Hotărârea nr. 123/2020

Hotărârea nr.123 – repartizarea pe unități administrativ-teritoriale din județ, a estimărilor pe anii 2021-2023, aferente cotei de 20% din sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit , respectiv a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.123 din data de 24 martie 2020

- privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale din județ, a estimărilor pe anii 2021 -2023, aferente cotei de 20% din sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit, respectiv a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 24 martie 2020;

Analizând Referatul de aprobare și Raportul de specialitate înregistrate sub nr.ad.4314 din data de 12.03.2020 întocmit de către Direcția Economică/Serviciul Buget, prin care se propune repartizarea pe unități administrativ-teritoriale din județ, a estimărilor pe anii 2021-2023, aferente cotei de 20% din sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit, respectiv a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.97/24.03.2020;

Luând în considerare adresa Ministerului Finanțelor Publice nr.472//16.01.2020 și Decizia nr. 2515/15.01.2020 a Directorului Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov;

în conformitate cu prevederile Legii nr.5/2020, Legea bugetului de stat pe anul 2020 și prevederile art.33, alin.3, lit.b din Legea nr.273/2006 - privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul art.182 și art.196, alin. 1, lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale - estimări pe anii 2021 -2023, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de captital, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale - estimări pe anii 2021-2023, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Contrasemnează, Secretar GeKeîal al Județului Maria /nimbrăveanu


SECRETAR GENERAL ĂL JUDEȚULUI Maria Dumprăveanu

Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale - estimări pe anii 2021-2023, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și /sau de capital, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală

Nr.crt

LOCALITATEA

Estimări - cota de 20% din sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

An 2021

An 2022

An 2023

0

1

1

Brașov

574,00

629,00

688,00

2

Fagaras

526,00

577,00

631,00

3

Codlea

526,00

577,00

631,00

4

Sacele

478,00

525,00

573,00

TOTAL MUNICIPII

2.104,00

2.308,00

2.523,00

5

Ghimbav

383,00

420,00

459,00

6

Predeal

383,00

420,00

459,00

7

Râșnov

526,00

577,00

631,00

8

Rupea

383,00

420,00

459,00

9

Victoria

526,00

577,00

631,00

10

Zarnesti

383,00

420,00

459,00

TOTAL ORAȘE

2.584,00

2.834,00

3.098,00

11

Apata

478,00

525,00

573,00

12

Augustin

191,00

210,00

229,00

13

Beclean

478,00

525,00

573,00

14

Bod

431,00

472,00

516,00

15

Bran

383,00

420,00

459,00

16

Budila

526,00

577,00

631,00

17

Bunesti

478,00

525,00

573,00

18

Cata

478,00

525,00

573,00

19

Cincu

478,00

525,00

573,00

20

Comana

431,00

472,00

516,00

21

Cristian

383,00

420,00

459,00

22

Crizbav

287,00

315,00

344,00

23

Dragus

431,00

472,00

516,00

24

Dumbravita

526,00

577,00

631,00

25

Feldioara

651,00

713,00

780,00

26

Fundata

478,00

525,00

573,00

27

Harseni

287,00

315,00

344,00

28

Halchiu

383,00

420,00

459,00

29

Harman

526,00

577,00

631,00

30

Hoghiz

383,00

420,00

459,00

31

Holbav

239,00

262,00

287,00

32

Homorod

507,00

556,00

608,00

33

Jibert

478,00

525,00

573,00

34

Lisa

239,00

262,00

287,00

35

Mandra

191,00

210,00

229,00

36

Maierus

526,00

577,00

631,00

37

Moieciu

574,00

629,00

688,00

38

Ormenis

550,00

603,00

659,00

39

Parau

383,00

420,00

459,00

40

Poiana Mărului

335,00

367,00

401,00

41

Prejmer

574,00

629,00

688,00

42

Racos

550,00

603,00

659,00

43

Recea

574,00

629,00

688,00

44

Sambata de Sus

239,00

262,00

287,00

45

Sinpetru

526,00

577,00

631,00

46

Sercaia

478,00

525,00

573,00

47

Sinea

526,00

577,00

631,00

48

Sinea Noua

456,00

499,00

546,00

49

Soars

478,00

525,00

573,00

50

Tarlungeni

670,00

734,00

803,00

51

Teliu

526,00

577,00

631,00

52

Ticus

431,00

472,00

516,00

53

Ucea

526,00

577,00

631,00

54

Ungra

287,00

315,00

344,00

55

Vama Buzăului

335,00

367,00

401,00

56

Vistea

507,00

556,00

608,00

57

Voila

526,00

577,00

631,00

58

Vulcan

534,00

572,00

626,00

TOTAL COMUNE

21.452,00

23.514,00

25.701,00

TOTAL GENERAL

26.140,00

28.656,00

31.322,00

DIRECTOR EXECUTIV DIR. ECONOMICĂ, Gabriela Agafiței /) ,Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoara adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale- estimări pe anii 2021-2023, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și /sau de capital, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală

mii lei

Nr.crt

LOCALITATEA

Estimări - cota de 20% din sume defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale

An 2021

An 2022

An 2023

0

1

1

Brașov

306,00

176,00

170,00

2

Fagaras

280,00

161,00

156,00

3

Codlea

280,00

161,00

156,00

4

Sacele

255,00

146,00

142,00

TOTAL MUNICIPII

1.121,00

644,00

624,00

5

Ghimbav

204,00

117,00

113,00

6

Predeal

204,00

117,00

113,00

7

Râșnov

280,00

161,00

156,00

8

Rupea

204,00

117,00

113,00

9

Victoria

280,00

161,00

156,00

10

Zarnesti

204,00

117,00

113,00

TOTAL ORAȘE

1.376,00

790,00

764,00

11

Apata

255,00

146,00

142,00

12

Augustin

102,00

59,00

57,00

13

Beclean

255,00

146,00

142,00

14

Bod

229,00

132,00

128,00

15

Bran

204,00

117,00

113,00

16

Budila

280,00

161,00

156,00

17

Bunesti

255,00

146,00

142,00

18

Cata

255,00

146,00

142,00

19

Cincu

255,00

146,00

142,00

20

Comana

229,00

132,00

128,00

21

Cristian

204,00

117,00

113,00

22

Crizbav

153,00

88,00

85,00

23

Dragus

229,00

132,00

128,00

24

Dumbravita

280,00

161,00

156,00

25

Feldioara

346,00

199,00

193,00

26

Fundata

255,00

146,00

142,00

27

Harseni

153,00

88,00

85,00

28

Halchiu

204,00

117,00

113,00

29

Harman

280,00

161,00

156,00

30

Hoghiz

204,00

117,00

113,00

31

Holbav

127,00

73,00

71,00

32

Homorod

270,00

155,00

150,00

33

Jibert

255,00

146,00

142,00

34

Lisa

127,00

73,00

71,00

35

Mandra

102,00

59,00

57,00

36

Maierus

280,00

161,00

156,00

37

Moieciu

306,00

176,00

170,00

38

Ormenis

293,00

168,00

163,00

39

Parau

204,00

117,00

113,00

40

Poiana Mărului

178,00

102,00

99,00

41

Preimer

306,00

176,00

170,00

42

Racos

293,00

168,00

163,00

43

Recea

306,00

176,00

170,00

44

Sambata de Sus

127,00

73,00

71,00

45

Sinpetru

280,00

161,00

156,00

46

Sercaia

255,00

146,00

142,00

47

Sinea

280,00

161,00

156,00

48

Sinea Noua

242,00

139,00

135,00

49

Soars

255,00

146,00

142,00

50

Tarlungeni

356,00

205,00

199,00

51

Teliu

280,00

161,00

156,00

52

Ticus

229,00

132,00

128,00

53

Ucea

280,00

161,00

156,00

54

Ungra

153,00

88,00

85,00

55

Vama Buzăului

178,00

102,00

99,00

56

Vistea

270,00

155,00

150,00

57

Voila

280,00

161,00

156,00

58

Vulcan

273,00

165,00

160,00

TOTAL COMUNE

11.412,00

6.563,00

6.362,00

TOTAL GENERAL

13.909,00

7.997,00

7.750,00

DIRECTOR EXECUTIV DIR. ECONOMICĂ,

ȘEF SERV1OUL BUGET, Rampna^Broscățan

Gabriela Agafiței