Hotărârea nr. 241/2002

Hotărârea 241/2002 - Aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „lucrări tehnico-edilitare, racorduri retele si bransamente pentru blocurile A.N.L., str. Mehedinti nr. 41, municipiul Cluj-Napoca.

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!