Hotărârea nr. 107/2005

Hotărârea 107/2005 - Acordarea premiilor si a diplomelor de fidelitate cuplurilor clujene care au indeplinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Hotărârii nr. 243/2004.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind acordarea premiilor și a diplomelor de fidelitate cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Hotărârii nr. 243/2004

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei diplome de fidelitate și a unui premiu în sumă netă de 5 milioane lei de la bugetul local pe anul 2005, cuplurilor clujene care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului— întocmit în baza Regulamentului anexă la Hotărârea nr. 243/24.03.2004;

Analizând Referatul nr.112.166/302 din 31.01.2005 al Serviciului stare civilă, prin care se propune aprobarea tabelului cuprinzând 51 de cupluri clujene care au depus cerere pentru acordarea premiului în valoare netă de 5.000.000 lei și a unei diplome de fidelitate, la împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2004;

In urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 38 al. 2 lit. "d" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea a câte 5.000.000 lei net, din bugetul pe anul 2005, ca premiu de fidelitate conform H.C.L. nr.243/2004, fiecărui cuplu din cele 52, care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2004 și au depus cerere în perioada 03.12.2004-31.01.2005.

Art. 2. Anexa face parte integrantă din prezenta.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția învățământ, cultură și Serviciul stare civilă .

PREȘEDINTE DE; ȘEDINȚĂ, Dr. Laszlo Attila

Contrasemnează

Secretarul municipiului, 3r. Mircea Jorj \ -

Nr. 107 din 22 februarie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexa la Hotărârea nr. 107/2005

TABEL NOMINAL

privind cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2004 și care au depus cereri în perioada 03.12.2004 - 31.01.2005 pentru a fi premiate conform H.C.L. nr. 243/2004

NR.

CRT

Numele și prenumele soțului/CNP

Numele și prenumele soției/CNP

Domiciliul/telefon

Data căsătoriei

1.

BACIU GAVRIL

1230704120646

BACIU NASTASIA

2290720120647

Str. Oașului, nr.150

Tel. 436.956 (fiu)

13.03.1954

2.

BOCA NICULAE 1351204120641

BOCA ANA

2300501120679

Str. Jiului, nr.26

Tel. 482.049

16.12.1951

3.

CEBOTARU VASILE

1180301120648

CEBOTARU OLTEA

2261023120646

Str. Donath, bl.7, ap.35

Tel. 585.252

09.12.1954

4.

CHIOREAN IOAN

1290522120651

CHIOREAN MARIA

2330301120651

Calea București, nr.57-63, bl.B, ap.4

Tel. 531.675

15.12.1954

5.

CORDIȘ VICTOR

1270808120643

CORDIȘ ȘTEFANIA

2310420120647

Str. Horea, nr.74, ap.13

Tel. 530.439

25.11.1954

6.

CSAPO IOAN

1311226120645

CSAPO MAGDALENA

2330409120655

Str. Craiova, nr.28-30, ap.26

Tel. 484.330

21.12.1954

7.

DĂDU CONSTANTIN

1300830120647

DĂDU AURELIA-OCTAVIA

2310515120649

Str. D.Gherea, nr.22, ap.4

Tel. 431.181

16.12.1954

8.

DĂNILĂ THODER

1290303120672

DĂNILĂ ELENA

2311222120689

Str. Viilor, nr.15, ap.9

Tel. 522.148

27.12.1954

9.

DEMETER MIHAILA

1290918120657

DEMETER AURORA

2340826120669

Str. Plopilor, nr.20, ap.23 Tel. 420.335 (fiu - serviciu)

22.11.1954

10.

DRĂGAN IOAN

1250920120658

DRĂGAN MARIA

2330401120645

Str. Pavlov, nr.61, ap.7

Tel. 591.503

25.01.1954

11.

FARCAȘ ALEXANDRU

1280708120672

FARCAȘ ROZALIA

2321023120666

Str.Hațeg, nr.10, ap.38

Tel. 586.667

31.10.1953

12.

FARCAȘ IOAN-OCTAVIAN

1300714120651

FARCAȘ SABINA

2330921120644

Str.Donath, bl. 13, ap.66

Tel. 587.120

19.06.1953

13.

FINTZ IOAN

1270501120651

FINTZ PARASCHIVA

2270707120665

Str. Alex. Vlahuță, nr.7, ap.24

Tel. 585.774

11.08.1951

14.

GABOR IOSIF

1240831120654

GABOR MINA-PAULINA

2250413120654

Str.Ion Mincu , nr20

Tel. 599.936

24.12.1954

15.

GAL-MATE ARPAD

1300327120669

GAL-MATE MARGARETA

2350731120649

Str. Horea, nr.37-39, ap.10

Tel. 533.235

18.12.1954

16.

GĂBUDEAN EMIL

1280420120646

GĂBUDEAN IOLANDA

2340614120652

Str. Traian, nr.89-91, ap.6

Tel. 536.095

22.12.1954

17.

GORGAN DUMITRU

1250925311815

GORGAN FLOARE

2300611311823

Str. Mogoșoaia, nr.3, ap.54

Tel. 562.436

28.10.1953

18.

GROSU AUREL

1280324120651

GROSU MARIA-MAGDALENA

2300721120650

Str. Napoca, nr.3, ap. 16

Tel. 596.002

30.11.1954

19.

HEGEDUS IULIU

1270203120648

HEGEDUS ANA

2320807120656

Str. Meseș, nr.2, ap.24

Tel. 555.290

31.12.1954

20.

HOSSU CAROL

1300708120673

HOSSU AURELIA-ELENA

2371202120652

Str. Alex. Ciurea, nr.2, ap.5

Tel. 592.684

04.12.1954

21.

KADAR ALEXANDRU

1320128120652

KADAR ELISABETA

2320708120663

Str. Donath, bl.7, ap.6

Tel. 581.112

21.12.1954

22.

KIRALY IOSIF

1290328120642

KIRALY AGNETA

2331109120663

Str. Decebal, nr.46, ap.7

Tel. 539.337 (fiu)

22.12.1954

23.

KOVACS FRANCISC

1251029120669

KOVACS MARIA

2310710120669

Al. Herculane, nr.3, ap.34

Tel. 545.678 (fam.Gălățan)

29.12.1954

24.

KOVRIG ANTONIU-GAVRIL 1290210120641

KOVRIG ILEANA

2330310120652

Str. Aurel Suciu, nr.20, ap.32

Tel. 554.085

20.12.1954

25.

LITERAT CLAUDIU-VESPASIAN

1340311120661

LITERAT AFRODITA-MARIOARA

2300606120668

Str.Rășinari, nr.2, ap.22

Tel. 542.980

25.08.1954

26.

MANOLE VASILE

1310102120657

MANOLE ILEANA

2361218120672

Str. Porțile de Fier, nr.2, ap.36

Tel. 427.446

09.12.1954

27.

MATE NICOLAE

1290102120656

MATE TERESIA

2310224120640

Str. Micuș, nr.2, ap.34

Tel. 570.914

27.07.1954

28.

MIRON VALERIU

1320322120661

MIRON LIVIA

2360206120662

Str. Trîmbițașului, nr.20

Tel. 536.432

14.12.1954

29.

MOLDOVANIOAN

1291006120646

MOLDOVAN ROZALIA

2330309120678

Str. Plopilor, nr.18, ap.9

Tel. 428.918

04.12.1954

30.

NAGY ALEXANDRU

1290907120667

NAGY ILEANA

2340108120676

Str. Alverna, nr.51

Tel. 441.169

10.11.1954

31.

NAGY VILHELM

1330306120694

NAGY ELISABETA

2340322120643

Al. Snagov, nr.5, ap.4

Tel. 553.908

29.11.1954

32.

NAGY-TOTH FRANCISC

1291231120654

NAGY-TOTH AURELIA

2310701120703

Str. Rahovei, nr.14

Tel. 586.585

22.12.1954

33.

NEMEȘ ANDREI

1301114120669

NEMEȘ FLORICA

2340710120663

Str. Gr. Alexandrescu, nr.25, ap.9

Tel. 564.218 (fam.Kallanyos), 534.487

23.12.1954

34.

NICOARĂ VASILE

1330506120675

NICOARĂ MARIA

2341018120644

Str. Mehedinți, nr.5, ap.40

Tel. 573.907 (fiică )

29.12.1954

35.

NISTOR TEOFIL

1330714120680

NISTOR ANTONICA

2330315120701

Calea București, nr.82, ap.18

Tel. 412.097

24.12.1954

36.

PAP ZOLTAN

15250427120675

PAP GIZELA

2250510120705

Str. I.C.Brătianu, nr.45

Tel. 591.369

17.10.1952

37.

PAPIU AUREL

1340325120690

PAPIU SUSANA

2330825120684

Str. Fîntînele, nr.57, ap.34

Tel. 581.396

03.11.1954

38.

PESCAR IOAN

1270329120657

PESCAR MARIA

2350807120677

Str.Bărc I, nr.28

Tel. 416.288

08.12.1954

39.

PETERFI ALEXANDRU

1280217120650

PETERFI CĂTĂLINĂ

2321219120664

Str. Parîng, nr.15, ap. 11

Tel. 575.712

27.09.1954

40.

POGĂCIAN VICTOR

1290215120645

POGĂCIAN VIORICA

2330312120674

Str. Fîntînele, nr.7, ap.98

Tel. 589.755

21.12.1954

41.

POP AUGUSTIN

1251027120663

POP LUCREȚIA

2301004120653

Str. Artelor, nr.37

Tel. 542.273

31.12.1954

42.

PUSOK IOSIF

1271021312951

PUSOK ELENA-ELISABETA

2380221312960

AL Borșa, nr.l, ap.21

Tel. 457.661, 374.754 (fiică)

03.12.1954

43.

RĂDULESCU CONSTANTIN

1241004120658

RĂDULESCU MARIA

2260524120670

Str. Țebei, nr.27

Tel. 584.847

01.03.1954

44.

RĂȘINARIU IULIU

1300413120674

RĂȘINARIU MARIA

2310913120672

Str. Corneliu Coposu, nr.-123

Tel. 433.917

08.12.1954

45.

ROSTAȘ RADU

1240612120691

ROSTAȘ VALERIA

2240105120663

Str. Tăietura Turcului, nr.54

Tel. 460.429 (fiică)

30.05.1953

46.

ROȘU IOAN

1250226120659

ROȘU VALERIA

2320409120657

Str. Donath, bl.7, ap.54

Tel.582.555

09.11.1954

47.

STANCA NICOLAE

1280517120678

STANCA ANIȘCA

2330602120671

Str. Oașului, nr.233

Tel. 455.377

29.10.1949

48.

SZABO ALEXANDRU

1310111120668

SZABO SILVIA

2370613120654

Str. Ileana Cosînzeana, nr.3

Tel. 454.333

22.12.1954

49.

SZEKELY CAROL 1300715120697

SZEKELY MARGARETA

2320612120706

Str. Alex. Vlahuță, nr.37, ap.36

Tel. 585.737 (fam.Imre)

01.12.1954

50.

TORSIN VASILE

1280619120669

TORSIN GHEORGHETA

2301122120695

Str. Rășinari, nr.2, ap.25

Tel. 544.696, 438.262 (fiu)

01.03.1954

51.

VINCZEFI AUGUSTIN

1270821120661

VINCZEFI ILEANA

2340804120662

Str. M. Kogălniceanu, nr.6, ap.3

Tel. 430.351

11.12.1954

52.

KULCSAR GHEORGHE

1360423120652

KULCSAR ELISABETA-EMMA

2340708120707

Str. Paring, nr. 1/30

Tel. 571.481

04.05.1954