Hotărârea nr. 239/2002

Hotărârea 239/2002 - Prezentarea către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca de către primar, a organigramei, statului de functiuni si regulamentului de organizare si functionare a aparatului propriu al Consiliului local.

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!