Hotărârea nr. 113/2005

Hotărârea 113/2005 - Alocarea de la bugetul local pe anul 2005 a sumelor necesare acoperirii contributiei pentru hrană în valoare de 40.000 lei/zi/copil, pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2005, pentru 14 copii cu o situatie financiară critică din cadrul Grădinitei cu Program Săptămânal nr. 4 (Centrul Bugetar nr. 4 Cluj-Napoca), sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind alocarea de la bugetul local pe anul 2005 a sumelor necesare acoperirii contribuției pentru hrană în valoare de 40.000 lei/zi/copil, pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2005, pentru 14 copii cu o situație financiară critică din cadrul Grădiniței cu Program Săptămânal nr. 4 (Centrul Bugetar nr. 4 Cluj-Napoca), sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărîre privind propunerea de alocare de la bugetul local pe anul 2005 a sumelor necesare acoperirii contribuției pentru hrană în valoare de 40.000 lei/zi/copil, pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2005, pentru 13 copii cu o situație financiară critică din cadrul Grădiniței cu Program Săptămânal nr. 4 (Centrul Bugetar nr. 4 Cluj-Napoca), sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa consilierului Nicoleta Postolachc;

Analizând Referatul nr. 7604 din data de 2.02.2005 al consilierului Nicoleta Postolachc, prin care se propune alocarea de la bugetul local pe anul 2005 a sumelor necesare acoperirii contribuției pentru hrană în valoare de 40.000 lei/zi/copil, pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2005, pentru 13 copii cu o situație financiară critică din cadrul Grădiniței cu Program Săptămânal nr. 4 (Centrului Bugetar nr. 4 Cluj-Napoca), sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit.”d” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea de la bugetul local pe anul 2005 a sumelor necesare acoperirii contribuției pentru hrană în valoare de 40.000 lei/zi/copil, pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2005, pentru 14 copii cu o situație financiară critică din cadrul Grădiniței cu Program Săptămânal nr. 4 (Centrului Bugetar nr.4

Cluj-Napoca), sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, Cultură, Serviciul Protecție Socială, Direcția economică și Centrul

Bugetar nr. 4 Cluj-Napoca.


Nr. 113 din 22 februarie 2005 (Hotărârea a fost adoptată

cu 24 de voturi)