Hotărârea nr. 139/2020

Hotărârea nr.139 – încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean, al domnului KADAŞ-ILUNA ANDREI MARIUS, ca urmare a demisiei

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.139 din data de 24.03.2020

- privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, al domnului KADAȘ-ILUNA ANDREI MARIUS, ca urmare a demisiei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 24.03.2020;

Analizând adresa înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr. 5142/24.03.2020, prin care domnul KADAȘ-ILUNA ANDREI MARIUS și-a prezentat demisia din funcția de consilier județean obținută în urma alegerilor locale din data de 5 iunie 2016;

Ținând cont de referatul constatator nr. ad. 5142/24.03.2020 privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, al domnului Kadaș -Huna Andrei Marius, ca urmare a demisiei și declararea locului de consilier județean vacant;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.97/24.03.2020;

Având în vedere prevederile 204 alin. (2) lit. „a”, precum și ale alin. (17) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE;

Art.l. - Se ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului KADAȘ -ILUNA ANDREI MARIUS, ca urmare a demisiei depusă în data de 24.03.2020.

Art.2. - Se declară vacant locul de consilier județean ocupat de domnul Kadaș - Huna Andrei Marius în cadrul Consiliului Județean Brașov.


Contrasemnează, Secretar Gene/aVal Județului Maria Dimbrăveanu