Hotărârea nr. 230/2002

Hotărârea 230/2002 - Aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii Construire sală de sport la Scoală Generală „Ion Creangă”, municipiul Cluj-Napoca.

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!