila 197,10 mp, suprafața desfasurata 267,45 mp. si teren in cota indiviza 145 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

21.S C ROZINA MAGAZIN ALIMENTAR S R L. reprezentat prin Ciucur Rozina, prețul conform raportului de evaluare este 500.000.000 lei, prețul final de vanzare este 650.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: : avans 25% la data semnării contractului, iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in Cluj- Napoca str.G. Bruno nr.26 suprafața utila 21,84 mp, suprafața desfasurata 28.89 mp. si teren in cota indiviza 60 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

22.SC.FIRST TELECOMMUNICATIONS S.R.L. reprezentat prin Valvovics Istavan, prețul conform raportului de evaluare este 11.500.000.00 lei, prețul final de vanzare este 10.850.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: : avans 25% la data semnării contractului , iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in Cluj- Napoca b-dul Eroilor nr.21 suprafața utila 154,37 mp, suprafața desfasurata 211,56 mp. si teren in cota indiviza 91,0 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat

 • 23. RARAU TRAIAN prețul conform raportului de evaluare este 847.000.000 lei, prețul final de vanzare este 850.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: . avans 25% la data semnării contractului, iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in Cluj- Napoca str. Dorobanților nr.5 suprafața utila 23,16 mp, suprafața desfasurata 42,10 mp. si teren in cota indiviza 26,00 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat

 • 24. CHETAN IOAN si CHETAN TRAIAN prețul conform raportului de evaluare este 900.000.000 lei, prețul final de vanzare este 910.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: : avans 25% la data semnării contractului , iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in Cluj- Napoca str. Manastur nr.20 suprafața utila 47,19 mp, suprafața desfasurata 53,37 mp. si teren in cota indiviza 49,78 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat

ART.2 - Cu indeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat si Direcția economica.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Dr. Laszlo Attila


C(_____mneaza:

Lcretarul municipiului, . Jr. Mircea Jorj l____

Nr.142 din 14 martie 2005 (Hotararea a fost adoptata cu 23 voturi)