Proces verbal din 29.08.2019

Proces verbal din 29 august 2019

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 Office @j ud brașov, ro, www.j ud brașov, ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 370

din data de 26.09.2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26 septembrie 2019

Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29 august 2019;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 2,3,5,6,7 și 8 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile 182, alin. (4), art. 138, alin. (15) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29 august 2019, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE Adrian- Ioan Veștea

Contrasemnează,


Secretar general al județului Maria Dumorăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES- VERBAL

încheiat cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov

din data de 29 august 2019

A

In conformitate cu prevederile art. 179 din Ordonanța de Urgențănr.57/2019 privind Codul administrativ și Dispoziția nr. 435/2019, a fost convocat Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară pentru astăzi, joi, data de 29 august 2019. Convocarea consilierilor județeni s-a făcut în scris și telefonic.

Proiectele de hotărâre, precum și materialele însoțitoare, au fost postate pe site-ul Consiliului Județean Brașov și au fost transmise electronic tuturor consilierilor județeni. Anunțul cu privire la desfășurarea acestei ședinței publice a fost postat pe site-ul propriu.

Lucrările prezentei ședințe extraordinare a Consiliului Județean Brașov se desfășoară în Sala mare de ședințe din sediul situat în Brașov, Bulevardul Eroilor nr.5, începând cu ora 1200.

Consultând înregistrarea prezenței la ședință din condica de prezență, domnul vicepreședinte Adrian Gabor constată că din totalul celor 35 de membri în funcție care compun Consiliul Județean Brașov, sunt prezenți 24 de membri, fiind îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței. La ședința ordinară din data de 29 august 2019 absentează dl. președinte Adrian-Ioan Veștea, dl. Crăciun Dragoș, dl. Drăguțu Ionuț, d-na. Dragoman Aurora, dl. Enache Paul, dl. Manea Ion, dl. Suciu Iosif, d-na. vicepreședinte Toaso Imelda, dl. Szakal Andras, dl. Tănase Ionuț și dl. Veștea Mihail. în cazul în care pe parcursul desfășurării ședinței vor sosi colegii absenți la acest moment, prezența acestora va fi înregistrată la momentul respectiv.

Este prezentă la această ședință și doamna Maria Dumbrăveanu - secretar general al județului.

Au fost invitate și se află prezente persoane cu funcții de conducere din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, precum și din entitățile aflate în subordinea/coordonarea/autoritatea Consiliului Județean Brașov care au tangență cu materialele supuse dezbaterii, respectiv reprezentanți din mass-media locală.

Dl. Adrian Gabor

Suntem prezenți 24 din 35 de consilieri județeni și avem cvorum și pentru patrimoniu. Avem pe ordinea de zi 47 de puncte și pe suplimentare la diverse încă 14 puncte. Votăm ordinea de zi cu cele 47 de puncte și suplimentare 14 puncte. Cine este de acord? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Dacă aveți discuții pe marginea ordinii de zi? Domnul Mitric.

Dl. Mitric Radu-Teodor

Mulțumesc domnule vicepreședinte, aș vrea să prezint o informare înainte de a intra în ordinea de zi. Vreau să vă anunț pe dumneavoastră și colegii că am avut întâlniri cu oameni din zona pe care o reprezint, respectiv zona Făgăraș și la aceste întâlniri am discutat mai multe aspecte legate de Consiliul județean. Unul din aspecte a fost nemulțumirea oamenilor din zona pe care o reprezint, referitor la investițiile pe care Consiliul județean le face în zona respectivă și la faptul că suntem lăsați în urmă cu investițiile și că majoritatea soluțiilor vin pentru Brașov și am ridicat aspectul privind drumul de sub munte care se va moderniza. Am vorbit și cu domnul Pascu și am înțeles că se va începe cu două puncte de lucru unu la Perșani și unul la Ucea, am înțeles că destul de repede se va întâmpla acest lucru. Cetățenii așteaptă cu nerăbdare începerea lucrărilor și rezolvarea acestor probleme. în altă ordine de idei, m-au întrebat privind desfășurarea lucrărilor la Aeroportul Internațional Brașov și vreau să spun că este binevenită inițiativa ministrului Roxana Mânzatu, care așa cum am înțeles, va găsi fonduri europene pentru dezvoltarea acestui aeroport și poate chiar rambursabile în așa fel încât județul Brașov să primească banii înapoi pe această investiție masivă, acest lucru contribuind la grăbirea realizării acestui

A obiectiv important pentru Brașov. In aceeași discuție cu cetățenii pe care îi reprezint a apărut problema reparației drumului județean de la Brașov la Rupea, am discutat și cu primarul din Rupea de nenumărate ori, am discutat și cu factori de decizie aici și aș solicita în numele lor, cât de repede să punem pe ordinea de zi un proiect de hotărâre prin care să prioritizăm acest drum județean de importanță mare pentru cetățenii din zona Făgăraș și pentru cetățenii din zona Rupea, cu toate comunele adiacente. Sunt bucuros să vă informez despre aceste lucruri, discuțiile au fost mult mai ample, mă opresc aici, vă mulțumesc mult.

Dl. Adrian Gabor

Deci, odata DJ 104, marți se va face predarea amplasamentului, cele două puncte de care ați spus dumneavoastră, vor fi organizări de șantiere, anul acesta se vor face construcțiile de artă, poduri și podețe, casetări iar prin primăvară celelalte lucrări. O să am întâlnire cu toți primarii de pe “Drumul de sub munte” la mine în birou să vedem ce proiecte au ei, ca să ne corelăm cu canalizarea, apă, iluminat, RDS și tot ce este nevoie, iar marți dimineață o să avem întâlnire la Perșani pentru predarea întregului amplasament de 54 de km. în legătură cu aeroportul, într-adevăr ieri domnul administrator Gligoraș s-a întâlnit cu doamna Roxana Mânzatu și se caută soluții, este bine venită orice soluție pe fonduri europene, ca să și recuperăm, am și vorbit cu Roxana Mânzatu săptămâna trecută, iar în legătură cu drumul Brașov-Rupea să știți că este drum național.

DI. Mitric Radu-Teodor

Este vorba de drumul Făgăraș-Rupea, drumul județean Făgăraș-Rupea.

Dl. Adrian Gabor

Acolo avem proiectul tehnic, așteptăm o finanțare, valoarea lui este de 70 de milioane de euro. Prima deschidere de oferte, Ghid de finanțare pe fonduri europene, acela va fi depus, avem proiect tehnic, așteptăm doar finanțări. Dacă Dumnezeu ne ajută și recuperăm din banii care sunt la aeroport, poate îi dăm drumul pe fonduri proprii și după aceea se preia pe fonduri europene. Deocamdată suntem în faza de proiect tehnic, verificat, aprobat, așteptăm o sursă de finanțare.

DI. Mitric Radu-Teodor

Mulțumesc domnule vicepreședinte.

Dl. Adrian Gabor

Trecem la ordinea de zi. Punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 25.07.2019. Domnul Mitric.

DI. Mitric Radu-Teodor

Vă mulțumesc domnule președinte, în cadrul Comisiei juridice am avizat acest punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc.

Dl. Adrian Gabor

Nu mai trebuie să interveniți, o am pe doamna secretar aici și îmi spune toate avizele. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean în comisiile de examen / concurs precum și aprobarea componenței comisiilor de examen/concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de medic șef al secțiilor clinice: Pediatrie I, Pediatrie II și Pediatrie III din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov. Doamna Mariana.

Dna. Mariana Sebeni-Comșa

Comisia 7 o propune pe doamna Mihaela Șoneriu.

Dl. Adrian Gabor

Vot secret, culegem voturile, cu 20 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean în comisiile de examen / concurs precum și aprobarea componenței comisiilor de examen/concurs pentru ocuparea funcției vacante de medic șef al Laboratorului de analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov. Domnul Noaghea.

Dl. Nelu Noaghea

Comisia de sănătate propune ca să facă parte din respectiva comisie, doamna Mariana Sebeni.

Dl. Adrian Gabor

Alte propuneri? Supun la vot. Vot secret. Culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de șef de secție, șef laborator din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Dr.I.A. Sbârcea”. Aveți amendamente? Neavând supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean în comisiile de examen / concurs precum și aprobarea componenței comisiilor de examen/concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere specifice comitetului director - ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov. Doamna Șoneriu.

Dna. Șoneriu Mihaela-Georgiana

Comisia 7 propune următoarea componență : pentru comisii pentru director medical, din comisia de concurs domnul director medical de la Spitalul de Copii domnul Liviu Munteanu, domnul Dan Moraru managerul de la Pneumoftiziologie și doamna Mariana Sebeni, consilier județean. Pentru comisia de contestații doamna Adelina Văsioiu, doamna Gabriela Colțea și Mariana Ciubotaru. Pentru director financiar în comisia de concurs doamna Agafiței Gabriela, doamna Duicu Claudia și doamna Văsioiu Adelina. Pentru comisia de contestații doamna Sandor Ildiko, doamna Olteanu Viorica și doamna Mariana Ciubotaru.

Dl. Adrian Gabor

Mulțumesc, alte propuneri? Dacă nu, vă rog să votăm, secret. Culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de șef secție ATI din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov. Aveți amendamente? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 7 proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a analizării noului proiect de management, al managerului care a obținut în urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, la nivelul managementului Muzeului Casa Mureșenilor Brașov. Vot secret. Culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind modificarea organigramei aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov. Aveți amendamente? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 9 proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov. Supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 10 proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.l la HCJ nr.249/2019 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov. Aveți întrebări? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 11 proiect de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului social Locuință Maxim Protejată “Sfântul Patrik” pentru persoane adulte cu dizabilități în structura DGASPC Brașov. Supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 12 proiect de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului social Locuință Maxim Protejată “Casa Chris” pentru persoane adulte cu dizabilități în structura DGASPC Brașov. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 13 proiect de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului social Locuință Maxim Protejată “Casa Irlanda” pentru persoane adulte cu dizabilități în structura DGASPC Brașov. Cine este pentru? Voturi A

împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 14 proiect de hotărâre aprobarea înființării serviciului social Locuință Minim Protejată “Casa Adrian” pentru persoane adulte cu dizabilități în structura DGASPC Brașov. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 15 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Dr.I.A. Sbârcea” Brașov. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 16 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 17 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 18 proiect de hotărâre privind participarea Județului Brașov cu stand expozițional propriu la Târgul de Turism al României organizat la Centrul Expozițional Romexpo, București 14-17.11.2019. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 19 proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective elaborat în vederea încheierii unui nou contract de management pentru Muzeul Casa Mureșenilor Brașov. Cine este pentru? Voturi împotrivă?

A

Abțineri? In unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 20 proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea ap. nr.9 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Mureșenilor nr.9. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 21 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Brașov. Domnul Mitric.

Dl. Mitric Radu-Teodor

Mulțumesc domnule vicepreședinte, în Comisia juridică am analizat și acest proiect și vrem să-1 avizăm favorabil cu următorul amendament, există o necorelare în denumirea instituției și s-a cerut altceva acolo. Vreau să motivăm faptul că direcția respectivă se numește Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Brașov conform legii în vigoare nr.84/2001. în acest sens am discutat și cu doamna Dumbrăveanu care a participat la ședința Comisiei juridice și doamna Dumbrăveanu vă rog frumos să-mi susțineți punctul de vedere, așa cum l-am discutat în cadrul comisiei.

Dl. Adrian Gabor

S-a notat, îl modifică, este în regulă. Amendamentul respectiv se va prinde în hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? O abținere, domnul Kadas Andrei. Cu 23 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 22 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene George Barițiu Brașov. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 23 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și regulamentului de organizare și funcționare pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 24 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 25 proiect de hotărâre privind aprobarea planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov pentru perioada 2019-2022. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 26 proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentelor nr.2; 5; 6; 8; 9; 10 și 11 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Piața Sfatului nr.2. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 27 proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.123/2019 a Consiliului Județean Brașov, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 58/20.02.2019 de aprobare a destinației imobilelor din fondul locativ al Consiliului Județean Brașov, în locuințe de serviciu și aprobarea regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 28 proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de actualizare date - modificare suprafață, actualizare număr de construcții și componente, pentru imobilul situat în municipiul Brașov, str. Lungă nr.l, în care funcționează Școala Populară de Artă și Meserii Tiberiu Brediceanu Brașov. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 29 proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de modificare a suprafeței de la 12447 mp la 12928 mp, privind imobilul înscris în CF 103563 Sâmbăta de Sus cu nr. Cad.103563 identificat ca fiind drumul județean DJ 108B, domeniul public al Județului Brașov. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 30 Ppoiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, a organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare ale Unității de Asistență Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 31 proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției vacante de conducere specifice Comitetului director - director medical al Spitalului Clinic de

Obstetrică și Ginecologie “Dr. I.A Sbârcea” Brașov precum și avizarea componenței comisiei de concurs/examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor. Propuneri, doamna Mariana Sebeni.

Dna. Maria Sebeni-Comșa

Comisia 7 propune pe domnul director de la Spitalul Județean doctorul Călin Cobelschi, în comisa de concurs mă refer, pe doamna Mihaela Șoneriu și pe Claudia A

Duicu. In comisia pentru contestații îi propunem pe domnul Liviu Munteanu de la Spitalul de Copii, pe doamna Gabriela Agafiței și pe doamna Adelina Văsioiu.

Dl. Adrian Gabor

Mulțumesc, vot secret. Culegem voturile, cu 21 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 32 proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final în urma analizării noului proiect de management pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov, aprobarea proiectului de management al d-lui Nicolae Dorin Pepene și aprobarea duratei contractului de management. Vot secret. Culegem voturile, cu 20 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 33 proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Casa de tip familial “Brebenel” din structura Complexului de Servicii Piatra Craiului în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 34 proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Casa de tip familial “Bambi” din structura Complexului de Servicii Piatra Craiului în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Cine este pentru? Voturi A

împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 35 proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Casa de tip familial “Donald” din structura Complexului de Servicii Săcele în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 36 proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Casa de tip familial “Lizuca” din structura Complexului de Servicii Tărlungeni în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 37 proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Casa de tip familial “Patrocle” din structura Complexului de Servicii Tărlungeni în cadrul Direcției Generale de

Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 38 proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centru de Plasament “Aurora” din structura Complexului de Servicii “Măgura” Codlea în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat

Punctul nr. 39 proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Plasament “Sfântul Stelian” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 40 proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Casa de tip familial “Buburuza” din structura Complexului de Servicii Tărlungeni în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 41 proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Plasament “Casa Ioana” Rupea din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 42 proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.54/2012 a Consiliului Județean Brașov privind aprobarea contractului cadru de administrare pentru bunurile din domeniul public al Județului Brașov, date în administrarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov, cu completările ulterioare. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 43 proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor spații din imobilul situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.67 către Muzeul Județean de Istorie Brașov, Muzeul de Artă Brașov și Muzeul de Etnografie Brașov, conform folosinței. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 44 proiect de hotărâre privind numirea comisiei de cercetare prealabilă în vederea declarării utilității publice a drumului de acces, înscris în CF nr.107121 Râșnov nr. topl708/l/2/8. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 45 proiect de hotărâre privind aprobarea continuării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I. A. Sbârcea” Brașov. Cine este pentru? Voturi împotrivă?

A

Abțineri? In unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 46 Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării A

proiectului “îmbunătățirea procesului decizional și reducerea birocrației la nivelul Consiliului Județean Brașov” în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă - cod proiect 128663. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 47 proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2019. Cine este pentru? Voturi

A

împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecem la ordinea de zi suplimentară. Motivația ca și urgență pentru aceste puncte este că sunt foarte multe puncte prin care aprobăm noi indicatori tehnici din

A

cauza Ordonanței 114 și o să vă spun la fiecare. In spate mai sunt de la Direcția Copilului câteva case, după cum știți nu mai avem voie să avem acele complexe mari și legea ne obligă ca până la anul să desființăm și să facem case familiale de câte 12 beneficiari și atunci am făcut o analiză în urmă cu câteva luni și între timp am mai făcut câțiva pași în Direcția Copilului și aceștia trebuie aprobați. Dacă aveți nelămuriri vă rog să mă întrebați pe fiecare punct în parte.

Punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă al județului Brașov pentru finanțarea unor lucrări de înlăturare a efectelor calamităților naturale în comunele Șinca Veche și Vama Buzăului. Dacă aveți

A întrebări? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al Județului Brașov. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări suplimentare în regim de urgență -Consolidare drum DJ 104L Alunecare teren, Sector Km 12+851-13+150 (13+174,05). Dacă aveți întrebări? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Pod peste râul Olt pe DJ 105 la km 0+660 în localitatea Voila”. Aici am obținut după o perioadă de două luni ultimul aviz de la Hidroelectrica și săptămâna viitoare se va scoate la licitație execuția. Este pod nou. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Deci domnul Mitric vedeți că în zona Făgăraș se lucrează.

DI. Mitric Radu-Teodor

Noroc cu NATO.

Dl. Adrian Gabor

Nu cu NATO. Datorită nouă că am făcut proiecte tehnice și le-am făcut înainte. NATO ne-a ajutat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare drum interjudețean Covasna-Brașov care face legătura între drumul național DN 12 și drumul național DN 13-format din DJ 131 Km 0+000 - 7+856 și DJ 131B Km 0+000 - 12+978”. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. La fel săptămâna viitoare se va scoate la licitație execuția și la acest drum pe POR.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Plasament “Alice” din structura Complexului de Servicii „Măgura” Codlea în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 7 proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Plasament “Ghiocelul” din structura Complexului de Servicii Brădet în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Casa de tip familial “Peter Pan” din structura Complexului de Servicii Săcele în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 9 proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Casa de tip familial “Chip” din structura Complexului de Servicii Săcele în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 10 proiect de hotărâre privind prelungirea suplimentării numărului liniilor de gardă aprobate, cu o linie de gardă în specialitatea cardiologie, pe perioadă determinată, până la finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a corpului B al pavilionului central al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, respectiv până la sfârșitul anului 2020. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 11 proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Drum tehnologic perimetral și accese la echipamentele de radionavigație - Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”. Aici ați mai aprobat și vreau să vin cu amănunte. S-a ținut licitația, nu a venit nimeni. Datorită Ordonanței 114 s-au și modificat foarte multe prețuri la materiale și același lucru s-a întâmplat și la navigație, am dat la proiectant din nou, a refăcut proiectul tehnic, de fapt a reactualizat cu prețurile care sunt în piață, a reușit să termine la drumul tehnologic, sperăm ca luna viitoare să intrăm și cu navigația. De aceea nu a venit nimeni la nici o licitație. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 12 proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistență și reprezentare a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov în dosarele nr.2317/62/2019 și nr.2318/62/2019 aflate pe rolul Tribunalului Brașov - Secția a Il-a Civilă, Contencios Administrativ și Fiscal. Domnul Mitric.

Dl. Mitric Radu-Teodor

Mulțumesc domnule vicepreședinte. Astăzi, pentru a înțelege exact ce se întâmplă în aceste procese noi, așa cum vă aduceți aminte, împreună cu Comisia juridică și cu dumneavoastră am stabilit că nu mai suntem de acord să plătim case de avocatură pentru procese noi, dar am invitat în această speță reprezentanți din partea Spitalului de Psihiatrie și Neurologie, respectiv domnișoara Silaghi Andreea și domnul Popa și vreau să mă leg un pic și de punctul 14 de pe această ordine de zi, la diverse, unde se referă la Spitalul de Obstetrică și Ginecologie. Și ei au un proces nou, fiind în aceeași situație am discutat și l-am invitat pe domnul director Preda Mircea și a venit și domnul director economic Carapcea. La ședință a participat și doamna Dumbrăveanu și am solicitat și sprijinul juriștilor. S-a discutat concret pe ce se întâmplă acolo și de ce am avea nevoie de achiziționarea acestor servicii. M-a impresionat foarte mult faptul că la Spitalul de Obstetrică și Ginecologie nu a mai fost un proces de malpraxix de cel puțin 10 ani și în comisie, după mai multe dezbateri, am ajuns la concluzia că putem și recomandăm achiziționarea de servicii


speciale din aceste două procese. Mulțumesc.

Dl. Adrian Gabor

Mulțumesc și eu. Supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? A

In unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 13 proiect de hotărâre privind reluarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov. Am făcut o procedură, nu s-a prezentat nimeni, trebuie să aprobăm o nouă comisie, o nouă procedură, vă rog să faceți propuneri. Domnul Kadas.

Dl. Kadaș-Iluna Andrei-Marius

Pentru comisie îl propun pe domnul Lucian Pascu, pe doamna Gabriela Belu și pe doamna Mariana Bucur. Mulțumesc.

Dl. Adrian Gabor

Vot secret vă rog. Culegem voturile, cu 20 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 14 proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistență și reprezentare a Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie ”Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov. Cine este pentru? Voturi

A

împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Mulțumesc mult domnilor pentru ședință. Sper să facem o ședință la începutul lunii septembrie extraordinară. Să stați aproape. Mulțumesc, o zi bună.

în conformitate cu prevederile art. 182 aliniatul (4) din Codul administrativ în termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al ședinței, secretarul general al unității administrativ-teritoriale afișează și publică pe pagina de internet a unității/subunității administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței.

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal.


Președinte,


Adrian-Ioan Veștea


Secretar generaLal județului, Dumbrăveahu Maria