Hotărârea nr. 60/2002

Hotărârea 60/2002 - Aprobarea studiului de fezabilitate si a proiectării pentru obiectivul de investitii: „Modernizarea centralei termice proprii din incinta Liceului Onisifor Ghibu, municipiul Cluj-Napoca”.

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!