Hotărârea nr. 215/2020

Hotărârea nr.215 – aprobarea Monografiei economico-militare a Județului Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 215 din data de 25.06.2020

- privind aprobarea Monografiei economico-militare a Județului Brașov

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 25.06.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. ad. 3940 din data de 16.06.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. ad. 3940 din data de 16.06.2020 întocmit de Structura de Securitate din cadrul Consiliului Județean Brașov, prin care se propune aprobarea Monografiei economico-militare a Județului Brașov;

Văzând adresa Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Brașov nr. 599BV din data de 9.06.2020;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 35 lit. “d” din Legea apărării naționale a României nr. 45/1994, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 46 alin. (2) și art. 47 lit. “f ’ din Legea privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare nr. 477/2003, republicată;

Luând în considerare dispozițiile art. 3 și ale art. 4 din Instrucțiunile privind întocmirea și actualizarea monografiei economico-militare a județului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1174/2011, precum și Instrucțiunile Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale nr. 29/2012 pentru desfășurarea activităților pe linia protecției militare a județului;

Ținând cont de Legea privind protecția informațiilor clasificate nr. 182/2002, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare, precum și de H.G.R nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu;

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. “f’ din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. Unic Se aprobă Monografia economico-militară a județului Brașov, conform anexei clasificate secret de serviciu.


Contrasemnează,