Hotărârea nr. 56/2002

Hotărârea 56/2002 - Aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale regiilor autonome de subordonare locală, pe anul 2002.

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!