Hotărârea nr. 104/2005

Hotărârea 104/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 553/2004, (decontarea prestatiilor de trasport pentru SC FCM Universitatea Cluj SA si SCS Clubul de Fotbal CFR-Ecomax SA, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 553/2004, (decontarea prestațiilor de transport pentru SC FCM „Universitatea” Cluj SA și SCS Clubul de Fotbal CFR-ECOMAX Cluj SA, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 553/2004, (decontarea prestațiilor de transport pentru SC FCM „Universitatea” Cluj SA și SCS Clubul de Fotbal CFR-ECOMAX Cluj SA, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 8384 din 07.02.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 553/2004. referitor la decontarea prestațiilor de transport pentru SC FCM „Universitatea” Cluj SA și SCS Clubul de Fotbal CFR-ECOMAX Cluj SA, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. ‘"d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 553/2004, prin care se încredințează RATUC Cluj-Napoca să efectueze servicii de transport pentru SC FCM „Universitatea” Cluj SA, SCS Clubul de Fotbal CFR-ECOMAX Cluj SA și CS „Universitatea” - rugby, conform comenzilor periodice emise.

Contravaloarea transportului va fi decontată de către Consiliul local pe bază de factură lunară emisă de RATUC, facturi ce vor avea anexate documentele de justificare a prestației.


Secretarul municipiului. \ir. Mircea Jori