Hotărârea nr. 140/2020

Hotărârea nr.140 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov, convocată de îndată, din data de 08 aprilie 2020

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16

HOTĂRÂREA NR.140 din data de 08.04.2020

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov, convocată de îndată, din data de 08 aprilie 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară, convocată de îndată, la data de 08 aprilie 2020;

Analizând Dispoziția nr. 229/07.04.2020, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov privind convocarea de îndată a Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară la data de 08 aprilie 2020, ora 13,00;

Ținând cont de:

  • - măsurile dispuse prin Decretul 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

-Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 164/2020 privind aprobarea organizării ședințelor de plen ale Consiliului Județean Brașov în cazul situațiilor de urgență;

  • - ORDONANȚĂ MILITARĂ nr. 2 din 21 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 97/24.03.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 135, alin. (7), art. 136, alin. (8) și art. 182 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. ..a" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. unic. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare, convocată de îndată, a Consiliului Județean Brașov din data 08 aprilie 2020, conform Dispoziției nr. 229/07.04.2020, privind convocarea de îndată a Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară la data de 08 aprilie 2020, ora 13,00.

PREȘEDINTE, Adrian- loan Veșt<Contrasemnează, Secretar gener^al județului Maria Dam brav ea nu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 officed3judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

PREȘEDINTE

Cod: F-05
DISPOZIȚIA NR.229 din data de 07.04.2020

privind convocarea de îndată a Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară la data de 08 aprilie 2020, ora 1300

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 178 alin.(2), art.179 alin.(3) și art. 196 alin.(l) lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând cont de măsurile dispuse prin Decretul 195/6.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și prin Ordonanța Militară nr.2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

Văzând prevederile Hotărârii nr. 97/2020 adoptată de Consiliul Județean Brașov privind aprobarea organizării ședințelor de plen ale Consiliului Județean Brașov în cazul situațiilor de urgență;

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă de îndată Consiliul Județean Brașov în ședință extraordinară la data de 08 aprilie 2020, ora 1300, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 24 martie 2020.

  • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov și al unităților subordonate pe anul 2020.

  • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

  • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Brașov.

  • 5. Proiect de hotărâre privind predarea în folosință gratuită către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții “CN!” a amplasamentului DJ 1021, în vederea realizării de către Compania Națională de Investiții “CNI” a obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare DJ 1021, limită de județ Prahova - DN1A Șanțuri'’.


Contrasemnează, SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

i               »x • 41 X -

Mana/Jumbraveanu