Hotărârea nr. 138/2020

Hotărârea nr.138 – suspendarea Programelor de finanțare nerambursabilă pentru activități culturale și sportive pe anul 2020

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.138 din data de 24 martie 2020

- privind suspendarea Programelor de finanțare nerambursabilă pentru activități culturale și sportive pe anul 2020;

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 24 martie 2020;

Analizând Referatul de aprobare nr.5133/23.03.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate înregistrat cu nr.5134/23.03.2020, întocmit de către Direcția Management Proiecte/ Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe, prin care sepropune suspendarea Programelor de finanțare nerambursabilă pentru activități culturale și sportive pe anul 2020;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.97/24.03.2020;

Văzând Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr.80/18.02.2020, privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive pe anul 2020 - Programul Promovarea Sportului de Performanță; nr.81/18.02.2020, privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive pe anul 2020 - Programul Sportul pentru Toți; nr.83/18.02.2020, privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor culturale pe anul 2020 - Beneficiari de drept privat fără scop patrimonial; nr.84/18.02.2020, privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor culturale pe anul 2020 - Beneficiari de drept public;

Având în vedere prevederile Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.adin O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă suspendarea Programelor de finanțare nerambursabilă pentru activități

culturale și sportive pe anul 2020, pe o perioadă de 60 de zile.


Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte.


Contrasemnează,