Hotărârea nr. 61/2002

Hotărârea 61/2002 - Aprobarea studiului de fezabilitate si a proiectării pentru obiectivul de investitii: „Amenajarea unei centralei termice proprii din incinta Scolii Generale Octavia Goga, str. Peana nr. 16, municipiul Cluj-Napoca”.

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!