Hotărârea nr. 108/2005

Hotărârea 108/2005 - Acordarea unei diplome si a unui premiu în sumă netă de 20.000.000 lei, de la bugetul local pe anul 2005, persoanelor care domiciliază în municipiul Cluj-Napoca si au implinit vârsta de 100 de ani.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

privind acordarea unei DIPLOME și a unui premiu în sumă netă de 20.000.000 lei, de la bugetul local pe anul 2005, persoanelor care domiciliază în municipiul Cluj-Napoca și au împlinit vârsta de 100 de ani.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei DIPLOME și a unui premiu în sumă netă de 20.000.000 lei, de la bugetul local pe anul 2005, persoanelor care domiciliază în municipiul Cluj-Napoca și au împlinit vârsta de 100 de ani - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 111983/302 din 26.01.2005 al Serviciului stare civilă, prin care se propune acordarea unei DIPLOME și a unui premiu în sumă netă de 20.000.000 lei, persoanelor care domiciliază în municipiul Cluj-Napoca și au împlinit vârsta de 100 de ani, sume alocate de la bugetul local pe anul 2005;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 38 al. 2 lit. "d" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unei DIPLOME și a unui premiu în sumă netă de 20.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005, persoanelor care domiciliază în municipiul Cluj-Napoca și au împlinit vârsta de 100 de ani".

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură, Direcția economică și Serviciul stare civilă.


— \* • •

Contrasemnează Secretarul municipiului br. Mircea Jori

Nr. 108 din 22 februarie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)