Hotărârea nr. 187/2020

Hotărârea nr.187 – aprobarea împuternicirii managerului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov în vederea semnării actului adiţional de prelungire a contractului de închiriere cu actualii proprietari pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în municipiul Braşov, str.Stejerișului-Calea Poenii, f.n.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.187 din data de 28 mai 2020

privind aprobarea împuternicirii managerului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov în vederea semnării actului adițional de prelungire a contractului de închiriere cu actualii proprietari pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în municipiul Brașov, str.Stejerișului-Calea Poenii, f.n.

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 mai 2020;

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, înregistrat sub nr.9146/21.05.2020, precum și Raportul de specialitate nr. ad.9146/21.05.2020, întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea împuternicirii managerului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov în vederea semnării actului adițional de prelungire a contractului de închiriere cu actualii proprietari pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în municipiul Brașov, str.Stejerișului-Calea Poenii, f.n.;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.226/26.07.2018 și contractul de închiriere nr.2373/08.08.2018, încheiat de Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov cu proprietarii imobilului;

Luând în considerare Decretele emise de Președintele Consiliului Județean Brașov nr. 195/2020 și nr.240/2020;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art. 136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. “c”, alin. (4), lit. “b”, art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se împuternicește managerul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov în vederea semnării actului adițional de prelungire a contractului de închiriere cu actualii proprietari pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în municipiul Brașov, str.Stejerișului-Calea Poenii, f.n. pe o perioadă de 1 an de zile, în aceleași condiții ca cele din contractul de închiriere nr.2373/3/08.08.2018.

Art. 2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică - Biroul Patrimoniu, Direcția Economică și Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.


MAE/MAE

Se difuzează la:

1 ex.- Instituția Prefectului. Județul Brașov

1 ex. - Direcția Juridică LiUuA /I

1 ex. - Direcția Economică

  • 1 ex. - Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

  • 2 ex.- Colecție