Hotărârea nr. 136/2020

Hotărârea nr.136 – aprobarea măsurilor de urgență vizând activitatea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brasov, a Unității de Asistență Medico Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru și a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov în vederea prevenirii răspândirii COVID-19

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B dul Eroilor nr, 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.136 din data de 24 martie 2020

- privind aprobarea măsurilor de urgență vizând activitatea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, a Unității de Asistență Medico Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru și a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov în vederea prevenirii răspândirii COVID-19

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 24 martie 2020;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr.ad. 5046 din data de 23.03.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate cu nr.5046 din data de 23.03.2020 întocmit de Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea măsurilor de urgență vizând activitatea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Sânpetru, a Unității de Asistență Medico Socială de Pneumoftiziologie Brașov și a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov în vederea prevenirii răspândirii COVID-19;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.97/24.03.2020;

Ținând cont de prevederile Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, ca urmare a evoluției situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și Ordinul Ministrului Sănătății nr.3840/20.03.2020 privind Planul alb pentru organizarea sistemului spitalicesc din România;

Luând în considerare procesul-verbal nr.5046/23.03.2020, încheiat cu ocazia ședinței convocate de către Prefectul Județului Brașov, în care s-au consemnat propuneri de soluții pentru organizarea activității medicale în caz de epidemie cu coronavirus la nivelul județului Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin. 1, lit.d, alin.5, lit.c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.l, lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă măsurile de urgență vizând activitatea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, a Unității de Asistență Medico Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru și a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov în vederea prevenirii răspândirii COVID-19, după cum urmează:

Art. 1.1. începând cu data prezentei, beneficiarii internați în prezent în cadrul U.A.M.S.P. Sânpetru care nu pot fi externați vor fi mutați în cel mai scurt timp în cadrul serviciilor sociale din structura D.G.A.S.P.C.Brașov, în funcție de situația socio- medicală a fiecăruia;

Art. 1.2. Pacienții TB și cu afecțiuni respiratorii acute care nu potfi externați,se transferă de la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov către Unitatea de Asistență Medico Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru;

Art. 1.3. Modificările de structură din cadrul unităților sanitare menționate vor fi supuse avizării Direcției de Sănătate Publică Brașov, conform prevederilor art.25 din Anexa 1 la Decretul nr. 195/2020;

Art. 1.4. Măsurile și activitățile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor anterioare vor fi consemnate într-un proces verbal încheiat între conducătorii celor trei unități.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean va duce la îndeplinire prezenta hotărâre prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, Unitatea de Asistență Medico Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.