Hotărârea nr. 105/2005

Hotărârea 105/2005 - Alocarea sumei de 2.000.000 lei de al bugetul local pe anul 2005 Asciatiei pentru Promovarea Filmului Românesc pentru organizarea Festivalului International de Film Transilvania (TIFF), editia a IV-a, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 2.000.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociației pentru Promovarea Filmului Românesc pentru organizarea Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), ediția a IV-a, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 3.000.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociației pentru Promovarea Filmului Românesc pentru organizarea Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), ediția a IV-a, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 75085 din 27.01.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 3.000.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociației pentru Promovarea Filmului Românesc pentru organizarea Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), ediția a IV-a. sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. ‘‘d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE.

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei 2.000.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociației pentru Promovarea Filmului Românesc pentru organizarea Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), ediția a IV-a. sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, suma nu se va utiliza pentru plata salariilor.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

Nr. 105 din 22 februarie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)îdință,

11a ’


Secretarul municipiului, jn. Mircea Jorj\