Hotărârea nr. 49/2020

Hotărârea nr. 49 - privind acordarea titlului de “Cetățean de Onoare al Județului Brașov” domnului Academician Ioan Aurel Pop, Președinte al Academiei Române

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 49

din data de 23.01.2020

- privind acordarea titlului de “Cetățean de Onoare al Județului Brașov” domnului Academician Ioan Aurel Pop, Președinte al Academiei Române

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.01.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. ad. 1095 din data de 23.01.2020 inițiat de președintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. ad. 1095 din data de 23.01.2020 întocmit de către Direcția Management Proiecte, prin care se propune acordarea titlului de “Cetățean de Onoare al Județului Brașov ” domnului Academician

9                                                                             5                             5

Ioan Aurel Pop, Președinte al Academiei Române;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare dispozițiile cuprinse în Regulamentul de acordare a titlului de “Cetățean de Onoare al Județului Brașov”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 47/23.01.2020;

Având în vedere prevederile art. 104 alin. (1) lit. “e” și lit. “p” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se acordă titlul de “Cetățean de Onoare al Județului Brașov” domnului

9                                                                                 9                              9

Academician Ioan Aurel Pop, Președinte al Academiei Române, distinsă personalitate a științei și culturii contemporane.

Art.2 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte.


Contrasemnează, Secretar general al județului Maria Bugtbrăveanu