Proces verbal din 08.04.2020

Proces verbal din 08 aprilie 2020

Județul Brașov

> ,


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B~dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 officet®judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.147 din data de 23.04.2020

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 8 aprilie 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.04.2020,

Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 8 aprilie 2020;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean nr.97/24.03.2020;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile 182, alin. (4), art. 138, alin. (15) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 8 aprilie 2020, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Contrasemnează, Secretar general al județului Maria Du/nbrăveanu

PROCES- VERBAL încheiat cu ocazia desfășurării ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov

din data de 08 aprilie 2020

în conformitate cu prevederile art. 179 din Ordonanța de Urgențănr.57/2019 privind Codul administrativ și Dispoziția nr. 435/2019, a fost convocat Consiliul Județean Brașov în ședință de îndată pentru astăzi, miercuri, data de 08 aprilie 2020. Convocarea consilierilor județeni s-a făcut în scris și telefonic.

Proiectele de hotărâre, precum și materialele însoțitoare, au fost postate pe site-ul Consiliului Județean Brașov și au fost transmise electronic tuturor consilierilor județeni. Anunțul cu privire la desfășurarea acestei ședințe publice a fost postat pe site-ul propriu.

Consultând înregistrarea electronică a prezenței la ședință, domnul președinte Adrian-Ioan Veștea constată că din totalul celor 34 de membri în funcție care compun Consiliul Județean Brașov, sunt prezenți 34 de membri, fiind îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

A trebuit să facem din nou o ședință extraordinară. în primul și în primul rând una dintre problemele stringente pe care le avem sunt cele referitoare la rectificarea bugetului dar în același timp sunt și celelalte puncte extrem de importante și am considerat că ar fi bine să le discutăm acum, în regim de urgență. Vorbim de Organigrama Spitalului Clinic Județean de Urgență. De asemenea avem un proiect privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap și de asemenea am făcut demersuri să materializăm o promisiune pe care v-am făcut-o și în ședințele trecute, aceea de a preda către Compania Națională de Investiții drumul care face legătura între Brașov-Săcele, mai precis pe Valea Doftanei și va ieși la Câmpina. Este un proiect care va intra în responsabilitatea Companiei Naționale de Investiții și în felul acesta, să dea Dumnezeu ca în doi ani de zile să circulăm pe acest drum. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Abțineri? Nu există. în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecem la punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 24 martie 2020. Vreau să vă întreb dacă are cineva vreo completare de făcut la ce acest proces-verbal? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov și ai unităților subordonate pe anul 2020. Au apărut situații speciale, a trebuit să asigurăm cazarea tuturor medicilor din cele 6 unități medicale care sunt în subordinea consiliului județean. A trebuit să găsim o soluție să tăiem din cheltuielile de funcționare și am făcut o informare publică încă de săptămâna trecută, aveam acele ghiduri sportive, culturale, Cerbul de Aur, toți acești bani vor fi îndreptați către cheltuielile de funcționare ale spitalelor brașovene. De asemenea am luat de la două capitole, fiindcă nu am identificat altă sursă de venit pentru cheltuielile materiale și a trebuit să punem la dispoziție, conform solicitărilor făcute de unitățile medicale, bani pentru cumpărarea de ventilatoare, injectomate, infuzomate, monitoare și tot ceea ce este necesar pentru ATI și în felul acesta am dat posibilitatea, pe proceduri de achiziție, fiecare unitate medicală să își cumpere exact toate lucrurile pe care le-au prevăzut în această perioadă critică. Dacă aveți puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov. Aveți puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Brașov. Aveți puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind predarea în folosință gratuită către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții “CNI” a amplasamentului DJ 1021, în vederea realizării de către Compania Națională de Investiții “CNI” a obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare DJ 1021, limită de județ Prahova - DN1A Șanțuri”. Aveți puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

înainte de a încheia această ședință aș vrea să vă mai fac o informare, vom face în așa fel încât să găsim o soluție care să se poată realiza în timp cât se poate de scurt. începând cu săptămâna trecută am avut discuții atât cu Spitalul Militar pentru a vedea modul în care ei și-au construit un concept modular și noi ne dorim sa construim un concept modular pentru terapie intensivă, în curtea Spitalului Județean. De asemenea am luat legătura și cu reprezentanții Județului Mureș care de asemenea ne-au dat un model, dar la sfârșitul săptămânii trecute, mai precis vineri, am avut o discuție cu cei de la Fundația Hera și cu o fundație din București care au sprijinit spitalul de la Elias cu un concept modular, Bucuria darului se numește această fundație. Am adaptat la așteptările pe care și le doresc cei de la Spitalul Județean Terapie intensivă, Direcția de Sănătate Publică, am avut discuți chiar astăzi și cu cei de la Pompieri și de asemenea cu epidemiologii și vom gândi un proiect de aproximativ 32 de paturi, cu tot ceea ce înseamnă necesitățile acestui ansamblu modern, în așa fel încât în perioada următoare este foarte posibil să mai gândim o rectificare bugetară. Vom vedea de la ce capitole bugetare putem să facem rectificarea bugetară în așa fel încât să realizăm și această investiție care este extrem de importantă, dar ceea ce vreau să vă asigur este faptul că vom încerca să recuperăm atât banii care astăzi sunt pe cazările medicilor, pe echipamentele pe care le-am cumpărat și sunt necesare acestei epidemii cu COVID, cum de altfel și pe acest ansamblu modular vom încerca să aducem banii printr-un ghid de finanțare și vom depune un proiect pe fonduri europene, în așa fel încât să recuperăm toate aceste sume. Acest lucru a fost discutat și cu domnul ministru Tătara, ieri, iar acum sper, cât de repede, să găsim o soluție și o firmă care să poată să facă într-un timp relativ scurt această dotare și ulterior sper să găsim și echipamentele necesare pentru a putea să dotăm această unitate de terapie intensivă. Ceea ce vă pot spune este faptul că medicii din toate cele 6 unități medicale, asistentele sau infirmierele, până la această oră nu au vreo problemă din punct de vedere al depistării cu acest virus. Am încercat să le punem la dispoziție toate echipamentele medicale, se funcționează la parametrii foarte buni, toată lumea știe că nicăieri nu este mai bine ca acasă, de asta vor apărea tot timpul stări de supărare ale unor oameni, dar trebuie să înțelegem că este vorba de 2 săptămâni din viața fiecăruia dintre noi și important este ca această perioadă să o trecem cu bine. Vreau să vă mulțumesc și îmi doresc ca săptămâna viitoare, joi, să facem o ședință ordinară. Vom pregăti din nou materiale pe care vi le vom comunica din timp, în așa fel încât să aveți fiecare dintre dumneavoastră informațiile necesare pentru a putea să ne întâlnim într-o nouă ședință. Eu vă mulțumesc și să ne vedem cu bine în această sală de ședință.

în conformitate cu prevederile art. 182 aliniatul (4) din Codul administrativ în termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al ședinței, secretarul general al unității administrativ-teritoriale afișează și publică pe pagina de internet a unității/subunității administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței.

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal.


Secretar general al județului, Dumbrăvqanu Maria