Hotărârea nr. 234/2020

Hotărârea nr.234 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 10.07.2020

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 234 din data de 10.07.2020

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 10.07.2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 10 iulie 2020;

Analizând Dispoziția nr. 409/8.07.2020, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară, care se va desfășura prin intennediul platformei on-line ZOOM, la data de 10 iulie 2020, ora 1100;

Ținând cont de:

  • - măsurile dispuse prin H.G.R. nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

  • -Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 97/24.03.2020 privind aprobarea organizării ședințelor de plen ale Consiliului Județean Brașov în cazul situațiilor de urgență;

Având în vedere dispozițiile art. 135, alin. (7), art. 136, alin. (8), art.178 alin. (2), art.179 alin. (3) și (2) lit. „a” și art. 182 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. unic. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data 10.07.2020, conform Dispoziției nr. 409/8.07.2020, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 10 iulie 2020, ora 1100.


Contrasemnează, Secretar gene rap a/județului Maria DurniVrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 258 410 777, Fax: <-40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

PREȘEDINTE Cod: F-05DISPOZIȚIA NR. 409 din data de 8.07.2020

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 10.07.2020 ora 1100

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art.178 alin.(2), art.179 alin.(3) și art.196 alin.(l) lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare;

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință extraordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 10 iulie 2020, ora 1100, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 25.06.2020.

  • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 în județul Brașov” și a acordului de parteneriat

  • 3. Proiect de hotărâre privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății pentru anul 2020.

  • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

  • 5. Proiect de hotărâre privind participarea ca partener și implementarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov a Proiectului ”RACOS -Responsabilitate, Acces, Cooperare, Oportunități și Susținere” precum și asigurarea sustenabilității activităților din proiect, în valoare de 15.000 Ron, pe o perioadă de 5 ani de la încetarea convenției de finanțare și aprobarea acordului de parteneriat.


Contrasemnează, Secretar Gen/ral al Județului Maria Dmmbrăveanu p4Z