Proces verbal din 28.03.2019

Proces verbal din 28 martie 2019

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 offi ce @j u d b rasov.ro, www.j ud b rasov. ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR» 132 din data 23.04.2019

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 martie 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.04.2019;

Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 martie 2019;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin. (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic, - Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 martie 2019.


PREȘEDINTE, Vestea Adrian-

9Contrasemnează, SECRETAR, Maria^^mbrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES-VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 martie 2019

Domnul președinte Adrian-Ioan Veștea constată că lipsește domnul consilier județean Abagiu Sorin, doamna consilier județean Colțea Gabriela, domnul consilier județean Dragoș Crăciun, doamna consilier județean Dragoman Aurora, domnul consilier județean Paul Enache și domnul consilier județean Iatan Adrian. La lucrările ședinței de astăzi, participă secretarul județului, doamna Dumbrăveanu Maria.

DI. Adrian-Ioan Veștea

Stimați colegi, vom începe ședința ordinară. în afară de punctele pe care le avem pe ordinea de zi, cele 25 de puncte, avem 11 puncte suplimentare pe ordinea de zi. Fiecare dintre punctele suplimentare de pe ordinea de zi or să fie detaliate la timpul potrivit. Din 35 de colegi care alcătuim consiliul județean avem 6 absenți, practic ședința este statutară având 29 de consilieri prezenți.

Supun la vot ordinea de zi și cele 11 puncte suplimentare. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecem la primul punct de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 08.03.2019. Aveți de făcut completări față de ceea ce a existat în cadrul procesului-verbal? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 22.03.2019. Avem puncte de vedere, completări la procesul-verbal? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 7.5%, din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, în sumă de 28.492 mii lei, conform Legii nr. 50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019, precum și repartizarea procentului de 20% din cote defalcate din impozitul pe venit și taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, estimate pe anii 2020-2022.

Vreau să fac o precizare, înțeleg că în urma ședinței pe care am avut-o săptămâna trecută, în care am avut de alocat sumele din impozitul pe venit și cele din taxa pe valoare adăugată, mulți dintre colegii noștri primari sau mulți cetățeni ai județului Brașov nu au înțeles că de fapt acea hotărâre pe care noi am dat-o nu a fost altceva decât a aproba niște bugete care au fost alocate de către Direcția Finanțelor Publice, de către bugetul de stat al României printr-o formulă. Deci noi nu am avut nici un fel de implicare în cadrul acestor sume. Aceste sume au venit în conformitate cu prevederile Codului Fiscal prin acea formulă și prin faptul că aceste sume au rezultat în urma deciziei luate la nivelul Guvernului României, în urma stabilirii acestei formule. Mai mult decât atât, nouă ni s-au comunicat acele sume și doar am luat act de ele. Fiind tot într-o perioadă în care pregătim bugetul, vreau să vă prezint o situație în care se află astăzi bugetul alocat pentru Județul Brașov din taxa pe valoare adăugată, pentru echilibrarea bugetelor pe anul 2019, iar Județul Brașov se află pe locul 33 din cele 41 de județe. Consider că suntem în coada clasamentului iar acest lucru trebuie știut, iar dacă ne raportăm la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2019, unde cu toții ne dorim, în afară de faptul că noi am aplicat deja pe fonduri europene, suntem campioni pe Regiunea 7 Centru și avem 300 de milioane de lei pentru implementare. Suntem din 41 de județe, suntem pe locul 40. Practic, doar Ilfovul ne-a salvat să nu fim ultimii din țară la alocarea pe drumuri județene, deși avem foarte multe proiecte pe care le avem în reabilitare, avem foarte mulți primari din județul Brașov care au drumuri comunale, dar se pare că cei care au alcătuit bugetul și l-au promulgat, nu au înțeles de fapt că Brașovul, care astăzi este un județ extrem de întins, cu 58 de localități, cu foarte multe drumuri comunale și drumuri județene, care are nevoie de cofinanțare, se află în această situație. Erau niște informații pe care era bine să le cunoașteți, iar referitor la alocările pe localități o să dau cuvântul domnului președinte al Comisiei economice pentru a vă prezenta bugetul care este alocat fiecărei localități, după care vom trece la vot.

Dl. Mihail Veștea

Bună ziua, mulțumesc, sigur că așa cum s-a prezentat și pentru membrii Comisiei de buget, a fost o activitate destul de greu de dus la bun sfârșit. Primul lucru pe care trebuie să îl luăm în calcul este presiunea pe care primarii localităților au facut-o asupra consiliului județean în ansamblu. Au trimis documentații, dosare, solicitări pentru alocări de sume, fiind nemulțumiți de faptul că și anul acesta sumele care le-au fost repartizate prin Legea bugetului de stat de către Ministerul Finanțelor, sunt insuficiente. Știm că anul trecut localitățile, cel puțin din județul nostru, au fost văduvite de niște sume de bani și au fost nevoite să utilizeze din excedentul bugetar bani pe care îi strânseseră pentru diferite investiții, să îi utilizeze pentru funcționare, cum a fost și cazul consiliului județean în ansamblu, care a avut o alocare cu 90 de milioane de lei mai puțin decât în 2017. Anul acesta, din nou sunt alocările mai mici și drept urmare, este clar că toate localitățile sunt nemulțumite, toate își exprimă această dezaprobare și așa cum a prezentat și domnul președinte, cred că este bine să le transmitem o adresă prin care să le comunicăm faptul că noi, ca și consiliu județean, nu am avut rolul decât de a aproba niște sume alocate de către Ministerul de Finanțe, sume care clar că nu i-au mulțumit. în ce privește momentul de acum, ceea ce se punea problema să împărțim noi erau 28,492 de mii de lei, adică 28 de milioane la 58 de localități, ceea ce înseamnă undeva la 400 de mii pe localitate, undeva la 40 si ceva de lei pe locuitor. Sigur că cu această sumă atât de mică nu putem să ajungem să echilibrăm, să mulțumim toate localitățile, având în vedere sumele principale alocate insuficiente. Și de aici, sigur, problemele majore pe care le-am avut. Cred că în ce privește această problemă, asta este la noi la Brașov, nu știu cum este la alte județe, dar cred că ar trebui să facem o adresă tuturor parlamentarilor indiferent de coloratură politică, ca să ne explice cum s-a ajuns, fiecare să ne explice cum s-a ajuns la această situație, cum ne trezim cu puțini bani pentru localități și bineînțeles, eu aș solicita, ca să vedem fiecare parlamentar, cum a votat, pentru că a fost o dată votată Legea bugetului de stat și pe urmă a fost retransmisă și aveau posibilitatea să-și facă demersurile. Este posibil ca în județul nostru să fie mai rău, în alte județe să fie mai bine, dar clar este că există o nemulțumire majoră a primarilor în ceea ce privește alocările de bani.

Ca și procedură, cu cei 28 de milioane de lei, am pornit de la două principii de bază, odată am avut în vedere populația fiecărei localități și am încercat să facem o repartiție în funcție de populația fiecărei localități și aici am pornit de la localități între 0 și 1000 de locuitori, de la 1000 la 2000, de la 2000 la 3000, de la 3000 la 4000 și așa mai departe și al doilea criteriu pe care l-am gândit ca să-1 luăm în calcul este și situația pe care o au fiecare localitate în ce privește alte surse de finanțare și în special sursele de finanțare directe, venite de la Guvern. Pot să vă dau un exemplu, Becleanul are un plus pe finanțare directă de la Ministerul Dezvoltării, aproximativ 10 milioane de lei, Hârseniul, sunt localități în aceeași zonă, 28 de milioane de lei, Lisa 39 de milioane de lei iar Cincu 6 milioane de lei. Și să nu credeți că primarul de la Cincu nu a făcut demersuri sau să nu credeți că primarul de la Beclean nu a mers aproape săptămânal ca să obțină bani și nu au documentație. Și atunci am încercat să ținem cont și de acest criteriu ca să putem să echilibrăm. Per total, având în vedere că sumele sunt mici, nouă ni s-a spus că împărțim 7,5% din veniturile estimate, din cotele obținute. Total cote, conform datelor de la Ministerul Finanțelor, sunt 759.199.000. 7,5% ar însemna 56,6 milioane. Dacă noi am fi primit într-adevăr 7,5% am fi avut de împărțit 56 de milioane, ceea ce ar fi însemnat aproape un milion pe localitate. Dar de fapt noi nu am primit de cât 28,492, ceea ce după cum v-am spus la început înseamnă în medie cam 400.000, pentru că se pare că am depășit trimestrul I și s-a mai redus suma și pentru că mai țin niște bani ca să facă o rectificare nu știu când. Deci până la urmă nici 7,5 este suma pe care trebuie să o repartizăm astăzi. Dintre toate aceste considerente s-a ajuns ca valorile pe care am putut să le propunem spre repartiție pe localități, să fie mici și eu sunt convins că aproape fiecare consilier județean, indiferent de coloratura politică, având în vedere discuțiile pe care le-a purtat cu fiecare primar, este nemulțumit de valoarea aceasta și pot să spun că și eu personal sunt nemulțumit de suma care a ajuns să poată fi repartizată către localitatea Predeal și aș putea și eu să am o sumedenie de argumente prin care să spun că ar trebui bani în plus. Dar sigur că avem această nemulțumire, cred că nu ar trebui să începem să avem o dezbatere dură între noi, să începem noi să ne certăm pentru că am primit niște bani puțini și acum ne chinuim noi să îi împărțim și de aici certuri între noi, certuri între primari. Noi ar trebui să vedem care este motivul pentru care ne-am trezit cu atât de puțini bani și acesta este motivul pentru care solicit să facem adresă către fiecare parlamentar, să ni se spună exact ce au gândit așa cum pe noi ne întreabă primarii ce am gândit și noi să întrebăm la rândul nostru parlamentarii să vedem ce au gândit și cum au votat atunci când a fost să împartă sumele pentru fiecare localitate în parte. Aș fi vrut să vă spun mai multe dar mă opresc ca să nu provoc discuții și dacă îmi permiteți o să citesc propunerea de repartiție. Deci Brașov 700 de mii de lei, Codlea 700 de mii de lei, Făgăraș 700 de mii de lei, Săcele 500 de mii de lei, Ghimbav 400 de mii de lei, Predeal 450 de mii de lei, Râșnov 700 de mii de lei, Rupea 500 de mii de lei, Victoria 600 de mii de lei, Zămești 500 de mii de lei, Apața 450 de mii de lei, Augustin 200 de mii de lei, Beclean 450 de mii de lei, Bod 450 de mii de lei, Bran 450 de mii de lei, Budila 550 de mii de lei, Bunești 500 de mii de lei, Cața 500 de mii de lei, Cincu 500 de mii de lei, Comăna 450 de mii de lei, Cristian 400 de mii de lei, Crizbav 300 de mii de lei, Drăguș 450 de mii de lei, Dumbrăvița 590 de mii de lei, Feldioara 680 de mii de lei, Fundata 500 de mii de lei, Hârseni 300 de mii de lei, Hălchiu 400 de mii de lei, Hărman 630 de mii de lei, Hoghiz 400 de mii de lei, Holbav 250 de mii de lei, Homorod 500 de mii de lei, Jibert 500 de mii de lei, Lisa 250 de mii de lei, Mândra 300 de mii de lei, Măieruș 590 de mii de lei, Moieciu 600 de mii de lei, Ormeniș 500 de mii de lei, Pârău 450 de mii de lei, Poiana-Mărului 350 de mii de lei, Prejmer 670 de mii de lei, Racoș 600 de mii de lei, Recea 550 de mii de lei, Sâmbăta de Sus 250 de mii de lei, Sânpetru 630 de mii de lei, Șercaia 500 de mii de lei, Șinca 550 de mii de lei, Șinca Nouă 450 de mii de lei, Șoarș 500 de mii de lei, Tărlungeni 700 de mii de lei, Teliu 550 de mii de lei, Ticuș 450 de mii de lei, Ucea 500 de mii de lei, Ungra 300 de mii de lei, Vama-Buzăului 450 de mii de lei, Viștea 552 de mii de lei, Voila 550 de mii de lei, Vulcan 550 de mii de lei. Aceasta este propunerea. Și mai am o sugestie, mergând pe aceeași linie, să nu ajungem să și nu cred că este normal după atâta timp cât am colaborat și am lucrat bine și indiferent de coloratură politică ne-am zbătut pentru proiectele Brașovului, cred că nu este normal să avem dezbateri contradictorii dure, eu cred că ar trebui și propunerea mea ar fi ca noi, colegii din consiliul județean, împreună cu executivul să solicităm o discuție cu toți primarii, să începem să strângem și noi semnături pentru autostrada care să lege Brașovul cu Bucureștiul, să lege Brașovul cu Sibiul. Putem să chemăm alături de noi și pe cei din județul Covasna și pe cei din județul Harghita pentru că și ei își doresc același lucru. Am văzut că cei din Moldova au făcut o dezbatere pe aceeași temă, legată de autostrăzi, cred că ar trebui să intervenim și noi și dacă tot ni se diminuează valorile alocate pentru autorități, diferența față de alte județe din sud și nu dau nume ca să nu provoc iar discuții, diferența de bani să fie alocată pentru autostrăzi, pentru că dacă România merită mai mult, eu cred că și brașovenii merită mai mult. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Vă rog.

DI. Mitric Radu-Teodor

Mulțumesc domnule președinte. Nu îmi vine să cred dragi colegi că iau parte la o asemenea discuție, în momentul în care unii dintre dumneavoastră sunteți aici de 3 sau 4 mandate de conducere liberală a acestui județ. Și acum iată, dintr-o dată, după 20 de ani în care vedeți cum arată județul și infrastructura, în care ați avut toți banii la dispoziție, sume importante, dintr-o dată ne trezim că nu știu care guvern este de vină. Vreau să vă spun ce a făcut Guvernul PSD până la ora actuală, punctual pentru județul Brașov, pentru locuitorii acestui județ. Au venit bani punctual la aeroport.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Haideți să vorbim, vă rog frumos, la punctul de pe ordinea de zi.

Dl. Mitric Radu-Teodor

Domnul președinte trebuie să răspund un pic, vă rog frumos. Mulțumesc. Pentru aeroportul Brașov au venit 23 de milioane de lei punctual, știți treaba asta. Punctual, maternitatea a fost rezolvată de guvernul PSD, Spitalul Județean Brașov a primit fonduri importante de la guvernul PSD. Programul PNDL din care se dezvoltă la ora actuală tot județul Brașov este finanțat cu sume imense de la guvernul PSD, indiferent de culoarea politică.

Dl. Mihail Veștea

Domnul coleg, vă rog frumos să nu mai spuneți că vă fac o situație PNDL la nivelul județului Brașov.

Dl. Mitric Radu-Teodor

Stimate coleg dați-mi voie să termin, sunteți la al treilea sau al patrulea mandat, vă rog frumos. Și ce ați făcut până acum? Haideți să ne uităm în județ. Mergem de mână stimați colegi și vedem un pic cum arată drumurile județene. Haideți să stăm toți 15 minute, uite așa cu mâinile în piept și să protestăm pentru faptul că ne rupem mașinile prin drumurile județene după 20 de ani de guvernare liberală, aici în județul Brașov. Și aș vrea să vă mai spun un lucru, dragi colegi, întotdeauna am votat toate proiectele și toate lucrurile pe care ni le-ați cerut domnule președinte și dragi colegi, pentru binele brașovenilor și pentru binele comunității din care venim. Din nefericire noi am fost parteneri pentru dumneavoastră, în schimb consilierii PSD nu au fost parteneri, nu găsesc un parteneriat din partea conducerii executive acestui consiliu județean. Este momentul domnule președinte să încercați să găsiți un parteneriat la noi așa cum noi vi-1 oferim de câtva timp. Aș vrea să vă întreb de ce nu avem un plan de soluții pentru domeniul sanitar din județul Brașov? Știți că avem niște probleme cu niște spitale. Mă așteptam să aud din partea dumneavoastră în acest moment, domnule avem niște soluții, lăsați-mă să termin. Nu avem un plan de dezvoltare a infrastructurii județului.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Rugămintea mea, domnul Mitric vorbim punctual despre un singur punct. Dacă vreți să luați cuvântul la diverse. Știu că v-au făcut de la partid temele, dar ascultați-mă un lucru, este un punct pe ordinea de zi și rugămintea mea este să faceți referire la acel punct, dacă aveți ceva de zis, și lăsați declarațiile politice, că oamenii vă cunosc.

Dl. Mitric Radu-Teodor

Ar trebui să vă răspund.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Deci domnul Mitric, pentru cultura dumneavoastră, știu că sunteți la început în administrație, deci cu 6 milioane de lei care sunt alocați

Dl. Mitric Radu-Teodor

Ar trebui să treceți și dumneavoastră în domeniul privat ca să vedeți lumea reală cum se comportă.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Cu Șase milioane de lei nici un kilometru de asfalt nu se poate face. Deci astea sunt alocările guvernului PSD de ani de zile. Terminați cu demagogia.

Dl. Mitric Radu-Teodor

Domnule președinte, haideți să terminăm împreună această demagogie și să trecem la lucruri concrete, strict pe această ordine de zi, da? Vreau să vă spun următorul lucru, am aflat cu 5 minute înainte să intrăm în sala de ședință bugetul din acest moment, pe care ni-1 prezentați aici pe ecran. Este inadmisibil domnule președinte. Conform legii trebuie să-l prezentați cu 5 zile înainte. Eu refuz să fiu de acord cu acest mod de lucru. Domnule președinte, căutăm în dumneavoastră un partener, pentru că noi venim în sprijinul cetățenilor din Brașov.

Dna. Mariana Sebeni-Comșa

Pot să intervin domnule președinte?

Dl. Mitric Radu-Teodor

Este inadmisibil ca Rupea, Săcele, să aibă același buget alocat. în semn de protest pentru faptul că nu primim la timp materialele, mai ales materiale atât de importante, dați-mi voie domnule președinte să părăsesc această ședință și să îi rog pe colegii mei din PSD să voteze așa cum le este conștiința, pentru că nu vrem să blocăm acest buget, dimpotrivă vrem ca toți primarii să primească sumele repartizate. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Mi-ar fi plăcut să așteptați să vă dau un drept la replică referitor la toate aceste povești despre care vorbiți. Deci alocarea bugetară pentru aeroport, în primul și în primul rând a fost demersul colegilor noștri din județul Covasna și știm foarte bine și presa și cetățenii județului Brașov cunosc acest lucru. Dacă Banca Mondială, referitor la proiectul cu maternitatea, a intrat în finanțare, dacă Banca Mondială înseamnă Partidul Social Democrat, înseamnă că oamenii aceștia chiar au luat-o razna și încep să creadă că ei reprezintă totul în țara asta, iar referitor la aceste alocări bugetare, v-am prezentat, deci cu 6 milioane de lei nu poți să faci nici măcar un kilometru de drum județean. Deci asta este realitatea, restul este sarcina transmisă de la partid și discuții care nu își au rostul. Vă rog frumos doamna Sebeni.

Dna. Mariana Sebeni-Comșa

Vă mulțumesc, voiam să vă rog la rândul meu să opriți acea interpelare, sau nu știu cum să o denumesc, să respectăm ordinea de zi. Vă mulțumesc foarte mult.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Domnul Kadas.

Dl. Kadas-Iluna Andrei-Marius

Domnul președinte, referitor la acest punct de pe ordinea de zi, aș vrea în nume personal să îi mulțumesc domnului Marius Dunca, pentru felul în care a reprezentat alegătorii brașoveni în fața Guvernului și pentru felul în care a clasat județul Brașov pe penultimul loc din țară. Se pare că nu degeaba duminică domnul Marius Dunca a fost huiduit de către brașoveni în Piața Sfatului. Mulțumesc.

Dna. Mariana Sebeni-Comșa

Dacă îmi permiteți încă o propoziție, aș vrea să le atrag atenția colegilor mei că mai avem 13 luni de mandat și campania electorală mai are de așteptat. Vă mulțumesc frumos.

DI. Adrian-Ioan Veștea

Vă rog domnul Tănase.

Dl. Tănase Ionuț

Doar o întrebare punctuală, având în vedere că reprezint Săcelele. Aș dori o explicație pertinentă a repartiției sumei la Săcele de 500 de mii în comparație cu alte localități, comune, municipii, având în vedere că Săcelele, poate știți, este al doilea municipiu ca și populație după Brașov și ați spus, ați invocat, domnule coleg Mihail Veștea, ați înțeles întrebarea.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

A înțeles și eu am de pus multe întrebări, de ce județul Brașov care este un județ foarte mare, primește alocări așa de mici la drumuri dar o să dau cuvântul domnului Mihail Veștea.

Dl. Tănase Ionuț

V-aș ruga, am cerut o explicație pertinentă.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Cu răbdare o primiți.

Dl. Mihail Veștea

Deci am încercat să facem alocările pe zonă, să facem o echilibrare pe zone, abordările au fost pe zone și vedeți că dacă vă uitați cu atenție pe localități, vedeți că sunt zone și zone. Dacă tot ați vrut să priviți, priviți Săcelele și Predealul să vedeți care este situația. Priviți cât are Predealul și priviși cât are Săcelele, în condițiile în care Predealul are niște credite de câteva zeci de milioane de lei luate pentru a finaliza niște lucrări. Da? Așa cum am spus, din nefericire, sumele sunt derizorii și vă rog să înțelegeți că ajungem, și eu nu am înțeles vehemența domnului Mitric, ajungem să ne certăm între noi pe farâmituri, în loc să vedem care este esența problemei. Mâine, poimâine ne trezim cu și mai puțini bani și iar începem să ne certăm. De asta solicit încă odată două lucruri: adresă pe liberul acces la informații către toți parlamentarii indiferent de coloratură politică, să vedem ce au făcut în ce privește aprobarea legii, pentru că Ministerul Finanțelor a propus, Guvernul a aprobat și Parlamentul a votat. Să vedem fiecare parlamentar cum a votat. Vorbim de parlamentarii care reprezintă cetățenii brașoveni, de parlamentarii care reprezintă localitățile din județul Brașov. Să vedem exact ce au făcut pentru că altfel noi o să ne certăm pe și mai puțini bani. De aceea trebuie să și facem demersuri ca să înțeleagă că totuși comunitatea brașoveană este o comunitate importantă și nu poate să fie tratată ca penultima comunitate din țara asta. Este anormal. Mulțumesc.

DI. Tănase Ionuț

Răspunsul, cred că oricine din această sală, își dă seama că este unul foarte frumos.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Domnul profesor vă mulțumim.

Dl. Tănase Ionuț

Și eu vă mulțumesc, numai cred că nu ați lămurit pe nimeni cu această explicație.

Dl. Mihail Veștea

Mai aveți și veniturile pe care le are fiecare localitate ca să vedeți ce surse au fiecare da? Să vedeți de exemplu cam câți bani se vor duce la Săcele pe dezvoltarea infrastructurii mari, pe apă-canal, ca să vedeți diferența între localități.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Vă mulțumesc, supun la vot punctul nr. 3 al ordinii de zi, exact așa cum a fost prezentat de Comisia economică. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cinci abțineri (Domnii consilieri județeni Goidescu Ionel, Nicoară Lucian Florin, Suciu Iosif, Băbuță Claudiu și Tănase Ionuț se abțin) . Cu 23 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecem la punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Brașov și Academia Forțelor Aeriene “Henri Coandă”. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.(Domnul consilier județean Attila Kovacs a ieșit din sală.)

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Muzeul de Artă Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov, a Comisiei de concurs de proiecte de management, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului comisiei de concurs, precum și a anunțului public privind concursul de proiecte de management organizat pentru Muzeul de Artă Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Brașov pentru Muzeul de Artă Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 7 proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea evaluării finale a managementului Centrului Cultural Reduta Brașov pentru perioada 2014-2019, aprobarea Comisiei de evaluare, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului, pentru evaluarea finală a managementului Centrului Cultural Reduta Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind încetarea numirii în funcția de Manager/director al Muzeului de Etnografie Brașov a doamnei Fulga Ligia

Domninca începând cu data de 18.03.2019. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 9 proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului anual aferent anului 2018 privind stadiul îndeplinirii măsurilor cuprinse în „Planul de Mențin ere a Calității Aerului în județul Brașov 2018-2022”. Avem puncte de vedere? Vă rog domnul Postolache.

Dl. Postolache Nicolae

Mulțumesc domnul președinte, este un lucru deosebit că există acest proiect de menținere a calității aerului la nivelul județului Brașov și și normal că și Consiliul Județean Brașov are o anumită responsabilitate. Studiind documentele am văzut că în ceea ce privește măsurile concrete pentru 2018, pe care practic o să le validăm acum, au fost doar două unități administrativ-teritoriale, Făgărașul și Codlea. Știm însă că județul Brașov și din păcate pentru activitățile turistice, are probleme în ceea ce privește calitatea aerului. în mai 2018 a fost începută o acțiune de inffingement pentru Iași, Brașov și București, pentru particule în suspensie și știm că în luna decembrie a fost și o problemă la nivelul ariei metropolitane, cu acel miros care a suscitat anumite discuții. Comisia de mediu solicită o încercare de eficientizare a comunicării cu unitățile administrativ-teritoriale din acest punct de vedere, astfel ca în anul 2019, aceste proiecte de măsuri să fie mult mai consistente din partea unităților administrativ-teritoriale. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Ne-ar ajuta foarte mult fiindcă nu întâmplător toate aceste proceduri, fie că vorbim de diverse lucruri care trebuie intrate în dezbatere publică, e bine să ne aducem aportul în funcție de interesul pe care îl avem și să facem cumva ca în momentul în care sunt aceste dezbateri, să venim cu precizări, cu puncte de vedere, pentru că ne va ajuta foarte mult, decât să ne trezim la final. Supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 10 proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: POD nou peste râul Olt situat pe DJ104K pe raza Comunei Comăna. Vreau să fac niște precizări fiindcă văd că și aceste instituții care sunt ale statului, fie că vorbim de PNDL, fie că vorbim de Banca Mondială, fie că vorbim de Compania Națională de Investiții, toate sunt ale cuiva și că de fapt cineva dirijează după bunul lui plac. Să știți că pentru podul de la Comăna, am făcut nenumărate demersuri, am mers punctual, iar în momentul în care cineva dorește să iasă la fotografie consideră că este implicarea guvernului. Nu fraților, cred că și noi, județul Brașov, avem dreptul să aplicăm pe toate aceste proiecte naționale și să obținem finanțări. Vorbim de Compania Națională de Investiții. Eu am două bibliorafturi de demersuri la Compania Națională de Investiții, să predăm spitalul. După cum bine știți, toate aceste demersuri au început încă din anul 2016. Sunt oameni care nici măcar nu știu unde este Compania Națională de Investiții și încep să își abroge merite referitor la toate aceste demersuri. Au fost săptămâni în șir în care m-am deplasat și am insistat să putem să devenim eligibili pe proiectele respective. La sfârșit cineva consideră, zice stai puțin că guvernul nu știu ce face sau nu știu ce drege. La urmă insistența și perseverența noastră, mâine ne trezim că și banii din fondurile europene, sunt bani pe care tot guvernul ni i-a acordat. Dar revenim la acest punct. Deci transmitem acest amplasament pentru a continua lucrările la Comăna. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 11 proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Podețe pe DJ 106, Șinca Nouă-Vlădeni-Dumbrăvița km 1+700,3+550 și 3+570”. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 12 proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Poduri pe DJ 112A Hărman-Bod-Hălchiu-Codlea-Vulcan la km 7+395, km 9+228, km 28+200”. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 13 proiect de hotărâre privind emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Brașov pentru anul 2019. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 14 proiect de hotărâre privind validarea rezultatelor examenelor de ocupare a funcțiilor de conducere vacante de Șef secție - Secția Chirurgie Generală II și Șef Serviciu - Serviciul Anatomie Patologică din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 15 proiect de hotărâre privind avizarea închirierii prin scoatere la licitație publică a unor spații aflate în imobilul Spital Clinic de Obstetrică și Ginecologie Dr. I.A. Sbârcea Brașov. Vă rog.

Dna. Șoneriu Mihaela-Georgiana

Din partea Comisiei 7 solicităm amânarea punctului. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Supunem amânarea punctului nr. 15 pentru o nouă ședință și va fi reintrodus pe ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 16 proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.l situat în imobilul din Brașov, str. George Barițiu nr.6. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 17 proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii apartamentelor nr.3 și nr.4 din obiectivul -„Grădinița nr.3” și a terenului aferent acestora, situate în orașul Victoria, str. Stadionului nr. 22, din domeniul public al Orașului Victoria în domeniul public al Județului Brașov, în vederea desfășurării activităților de centru de zi și/sau centru de consiliere. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 18 proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.274/2018 pentru abrogarea unor poziții din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.100/2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin H.G.R. nr.972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov - Anexa nr.l privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov, cu modificările și completările ulterioare. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 19 proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.287/2018 pentru abrogarea poziției nr.81 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov - Anexa nr.l privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov, cu modificările și completările ulterioare. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 20 proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentru dezmembrare imobil - teren identificat în CF nr.10730 Victoria - domeniu public al Județului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 21 proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 169/2018 privind validarea Consiliilor de administrație ale spitalelor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov, cu modificările și completările ulterioare. Vot secret. Culegem voturile, cu 24 de voturi pentru și o abținere s-a aprobat.

Punctul nr. 22 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și structurii organizatorice ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 23 proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de Asociere între U.A.T. Județul Brașov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Fundația SERA ROMÂNIA cu privire la transformarea podului existent la Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap din cadrul Complexului de Servicii Brădet, și amenajarea mansardei ca spațiu de găzduire temporar. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 24 proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de concurs/examen și în comisiile de soluționare a contestațiilor - pentru ocuparea funcțiilor specifice ale Comitetului Director al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, precum și avizarea componenței comisiilor de concurs/examen și a comisiilor de soluționare a contestațiilor. Vă rog doamna Sebeni.

Dna. Mariana Sebeni-Comșa

Mulțumesc domnule președinte, Comisia nr. 7 are 9 propuneri, dacă îmi permiteți să le citesc. Pentru funcția de director medical, la comisia de examen președinte ar fi Mihaela Șoneriu, propunerea noastră, iar membri Dan Morar și Claudia Duicu. Pentru comisia de contestații Mariana Ciubotaru președinte, Marcel Albean și Adelina Văsioiu. Pentru poziția de director financiar în comisia de examen președinte Gabriela Agafiței și membri Claudia Duicu și Adelina Văsioiu iar pentru cea de contestații președinte Viorica Olteanu, Ildiko Sandor și Mariana Ciubotaru membri. Vă mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Vom vota secret, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru și o abținere s-a aprobat.

Trecem la punctul nr. 25 proiect de hotărâre privind modificarea traseului și a poziției kilometrice a drumului județean DJ 131P Șercaia (DN1)

- Hălmeag și declararea obiectivului “Pod peste Râul Olt pe DJ 131P Șercaia (DN1) - Hălmeag la km 5+001” ca bun de interes public județean aparținând domeniului public al județului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecem la punctele suplimentare, punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind reglementarea modului de utilizare de către S.C. Consilprest S.R.L. Brașov a imobilului situat în Brașov, str. G. Coșbuc nr.2. Doriți explicații sau trecem direct la vot? Le-ați discutat în comisii? Neexistând solicitări, vă supun la vot. Cine este A

pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr.2 proiect de hotărâre privind neexercitarea de către județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.6 din imobilul situat în municipiul Brașov, str. Mureșenilor nr.9. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind abrogarea unor poziții din Anexa - Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Brașov la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.100/2001. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă?

A

Abțineri? In unanimitate, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.58/2019 a Consiliului Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului cadru de închiriere a locuințelor de serviciu din fondul locativ al UAT Județul Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind darea în administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov a imobilului înscris în CF nr.100517, situat în orașul Victoria, județul Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 7 proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului teren intravilan, identificat cu nr. Cadastral 107991 în suprafață de 3065 mp, din domeniul public al municipiului Codlea în domeniul public al Județului Brașov și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al Județului Brașov rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018. Avem puncte de vedere?

Dl. Manea Ion

Puteți să explicați? Pentru că nu am avut materialul și nici nu a fost încărcat.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

întrucât ne aflăm în luna martie, nu s-a aprobat bugetul în curs, trebuie să acoperim partea de salarii și singura soluție este de a folosii excedentul bugetar fiindcă altfel, alte instituții subordonate consiliului județean nu vor putea să își primească salariile. Evident, în momentul în care vom aproba bugetul Județului Brașov, vom completa toate aceste lucruri. Supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 9 proiect de hotărâre privind suspendarea contractului de management al d-lui Rus Vaier, manager al Muzeului Casa Mureșenilor pe o perioadă de 120 zile începând cu data de 26.03.2019. Avem puncte de vedere? Vot secret. Culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr.10 proiect de hotărâre privind desemnarea d-lui Rus Vaier, pentru a asigura conducerea interimară a Muzeului de Etnografie Brașov, până la data începerii executării noului contract de management, începând cu data de 26.03.2019. Tot vot secret. Culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Vă rog părinte.

Dl. Manea Ion

Pentru că astăzi a fost evaluarea managerilor de la muzee, doi din patru, cred că ar trebui consiliul județean să-și asume ca și plen, ca executiv, elaborarea sau achiziționarea, dacă nu are cine să o facă la noi în aparat, a unei strategii în acest sens, pentru că, îi vedem, disponibilitatea și din partea plenului și a executivului pentru a investi bani în cultură există. Din păcate o serie de imobile nu ne aparțin, investițiile acolo le facem așa cum putem și nu știu, și ideea de a dezvolta un complex muzeal, de a construi ceva nou, de a face ceva unde efectiv să poți investi bani, pentru că vor trece și investițiile acestea de infrastructură, sănătatea ușor, ușor se acoperă, ajută Dumnezeu și se închide și aeroportul, va trebui cumva să facem mai mult, să le facem și vizibile și să fie și eficientă investiția noastră. Mulțumesc.

Di. Adrian-Ioan Veștea

Vă așteptăm să găsim o soluție împreună pe această temă și de multă vreme vehiculăm acest lucru și îmi doresc să și reușim să-1 punem în practică în acest mandat. Trecem la punctul nr. 11 proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de drumul județean

Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu-Satu Nou-Dumbrăvița-Vlădeni, km 2+775 la km 14+425. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Acestea fiind zise, vă mulțumesc pentru participare la ședința ordinară, ne vedem la următoarea ședință. Vă mulțumesc.

Președinte,


Adrian-Ioan Veștea


Secretar,

^Dumbrăveanu Maria