Hotărârea nr. 129/2005

Hotărârea 129/2005 - Alocarea sumei de 500.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Uniunii Scriitorilor Filiala Cluj pentru acordarea premiilor pe anul 20054, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 500.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Uniunii Scriitorilor Filiala Cluj pentru acordarea premiilor pe anul 2004, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 300.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Uniunii Scriitorilor Filiala Cluj pentru acordarea premiilor pe anul 2004, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa consilierilor: Molnos Lajos, Eugen Pop, Maria Dulcă. Horia Ioan Florea;

Analizând Referatul nr.2557 din 18. 01. 2005 al consilierilor Molnos Lajos, Eugen Pop, Maria Dulcă, Horia Ioan Florea prin care se propune alocarea sumei de 300.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Uniunii Scriitorilor Filiala Cluj pentru acordarea premiilor pe anul 2004, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. ‘’d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 500.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Uniunii Scriitorilor Filiala Cluj pentru acordarea premiilor pe anul 2004, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură

și Direcția economică.Nr.129 din 22 februarie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi, prin vot secret).