• Hotărârea 28/2020 - Municipiul Cluj-Napoca - 22.01.2020

  Hotărârea 28/2020 - Aprobarea susținerii financiare de la bugetul local a transportului public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare-clasele XIII, curs de zi, din învățământul de stat și particular autorizat și acreditat, pentru perioada 1 ianuarie-29 februarie 2020.
 • Hotărârea 27/2020 - Municipiul Cluj-Napoca - 22.01.2020

  Hotărârea 27/2020 - Alocarea de la bugetul local a sumei de 150.000 lei, pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Baschet, a meciului de baschet România-Spania, contând pentru preliminariile Eurobasket 2021, februarie 2020.
 • Hotărârea 26/2020 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.01.2020

  Hotărârea 26/2020 - Modificarea și completarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea nr. 993/2019 (stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).
 • Hotărârea 25/2020 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.01.2020

  Hotărârea 25/2020 - Aprobarea documentației de atribuire aferentă procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în municipiul Cluj-Napoca, sector I.
 • Hotărârea 24/2020 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.01.2020

  Hotărârea 24/2020 - Aprobarea încheierii Acordului de prestări servicii de asistență tehnică rambursabile în vederea elaborării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (S.I.D.U.), pentru perioada 2021-2030, între Municipiul Cluj-Napoca și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
 • Hotărârea 23/2020 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.01.2020

  Hotărârea 23/2020 - Aprobarea pentru anul 2020 a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali ai copiilor care frecventează creșele din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe.
 • Hotărârea 22/2020 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.01.2020

  Hotărârea 22/2020 - Propunerea de aprobare a Regulamentului de finanțare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive.
 • Hotărârea 21/2020 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.01.2020

  Hotărârea 21/2020 - Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1071/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10A, 10B, 10C, 10D din clădirea situată în Cluj-Napoca, P-ța Mihai Viteazu nr. 22-23).
 • Hotărârea 20/2020 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.01.2020

  Hotărârea 20/2020 - Propunerea de alocare a sumei 65.000 lei de la bugetul local Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării gratuității transportului spre/dinspre unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca, pentru elevii din Colonia Sopor, Pata Rât și Valea Fânațelor, pentru perioada 1 ianuarie-29 februarie 2020, cu excepția vacanței.
 • Hotărârea 19/2020 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.01.2020

  Hotărârea 19/2020 - Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1086/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 14-str. Ștefan Octavian Iosif nr. 1-3).
 • Hotărârea 18/2020 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.01.2020

  Hotărârea 18/2020 - Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 685/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru apartamentele nr. 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 16, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 16).
 • Hotărârea 17/2020 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.01.2020

  Hotărârea 17/2020 - Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 674/2016, revocată parțial prin Hotărârile nr. 197/2017, nr. 255/2017, nr. 295/2017, nr. 298/2017, nr. 299/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 40) și a Hotărârii nr. 1067/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 2, 2/1, 2/2, 7A, 12 și 14, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 40).
 • Hotărârea 16/2020 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.01.2020

  Hotărârea 16/2020 - Alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, pentru sprijinirea activității Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și descarcerare (S.M.U.R.D.), contând în acordarea a două mese/zi (prânz și cină), pentru 10 persoane.
 • Hotărârea 15/2020 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.01.2020

  Hotărârea 15/2020 - Alocarea sumei 2.285.500 lei de la bugetul local Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării subvenţiei pe mijloacele de transport în comun studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase carduri speciale: StudCard, ISIC Student, Euro
 • Hotărârea 14/2020 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.01.2020

  Hotărârea 14/2020 - Alocarea de la bugetul local a sumei de 475.000 lei, pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Tenis, a meciului de tenis, contând pentru play-off-ul Grupei Mondiale a Fed Cup, februarie 2020.
 • Hotărârea 13/2020 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.01.2020

  Hotărârea 13/2020 - Alocarea de la bugetul local a sumei de 200.000 lei, pentru organizarea evenimentului „24 Ianuarie 2020 – Ziua Unirii Principatelor Române”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 12/2020 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.01.2020

  Hotărârea 12/2020 - Aprobarea cuantumului unei burse aferente anului școlar 2019-2020, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.
 • Hotărârea 11/2020 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.01.2020

  Hotărârea 11/2020 - Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1075/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 1).
 • Hotărârea 10/2020 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.01.2020

  Hotărârea 10/2020 - Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 690/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Frederic Joliot Curie nr. 2).
 • Hotărârea 9/2020 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.01.2020

  Hotărârea 9/2020 - Modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 2909/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 8307/117/2017, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 615/2019 a Curții de Apel Cluj.
 • Hotărârea 8/2020 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.01.2020

  Hotărârea 8/2020 - Modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 3788/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 210/107/2016, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 997/CA/2019-R a Curții de Apel Oradea.
 • Hotărârea 7/2020 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.01.2020

  Hotărârea 7/2020 - Modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 574/2019 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 1867/117/2018, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 1362/2019 a Curții de Apel Cluj.
 • Hotărârea 6/2020 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.01.2020

  Hotărârea 6/2020 - Aprobarea P.U.Z. de urbanizare – strada Praga, latura vestică; beneficiari: Olaru Bogdan, Olaru Diana Cora, Stanca Felicia, Chiorean Sorin, Chiorean Dalia-Liliana, Pop Ioan Cristian, Pop Mariana, Lungeanu Cristian-Octavian și Lungeanu Xenia-Mihaela.
 • Hotărârea 5/2020 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.01.2020

  Hotărârea 5/2020 - Aprobarea P.U.Z. pentru parcelare și dezvoltare zonă rezidențială – str. Gh. Sion; beneficiară: Fazakas Zsuzsanna.
 • Hotărârea 4/2020 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.01.2020

  Hotărârea 4/2020 - Aprobarea P.U.Z. de urbanizare – instituire subzonă de instituții și servicii de interes public în zonă de activități economice de tip comercial, Calea Turzii nr. 173; beneficiar: Leahu Adrian-Ionuț, pe parcelele cu nr. cad. 254954.
 • Hotărârea 3/2020 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.01.2020

  Hotărârea 3/2020 - Modificarea Hotărârii nr. 838/2019 (aprobarea P.U.D. de construire locuință unifamilială Sp+P+E, str. Oașului nr. 369C; beneficiari: Mureșan Ilie și Mureșan Daniela-Traiana).
 • Hotărârea 2/2020 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.01.2020

  Hotărârea 2/2020 - Însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Nord, porțiunea cuprinsă între str. Arieșului și str. Bistriței.
 • Hotărârea 1/2020 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.01.2020

  Hotărârea 1/2020 - Însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii f.n.