Hotărârea nr. 133/2005

Hotărârea 133/2005 - Însusirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj - Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj - Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând referatul nr. 16635/09.03.2005 al Direcției economice prin care se propune spre însușire inventarul bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr.213/17.11.1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. f și art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se însușește inventarul bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, conform Anexei nr.4 din H.G. 548/08.07.1999 și a anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcțiile de specialitate din cadrul primăriei, precum și R.A.T. Cluj-Napoca, R.A.T.U.C. Cluj-Napoca, R.A.J.A.C. Cluj-Napoca, DISTRIGAZ Cluj-Napoca și R.A.D.P. Cluj-Napoca.


Nr. 133 din 14 martie 2005 ( Hotărârea a fost adoptată

cu 25 voturi )

v PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Dr. Laszlo AttilaContrasemnează:

Secretarul municipiului, \ Jr. Mircea J^rjCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                                                                        Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 133/2005

CLUJ - NAPOCA

INVENTARUL

BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CLUJ ■ NAPOCA

REPREZENTÂND STAȚIILE DE REGLARE SECTOR AFLATE ÎN PATRIMONIUL DISTRIGAZ S A

NR CRT

COD CLAS

DENUMIREA BUNULUI

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

ANUL

POZ

VALOAREA DE INVENTAR LEI

SITUAȚIA JURIDICA

UM

Cant

Vecinătăți

Hotariri

Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului

0

1

2

3

4

5

6

17996

1.1 1

CASA REGLARE TURZII

BUC

1

str Calea Turzii, str Milton Lehrer

1953

15 574

Proprietate conform HG 834/1991, 500/1994

Seria M03 nr 6223 / 28 11 2000

17997

1 1 1

CASA REGLARE IRIS

BUC

1

str lan Huss, str Iris

1948

2.557 435

idem

Sena M03 nr 6216/28 11.2000

17998

1 1 1

CLĂDIRE SRS CRISAN

BUC

1

str.Crisan. nr 14

1994

244 023.385

idem

Sena M03 nr 6234 / 28 11 2000

17999

1.1.1

CASA REGLARE PTA LIBERTĂȚII

BUC

P-ta Unim, vizavi nr 23

1948

3 120 334

idem

Seria M03 nr 6233 / 28 11 2000

18000

1 1.1

CASA REGLARE LOMBULUI

BUC

1

str Lombului. vizavi nr 8.10

1958

41 625 530

idem

Seria M03 nr 6230 / 28 11.2000

18001

1 1.1

CASA REGLARE SOMESENI I

BUC

1

str Traian Vuia, nr 24

1961

40 984 277

idem

Seria M03 nr 6211 / 28 11 2000

18002

1 11

CASA REGLARE CART GHEORGHENII

BUC

1

str Bizusa, nr 2

1967

56 282.345

idem

Seria M03 nr 6213 / 28 11 2000

18003

1 1 1

CASA REGLARE CART GHEORGHENI II

BUC

1

str.Slanic, nr 13 - str.Herculane, nr 9

1968

52 979 760

idem

Sena M03 nr 6214 / 28 11 2000

18004

1.11

CASA REGLARE OBSERVATORULUI

BUC

1

str. Republicii, nr 101-103

1962

7 880 266

idem

Sena M03 nr 6231 / 28 11 2000

18005

1 1.1.

CASA REGLARE SOMESENI II

BUC

1

str Traian Vuia, nr 138

1962

41 668.980

idem

Proprietate privata -litigiu

18006

1 1.1

CASA REGLARE GHEORGHENI STR

BUC

1

str.Brancusi. nr 99

1967

48 028 904

idem

Sena M03 nr 6215 / 28 11 2000

18007

1.1.1

CASA REGLARE MANASTUR 1/1

BUC

1

str Girbau. nr.2 - str. Răvașului, nr 16

1978

148 426 401

idem

Seria M03 nr.6221 / 28 11 2000

18008

1.1 1

CASA REGLARE MANASTUR 2/1

BUC

1

str.Paring, nr.4,6

1974

52 994 165

idem

Sena M03 nr 6220 / 28 11 2000

18009

1.1.1

CASA REGLARE MANASTUR 2/2

BUC

1

str Mehedinți, nr.10-12

1975

64.442 150

idem

Seria M03 nr 6219/28 11 2000

18010

1 1.1.

CASA REGLARE ZORILOR

BUC

1

str. Viilor, nr 27

1982

341.042 306

idem

Sena M03 nr 6224 / 28 11 2000

18011

1 1.1

CASA DE REGLARE MANASTUR IV

BUC

1

str.Paraului

1982

359 607 793

idem

Proprietate privata -litigiu

18012

1.1 1

CASA REGLARE PARC VICTOR BABES

BUC

1

str Pandurilor, canalul Morii

1970

47.794.883

idem

Seria M03 nr 6232 / 28 11 2000

18013

1 1 1.

CASA REGLARE GRIGORESCU

BUC

1

str A.VIahuta nr.12,14,16

1981

290 425 958

idem

Seria M03 nr 6218 / 28 11 2000

18014

1 1.1

CASA REGLARE BULGARIA

BUC

1

str.Margaritarilor, nr 40-42

1985

358 334 380

idem

Seria M03 nr 6217 / 28 11.2000

18015

1 1.1

CLĂDIRE PT SRM INTR TERAPIA CLUJ

BUC

1

str. Fabricii, nr 124

1967

128 257 522

idem

Proprietate privata SC Terapia

18016

1 1 1

CASA REGLARE PIEZIȘA

BUC

1

str. Piezișa, vizavi nr 32

1983

345.267.558

idem

Seria M03 nr 6222 / 28 11 2000

18017

1 1.1.

CASA DE REGLARE SRS MARASTI

BUC

1

str Trotusului, nr 6 - str Fabricii de zahar, nr 13

1989

390 062.966

idem

Seria M03 nr.6212 / 28 11 2000

18018

11.1.

CLĂDIRE SRM ABATOR

BUC

1

str Lalelelor, nr.9,10 ■ râul Someș

1994

371 210 947

idem

Seria M03 nr 6233 / 28 11.2000

18019

1 9 3

INST MEC SRS SOMESENI 2

BUC

1

str.Traian Vuia, nr 138

1962

11 456

idem

Proprietate privata -litigiu

18020

19 3

INST MEC SRS SOMESENI 1

BUC

1

str.Traian Vuia, nr 24

1961

7 626

idem

Seria M03 nr 6211 / 28 11 2000

18021

1.9 3

INST MEC SRS GHEORGHENI 2

BUC

1

str.Slanic. nr 13 - str Herculane, nr 9

1968

3 314 270

idem

Sena M03 nr 6214 /28 11.2000

18022

1 9.3.

INST MEC SRS SECT 1 GHEORGHENI

BUC

1

str Bizusa, nr 2

1965

3.751 425

idem

Seria M03 nr 6213 / 28.11 2000

0

1

2

3

4

5

6

18023

1 9 3

INST MEC SRS IRIS

BUC

1

str lan Huss. str Iris

1968

2.253 750

idem

Seria M03 nr 6216/ 28 11 2000

18024

1 9 3

INST MEC SRS PTA LIBERTĂȚII

BUC

1

P-ta Unim, vizavi nr 23

1968

6 799 114

idem

Sena M03 nr 6233 / 28 11 2000

18025

19 3

INST MEC SRS LONBULUI

BUC

1

str Lombului. vizavi nr 8,10

1960

9 636

idem

Seria M03 nr 6230 / 28 11 2000

18026

1 9 3

INST MECANICA SRS CRISAN

BUC

1

str Crisan, nr 14

1994

578 644 297

idem

Sena M03 nr 6234 / 28 11 2000

18027

1 9 3

INST MEC SRS TURZII BABA NOVAC

BUC

1

str Calea Turzii. str Milton Lehrer

1970

2 687 283

idem

Seria M03 nr 6223 / 28 11 2000

18028

19 3

INST MEC SRS OBSERVATORULUI

BUC

1

str Republicii, nr 101-103

1970

2 908 396

idem

Seria M03 nr 6231 / 28 11 2000

18029

1 9 3

INST MEC SRS GHEORGHENI

BUC

1

str.Brancusi, nr.99

1970

12 637 587

idem

Sena M03 nr 6215 / 28 11 2000

18030

1.9 3.

INST MEC SRS GRIGORESCU

BUC

1

str.A Vlahuta nr 12.14,16

1981

807 266 286

idem

Seria M03 nr 6218 / 28 11 2000

18031

1.9 3.

INST MEC SRS MANASTUR 1/1

BUC

1

str Girbau, nr.2 - str Răvașului, nr 16

1978

338 033 157

idem

Seria M03 nr 6221 / 28 11 2000

18032

1.9.3

INST MEC SRS MANASTUR 2/1

BUC

1

str Paring. nr 4.6

1974

67 567 504

idem

Seria M03 nr 6220 / 28 11 2000

18033

1 9 3

INST MEC SRS MANASTUR 2/2

BUC

1

str Mehedinți, nr.10-12

1975

72 944 158

idem

Seria M03 nr 6219 / 28 11 2000

18034

1.9 3.

INST MEC SRS MANASTUR 1V

BUC

1

str Paraului

1982

552 037 735

idem

Proprietate privata -litigiu

18035

19 3

INST MEC SRS PARC VICTOR BABES

BUC

1

str. Pandurilor, canalul Morii

1970

3 193 702

idem

Seria M03 nr 6232 / 28 11 2000

18036

1 9 3

INST MEC SRS TERAPIA FABRICII

BUC

1

str Fabricii, nr 124

1974

127 480 804

idem

Proprietate privata SC Terapia

18037

1 9 3

INST MEC SRS PIEZIȘA

BUC

1

str Piezișa, vizavi nr 32

1983

112.863 036

idem

Seria M03 nr 6222 / 28 11.2000

18038

1 9.3

INST MEC SRS MARASTI

BUC

1

str Trotusului, nr 6 - str Fabricii de zahar. nr 13

1989

175 261 088

idem

Sena M03 nr 6212 / 28 11 2000

18039

1 9.3

SRS CALEA TURZII CLUJ NAPOCA

BUC

1

str Calea Turzii, nr.178

2004

2 789 583 290

idem

proprietate SC Transgaz

18040

1 9.3

SRS DUNĂRII CLUJ NAPOCA

BUC

1

str Dunării, nr 26

2004

2 134 910 537

idem

proprietate SC Transgaz

18041

1 9.3.

INST MECANICA SRM ABATOR

BUC

1

str.Lalelelor, nr.9,10 - râul Someș

1994

861 138 506

idem

Seria M03 nr 6233 / 28 11 2000

18042

1 9 3

INST MEC SRS ZORILOR

BUC

1

str.Viilor, nr 27

1982

125.209.499

idem

Seria M03 nr 6224 / 28 11 2000

18043

1 9 3

INST MEC SRM BULGARIA

BUC

1

str Margaritarilor. nr 40-42

1985

176 294 525

idem

Seria M03 nr 6217 / 28 11.2000

TOTAL VALOARE STATII DE REGLARE SECTOR AFLATE ÎN PATRIMONIUL DISTRIGAZ S.A.

12.393.842.486

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                                                         Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 133/2005

CLUJ - NAPOCA

INVEN TARUL BUNURILOR CARI: APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

REPREZENTÂND : TERENURILE AFERENTE CENTRALELOR TERMICE Șl PUNCTELOR TERMICE - RAT

£ b

l)en urnire

zi dresa

TVr hi v.

Suprafața

-m.p.-

Valoare pe m.p.

Valoare teren-lei-

Situația juridică actuală

18044

CT

1 Mănăștur

Gr. Alexandrescu 8

21111

464,60

2.124.930

987.242 478

Municipiul Cluj - Napoca

18045

CT

2

II

Peana 6

211

12

564,95

2.124.930

1.200.479.204

Municipiul Cluj - Napoca

18046

CT

2

Gr. Alexandrescu 18

21 1

13

489,30

2.124.930

1 039.728.249

Municipiul Cluj - Napoca

18047

CT

4

II

Răvașului 1

21 1

14

313,20

2.124.930

665.528.076

Municipiul Cluj - Napoca

18048

CT

5

Gr. Alexandrescu 30

21 1

15

484,70

2.124.930

1.029.953.571

Municipiul Cluj - Napoca

18049

CT

6

II

Bucium 13

211

16

518,80

2.124.930

1.102.413.684

Municipiul Cluj - Napoca

18050

CT 7

Bucegi 10

211

7

458,80

2.124.930

974.917.884

Municipiul Cluj - Napoca

18051

CT8

Ciucaș 5

211

18

2.026,00

2.124.930

4.305.108.180

Municipiul Cluj - Napoca

18052

CT

9

II

Putna 5

21 1

19

477,30

2.124.930

1.014.229.089

Municipiul Cluj - Napoca

18053

CT

10

Parâng 1 7

2111

10

436,30

2.124.930

927.106.959

Municipiul Cluj - Napoca

18054

CT 11

Clăbucet 6

2111

11

469,60

2.124.930

997.867.128

Municipiul Cluj - Napoca

18055

CT

12

11

Retezat 5

2111

12

501,90

2.124.930

1.066.502.367

Municipiul Cluj - Napoca

18056

CT 13

Mehedinți 43-45

2111

13

645,90

2.124.930

1.372.492.287

Municipiul Cluj - Napoca

18057

CT

14

Moldoveanu 6

2111

14

680,70

2.124.930

1.446.439.851

Municipiul Cluj - Napoca

18058

CT

15

Vidraru 8

2111

15

461,50

2.124.930

980.655.195

Municipiul Cluj - Napoca

18059

CT

16

II

Bucegi 17

2111

16

450,80

2.124.930

957.918.444

Municipiul Cluj - Napoca

18060

CT

17

Mehedinți 30-32

2111

17

472,20

2.124.930

1.003.391.946

Municipiul Cluj - Napoca

18061

CT 18

Cioplea 2

2111

18

558,90

2.124.930

1 187.623.377

Municipiul Cluj - Napoca

18062

CT

19

II

Mareșal 1. Antonescu

2111

19

849,80

2.124.930

1.805.765.514

Municipiul Cluj - Napoca

18063

CT 20

Florești 81

211

120

798,80

2.124 930

1.697.394.084

Municipiul Cluj - Napoca

18064

CT 22

Mogoșoaia 4

211

121

799,30

2.124 930

1.698.456.549

Municipiul Cluj - Napoca

18065

CT 23

Izlazului 18

211

122

632,30

2 124 930

1 343.593.239

Municipiul Cluj - Napoca

18066

CT 24

Ion Meșter 6

211

123

782,30

2 124.930

1.662.332.739

Municipiul Cluj - Napoca

18067

PT 1 Calvaria

Almașului 4

211

124

476,51

2.124.930

1.012.550.394

Municipiul Cluj - Napoca

18068

CT 26 Mănăștur

Brateș 2

211

125

819,40

2.124.930

1.741.167.642

Municipiul Cluj - Napoca

18069

CT 27

Arinilor

211

126

1.371,90

2.124.930

2.915.191 467

Municipiul Cluj - Napoca

18070

CT 28 Gr.Mănăștur

Tarnița 3

211

127

456,80

2.124.930

970.668.024

Municipiul Cluj - Napoca

18071

CT 29 Plopilor

Plopilor 36

211

128

496,80

2.124.930

1.055.665.224

Municipiul Cluj - Napoca

18072

CT 30 Al. Tineret.

Spl. Independenței

21 1

129

77.50

2.124.930

164.682.075

Municipiul Cluj - Napoca

18073

PT 33 Taberei

Tășnad 5

211

130

341,81

2.124.930

726.322.323

Municipiul Cluj - Napoca

18074

PT 34 Șesului

Șesului 4

211

131

608,93

2.124.930

1.293.933 625

Municipiul Cluj - Napoca

18075

PT 2 Calvaria

Govora

211

132

540,65

2.124.930

1.148 843.405

Municipiul Cluj - Napoca

18076

CT 35 Govora

Govora 2

211

133

1.825,10

2.124.930

3.878.209.743

Municipiul Cluj - Napoca

18077

CT 36 Taberei

Taberei 4

211

134

284,50

2.124.930

604.542.585

Municipiul Cluj - Napoca

18078

CT P-ța M.Viteazul

P-ța M. Viteazul 11

211135

379,50

2.170.627

823.752.947

Municipiul Cluj - Napoca

18079

CT Abator

P-ța Abator 1

211

136

238,75

2.124.930

507.327.038

Municipiul Cluj - Napoca

18080

CT Drăgălina

Drăgălina 75

211

137

192,35

2.170.627

417.520.103

Municipiul Cluj - Napoca

18081

CT 4 Craiova

Craiova 28-30

211

138

133,08

2.170.627

288.867.041

Municipiul Cluj - Napoca

18082

C'T 5 Caragiale

Ion Luca Caragiale 2-4

211

139

172,00

2.170.627

373.347.844

Municipiul Cluj - Napoca

18083

CT 6 Cuza Vodă

Hala Agroalim. M. Viteazul

211

140

147,00

2.170.627

319.082.169

Municipiul Cluj - Napoca

18084

PT 7 Cuza Vodă

B-dul 21 Decembrie 25

211

141

129,00

2.170.627

280.010.883

Municipiul Cluj - Napoca

18085

CT 1 Zorilor

Viilor 23

211142

244,72

2.124.930

520.012.870

Municipiul Cluj - Napoca

18086

CT2

Trascăului 2

211143

469,00

2.124.930

996.592.170

Municipiul Cluj - Napoca

18087

CT 3  "

Tatra 4

211

144

725,53

2.124.930

1.541.700.463

Municipiul Cluj - Napoca

18088

CT 4

Luceafărului 6

211145

744,65

2.124 930

1.582.329.125

Municipiul Cluj - Napoca

18089

CT 5  "

Rapsodiei 10

21

1146

802,10

2.124.930

1 704 406.353

Municipiul Cluj - Napoca

18090

CT 6

Pădurii 4

21

1147

792,96

2 124 930

1 684.984 493

Municipiul Cluj - Napoca

18091

CT7 "

Sputnicului 6

21

1148

737,05

2.124 930

1 566.179.657

Municipiul Cluj - Napoca

18092

CT 1 Gheorgheni

Unirii 17

21

1149

387,00

2.124.930

822.347.910

Municipiul Cluj - Napoca

18093

CT2

Unirii 7

21

1150

397,42

2 124.930

844 489.681

Municipiul Cluj - Napoca

18094

CT 3

1 lcrculane 4

21

1151

389,15

2.124.930

826.916 510

Municipiul Cluj - Napoca

18095

CT4

Detunata 1 1

21

1152

367,40

2.124.930

780.699.282

Municipiul Cluj - Napoca

18096

CT 5

Băișoara 13

21

1153

346,00

2.124.930

735.225.780

Municipiul Cluj - Napoca

18097

CT 6

Bizușa 6

21

1154

404.70

2.124.930

859.959 171

Municipiul Cluj - Napoca

18098

CT 7

Scărișoara 4

211155

477,00

2.124.930

1.013.591.610

Municipiul Cluj - Napoca

18099

CT 8

Slănic 13

21

1156

238,00

2.124.930

505.733.340

Municipiul Cluj - Napoca

18100

CT 9

Padiș 1

21

1157

426,43

2.124 930

906.133.900

Municipiul Cluj - Napoca

18101

CT 10

Rășinari 2

21

1158

428,38

2.124.930

910.277.513

Municipiul Cluj - Napoca

18102

CT 11

Albac 7

21

1159

322,00

2.124.930

684.227.460

Municipiul Cluj - Napoca

18103

CT 12    11

Brâncoveanu 61

21

1160

301,80

2.124.930

641.303 874

Municipiul Cluj - Napoca

18104

CT 13

Brâncuși 184

211161

483,26

2 124.930

1 026.893.672

Municipiul Cluj - Napoca

18105

CT 14

Alverna 69

21

1162

472,90

2.124.930

1 004.879.397

Municipiul Cluj - Napoca

18106

CT 15 A. France

Muscel 18

21

1163

179,41

2.124.930

381.233.691

Municipiul Cluj - Napoca

18107

CT 1 Grigorescu

Al. Vlahuță 6

21

1164

275,10

2.124.930

584.568.243

Municipiul Cluj - Napoca

18108

CT 3

1 lațeg

21

1165

387.45

2.124.930

823.304.129

Municipiul Cluj - Napoca

18109

CT4

Vlahuță Lamă F

21

1166

507,73

2.124.930

1.078.890.709

Municipiul Cluj - Napoca

18110

CT 5

Fântânele Lamă E

21

1167

435,16

2.124.930

924.684.539

Municipiul Cluj - Napoca

18111

CT 6

Mirăslău

21

1168

481,95

2.124.930

1.024.110.014

Municipiul Cluj - Napoca

18112

CT 7

Fântânele bl. 03

21

1169

534,65

2.124.930

1.136.093.825

Municipiul Cluj - Napoca

18113

CT8

Donath bloc A7

211170

164,92

2.124.930

350.443.456

Municipiul Cluj - Napoca

18114

CT 9

Țibleșului 1

21

1171

859,50

2.124.930

1.826.377.335

Municipiul Cluj - Napoca

18115

CT 10

Al. Vlahuță 26

21

1172

701,55

2.124.930

1.490.744.642

Municipiul Cluj - Napoca

18116

CT 1 1

Fântânele 38-40

21

1173

967,54

2.124.930

2.055.954.772

Municipiul Cluj - Napoca

18117

PT 1

Vlărăști

Anina 1 1

21

1174

232,09

2.124.930

493.175.004

Municipiul Cluj - Napoca

18118

PT 2

Fabricii 2

21

1175

545,44

2.124 930

1.159 021.819

Municipiul Cluj - Napoca

18119

P I' 3

H

Trotușului 4

21

1176

364,28

2.124.930

774 069.500

Municipiul Cluj - Napoca

18120

PT 7

21 Decembrie 131

21

1177

346,73

2.124.930

736.776.979

Municipiul Cluj - Napoca

18121

PT 8

21 Decembrie 135

21

1178

340,80

2.124.930

724.176.144

Municipiul Cluj - Napoca

18122

PT 9

II

Lacul Roșu 7

21

1179

383,66

2.124.930

815.250 644

Municipiul Cluj - Napoca

18123

PT 10

Fabricii 11

21

1180

334,00

2.124.930

709.726.620

Municipiul Cluj - Napoca

18124

PT 11

Năsăudului 4

21

1181

337,73

2.124.930

717.652.609

Municipiul Cluj - Napoca

18125

PT 12   "

Cehoslovaciei 5- T. Mihaly

21

1182

342,85

2.124.930

728.532.251

Municipiul Cluj - Napoca

18126

PT 16

București 64

21

1183

378,95

2.124.930

805.242.224

Municipiul Cluj - Napoca

18127

PT 17

II

Gorunului 5

21

1184

414,00

2.124.930

879.721.020

Municipiul Cluj - Napoca

18128

PT 18 Mârăști

Scorțarilor 34

21

1185

335,55

2.124.930

713.020.262

Municipiul Cluj - Napoca

18129

PT 26

Dorobanților 20

21

1186

342,31

2.124.930

727.384.788

Municipiul Cluj - Napoca

18130

PT27

Dorobanților 98

21

1187

243,81

2.124.930

518.079.183

Municipiul Cluj - Napoca

18131

PT 28

II

Dorobanților 119

21

1188

320,76

2.124.930

681 592.547

Municipiul Cluj - Napoca

18132

PT 1

AVN

Teleorman

21

1189

334,36

2.124.930

710.491.595

Municipiul Cluj - Napoca

18133

P T 2 AVNI

Dâmboviței

21

1190

350,00

2.124.930

743.725.500

Municipiul Cluj - Napoca

18134

PI' 3

11

Răsăritului 103

21

1191

380,00

2.124.930

807.473.400

Municipiul Cluj - Napoca

18135

PT4

II

Cojocnei 21

21

1192

272,24

2.124.930

578.490.943

Municipiul Cluj - Napoca

18136

PT 5

AVS

Slatina 6

21

1193

287,12

2.124.930

610.109.902

Municipiul Cluj - Napoca

18137

PT 13

AVS

Nirajului 9

21

1194

355,80

2.124.930

756.050.094

Municipiul Cluj - Napoca

18138

PT 14

AVS

Tulcea 11

21

1195

317,60

2.124.930

674.877.768

Municipiul Cluj - Napoca

18139

PT 15

AVS

Tulcea 27

21

1 196

400,30

2.124.930

850.609.479

Municipiul Cluj - Napoca

18140

PT 16 Cernei

Cernei 1

21

1 197

303,00

2.124.930

643.853.790

Municipiul Cluj - Napoca

18141

PT 1

Pata

Godeanu 6

21

1198

272,83

2.124.930

579.744.652

Municipiul Cluj - Napoca

18142

PT 2

II

Titulescu 41

21

1 199

212,53

2.124.930

451.611.373

Municipiul Cluj - Napoca

18143

pt 3

Plugarilor-Dostoievski

21

1100

342,40

2.124.930

727.576.032

Municipiul Cluj - Napoca

18144

PT 4

II

Iugoslaviei

21

1101

339,68

2.124.930

721.796.222

Municipiul Cluj - Napoca

18145

PT 5 Cipariu

Brancusi 3

211

1102

385,80

2.124.930

819.797.994

Municipiul Cluj - Napoca

18146

PT Baba Novac

Baba Novac

21

1 1 103

184,84

2.170.627

401.218.695

Municipiul Cluj - Napoca

18147

C.T.Z.

Plevnei

2111104

15.587,00

2 124 930

33.121.283 910

Municipiul Cluj - Napoca

18148

At. metrologie

A. Vlaicii 60

21

1 1105

220,00

2 124.930

467.484.600

Municipiul Cluj - Napoca

18150

Pompă de căldură

Berăriei

21

11106

80,00

2 124 930

169.994.400

Municipiul Cluj - Napoca

18151

Al.mecanic + magazie

Sobarilor

21

11107

1.520,00

2.124 930

3.229.893.600

Municipiul Cluj - Napoca

18152

Ai. instalații

Pasteur

21

11108

250,00

2.124 930

531.232.500

Municipiul Cluj - Napoca

18153

Sediu administrativ

21 Dec. 1989nr,79

2111109

4.558,00

2.124.930

9.685.430.940

Municipiul Cluj - Napoca

Total terenuri centrale termice și puncte termice RA I'

70.698,4»

150.290.283.188

Nota privind modul de evaluare a terenurilor:

Temei legal: HG 834/91, Criterii de eveluare nr.2665/92, HG 1553/2003

Preț teren zona mediana = 495 lei(1+8,3)x40532,11 lei/euro 2004 / 87,81 lei/euro 1991=2.124.930 lei/m.p.

Preț teren zona centrala = 495 lei(1+8,5)x40.532,11 lei/euro 2004 / 87,81 lei/euro 1991=2.124.930 lei/m.p.