Hotărârea nr. 33/2002

Hotărârea 33/2002 - Aprobarea scutirii la plata majorărilor de intârziere aferente impozitului pe clădiri datorate de SC Flacăra SA, bugetului local.

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!