Hotărârea nr. 106/2005

Hotărârea 106/2005 - Acordarea diplomei de fidelitate si a unui premiu in valoare netă de 5.000.000 din bugetul local pe anul 2005, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie – neintreruptă.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea "diplomei de fidelitate", si a unui premiu în valoare neta de 5.000.000 lei, din bugetul local pe anul 2005, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei diplome de fidelitate și a câte unui premiu în sumă netă de 5.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005, cuplurilor clujene care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 111.982/302 din 26.01.2005 al Serviciului stare civilă, prin care se propune acordarea premiului în valoare netă de 5.000.000 lei și a unei diplome de fidelitate, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, la data depunerii cererii;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 38 al. 2 lit. "d" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea a câte 5.000.000 lei net, din bugetul pe anul 2005, ca premiu de fidelitate si câte o "diploma de fidelitate" cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, la data depunerii cererii.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția învățământ, cultură și Serviciul stare civilă.


Contrasemnează:

Secretarul municipiului, r. Mirceajonl


Nr. 106 din 22 februarie 2005 (Hotărârea a fost aprobată cu 24 voturi)