Hotărârea nr. 257/2002

Hotărârea 257/2002 - Aprobarea rectificării bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002, ale regiilor autonome de subordonare locală.

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!