Hotărârea nr. 141/2005

Hotărârea 141/2005 - Aprobarea preturilor la „Refaceri spatii verzi afectate de lucrările de interventii la retelele subterane”


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privin aprobarea prețurilor la “ Refaceri spații verzi afectate de lucrările de intervenții la rețele subterane”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor pentru R.A.D.P. Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 2950/08.03.2005 al Direcției economice prin care se propune aprobarea prețurilor la “ Refaceri spații verzi afectate de lucrările de intervenții la rețele subterane”;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor an.38 al.2 lit "d" si 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă, începând cu 01.04.2005, prețurile practicate de către R.A.D.P. Cluj-Napoca pentru activitatea de “Refaceri spații verzi afectate de lucrările de intervenții la rețele subterane”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică, Direcția economică și R.A.D.P. Cluj-Napoca.

Contrasemnează:

Secretarul municipiului \lr. Mircea Joifj

Nr. 141 din 14 martie 2005

( I lotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Consiliul local al mmunicipiului Cluj-Napoca                            Anexa la Hotararea nr. 141/2005

R A D P. Cluj-Napoca

Str Avram lancu nr. 22-28 Centralizator cu preturi unitare la activitatea:

Rafacere spatii verzi afectate de lucrările de intervenții la rețelele de termoficare, alimentare cu gazenaturale. telecomunicații in municipiul Cluj-Napoca

Nr Cri

Denumirea lucrării

U M.

Preț unitar (lei/UM) (fara TVA)

1

Refacere suprafețe gazonate

1 mp

64.810

2

Refacere suprafețe gazonate cu iniocuirea stratului vegetal

1 mp

155.022

3

Refacere gard viu arbuști foiosi, pe un rând

1 ml

88.490

4

Refacere gard viu arbuști foiosi, pe 2 rânduri

1 ml

152.897

5

Refacere gard viu arbuști conifere, pe un rând

1 ml

80.260

6

Refacere gard viu arbuști conifere, pe doua rânduri

1 ml

138 811

7

Refacere plantație arbuști sau tufe rădăcină nuda h>50 cm

1 buc

96.782

8

Refacere plantație arbuști sau tufe rădăcină nuda h<50 cm

1 buc

103.852

9

Refacere plantație trandafiri si arbuști cu ghimpi, pitici, fara balot

1 buc

137.126

10

Refacere plantație trandafiri si arbuști cu ghimpi, altoiti, fara balot

1 buc

145.341

11

Refacere plantație trandafiri, arbuști si buxus forme cu balot d=30x20 cm

1 buc

366 137

12

Refacere plantație buxus forme cu balot d=50x40 cm

1 buc

516 122

13

Refacere plantație arbuști cu balot d=50x40 cm

1 buc

516 122

14

Refacere plantație arbori foiosi, fara balot, fara tutori

1 buc

760.843

15

Refacere plantație arbori foiosi cu balot d=31x50 cm

1 buc

1.245.705

16

Refacere plantație arbori foiosi cu balot d=51x70 cm

1 buc

1.345.060

17

Refacere plantație arbori foiosi cu balot d=71x90 cm

1 buc

1.677.976

18

Refacere plantație arbori foiosi cu balot d=91x110 cm

1 buc

1.744 645

19

Extragere arbuști fara balot, fara recuperare

1 buc

30.424

20

Extragere arbuști cu ghimpi si trandafiri fara balot, fara recuperare

1 buc

33 959

21

Udat plantații cu furtunul, de la cisterna

1 mc

143.058

22

Udat suprafețe cu furtunul, de la cisterna

100 mp

121.580