Hotărârea nr. 63/2002

Hotărârea 63/2002 - Aprobarea studiului de fezabilitate si a proiectării pentru obiectivul de investitii: „Modernizarea centralei termice proprii din incinta Seminarului Teologic Ortodox, municipiul Cluj-Napoca”.

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!