Hotărârea nr. 102/2005

Hotărârea 102/2005 - Prelungirea unor contracte de inchiriere.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

HOTARARE

privind prelungirea unor contracte de inchiriere

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in ședința ordinara,

Examinând proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de inchiriere - proiect din inițiativa primarului si a consilierilor: Horea Florea, Florin Stamatian, Ștefan Dimitriu, Palfi Carol;

Analizând Referatul nr.220 din 03.02.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune prelungirea unor contracte de inchiriere, conform anexei ;

In urma dezbaterilor care au avut loc Si reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate:

Potrivit dispozitiunilor art 38 alin.2 lit.”x” si 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 - Se aproba prelungirea contractelor de inchiriere pentru spatiile cu alta destinație, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART.2 - Durata inchirierii este de 2 ani sau pana la soluționarea revendicării ori pana la vanzarea spațiului in baza Legii nr.550/2002 dar nu mai mult de 2 ani

ART.3 - Cu indeplinirea prevederilor hotărârii se incredinteaza Direcția fondului imobilia' de stat si Direcția economica.

-1TÎ?X
Nr. 102 din 22 februarie 2005 ( Hotararea a fost adoptata cu 24 voturi)

Consiliul local al municipiului C'luj-Napoca Direcția fondului imobiliar de stat

Anexa Hotararea nr. 102/2005


NR

CRT

TITULAR CONTRACT DE

ÎNCHIRIERE

ADRESA SPAȚIULUI

CHIRIE CONFORM HCL nr.672/2004

(lei/luna)

SUPRAFAȚA

SPAȚIULUI

(MP)

1.

Sbarciu Mihaela Lucia

Str. E. Zola nr. 1

4.990.445

48.95

2.

Tiplic Camelia

Str. E. Zola nr. 1

6.171.540

59.46

•>

Rusu Mircea Emilian

Str. Dorobanților nr.5

3.804 353

44.73.

4.

Grec Ga vrii

Str. Herman Oberthț Tomis) nr.5

250.280

17,40

5.

S C Hobbv Center SRL

P-ta M. Viteazul nr 6

28.811.880

136.95

6. .

S.C Vita Impex SRL

P-ta Unirii nr.28

2.457.000

15.47

I 7.

S C Nelycom S R L.

B-dul Eroilor nr. 13

10.017 860

57,14

8.

Comunitatea Elena

B-dul Eroilor nr 21-23

57.975

23,19

! 9

Uniunea Generala a

Pensionarilor

B-dul Eroilor nr.44

310.050

92.02

10.

S C. Apishop S R L

P-ta Unirii nr.4-5

5.337.090

36,37

11.

As. Surzilor- Fii. Cluj

Str. T. Mosoiu nr.74

1.225.850

423,88

12.

S C Romax Proimpex SRL.

Str. R. Ferdinand nr.9

18.566.610

123.00

13

Gavrilas Ga vrii

B-dul 21 Decembrie 1989 nr.4-6

986.570

60.04

Ciupitu Chican Florica

Str. Horea nr.4

3.525.760

31,48

15.

S.C Requiem S R L.

Str. Horea nr.25

11.491.640

61,83

16.

S.C. Dalibri Corn S R L.

Str. Baba- Novac nr.8/23

10.762.000

120,00

17.

S.C Dalibri Corn S R L.

Str. Baba- Novac nr.8

5.596.400

39.85

18.

Coop. Igiena

Str. St. O. losif nr. 1-3

34.474.145

261.35

19.

S.C. Perla Clejean S R L.

Str.Traian nr. 10

1.329.925

8.39

20.

S.C. Farmavet S A.

Str. Tipografiei nr. 13

2.364.625

37.57

21.

S.C. Artex S.C.C.A.

Str. Brassai Samuel nr.7

20.569.965

304,48

22.

S.C Imp. Exp Electro -Amazona S R L.

Str. Fr. J. Currie nr.3

1.952.185

34,83

23.

Plafar Cluj

B-dul Eroilor nr.7

10.248.850

145,32

24.

Coop. Electroservice

Str. Horea nr.8

13.052.345

168,04

25.

Mladin Constantin

Str. l.C. Bratianu nr.27

4.539.200

29,24

[20.

S C Camelia S.R L

Str. IC Bratianu nr.27

2.458.460

13,54

27.

SC Buldon S R L

Str. IC. Bratianu nr.45

6.069.275

69.77

1 28.

SC. Napocom S A.

Str. Traian nr. 10

9.850.160

43.84

29.

SC Napocom S A

Str l.Maniu nr. 16

24.871.860

147.21

30.

S C. Riano Prestări Servicii SRL.

Str. Iașilor nr. 14

821.000

15.98

31

Sechel Florin si Cordos

Str Bolvai nr. 1

3.360.110

35.76

Doina

DIRECTOR

STEFANIA FERENCZ


SEF E l ROL'1 ex. CSEA. CÎMPEAN