Proces verbal din 22.03.2019

Proces verbal din 22 martie 2019

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office @j udb rasov. ro, www.j ud b rasov. ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 97 din data 28.03.2019

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 22 martie 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2019;

Analizând procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 22 martie 2019;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin. (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 22 martie 2019.

PREȘEDINTE, Vestea Adrian-Ioan ’                                     X


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES-VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 22 martie 2019

Domnul președinte Adrian-Ioan Veștea constată că lipsește domnul consilier județean Băbuță Claudiu, domnul consilier județean Comea Claudiu, doamna consilier județean Dragoman Aurora, doamna consilier județean Femolend Caroline, domnul consilier județean Mareș Ioan și domnul consilier județean Postolache Nicolae. La lucrările ședinței de astăzi, participă secretarul județului, doamna Dumbrăveanu Maria.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Bună ziua. înainte aș vrea să dau cuvântul domnului Mitric care vrea să ne spună două vorbe.

Dl. Mitric Radu-Teodor

Mulțumesc domnule președinte. Stimați colegi a trecut în neființă domnul Otilia Neagoe. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre domnia sa. Domnul Otilian Neagoe s-a născut la data de 27 iunie 1950, de profesie sociolog. A fost prefect al județului Brașov în perioada 2001-2004, senator în Parlamentul României, senator de Brașov în perioada 2004-2008, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov în perioada 2008-2009. Din 2009 vicepreședinte cu rang de secretar de stat la Consiliul Concurenței și din 2011 președinte al Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar. Pentru merite deosebite în 2002 a fost decorat prin Decret Prezidențial cu Ordinul Național “Serviciu Credincios” în grad de Cavaler. A iubit enorm Brașovul. Rămas bun Otilian Neagoe. Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu, îi anunț că priveghiul va avea loc astăzi, ora 18:00 la Biserica Sfântul Nicolae din Piața Unirii iar înmormântarea sâmbătă, adică mâine, 23 martie ora 14:00. Domnule președinte, în memoria domnului Otilian Neagoe, vă propun să ținem un moment de reculegere.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Din 35 de colegi care alcătuim consiliul județean suntem prezenți 29, deci ședința este statutară. După cum bine știți este o ședință extraordinară, avem un singur punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 17,50% din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale conform Legii nr.50/2019, legea bugetului de stat pe anul 2019.

Vă supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Am făcut precizări și către alte persoane care erau interesate, deci nu există nici un fel de contribuție și nici o implicare de a noastră în tot ceea ce înseamnă repartizarea acestor sume. Este practic un lucru obligatoriu, aceste sume provin în urma unor formule aplicate prin Codul fiscal la nivelul bugetelor fiecărei localități în parte, iar noi avem obligația ca în termen de 7 zile de la promulgarea bugetului să facem această repartizare, repartizare care ne-a fost comunicată de către finanțe. Dacă aveți puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă?

A

Abțineri? In unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Aș mai dori să vă fac o precizare fiindcă în spațiul public au ajuns tot felul de opinii și păreri ale unor colegi de ai noștri sau ale unor persoane care au avut anumite puncte de vedere. Ceea ce vă pot spune și e bine să cunoaștem cu toții acest lucru, consiliile de administrație sunt cele care organizează aceste examene pentru toți medicii. Trebuie știut faptul că a existat o perioadă de interimat pentru managerii pe care i-am numit prin dispoziție, dispoziție emisă de către mine conform prerogativelor pe care le am. Din consiliile de administrație, după cum v-ați obișnuit de-a lungul timpului, fac parte persoane de la Universitatea Transilvania, Direcția de Sănătate Publică, reprezentanți ai consiliului județean pe care dumneavoastră i-ați votat în plen și reprezentanți ai președintelui consiliului județean. Sunt proceduri care sunt obligatorii, se desfășoară pe lege, cel puțin eu asta am cunoștință. Avem deja 3 examene care au fost finalizate la maternitatea Brașov, la Spitalul de Boli Infecțioase și la Spitalul de Copii. Avem 3 manageri care au trecut de acest examen și mai avem o situație care este suspendată, este în instanță, dar referitor la acest lucru aș vrea să fac o precizare.

Săptămâna trecută am luat decizia și am emis o dispoziție prin care am numit unul dintre reprezentanții Universității Transilvania reprezentantul în consiliul de administrație, iar în urma acestui demers dacă îmi dați voie, o să vă citesc o adresă înaintată de Facultatea de Medicină. Este semnată de domnul decan Moga care ne spune următorul lucru și este bine să-l cunoașteți. Mă bucură foarte mult că avem în sală și colegi din presă care sunt prezenți. Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, stimate domnule președinte, stimate domnule Manager, salutăm decizia consiliului județean de a numi în funcția de manager al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov un cadru didactic universitar al Facultății de Medicină și membru al Senatului Universității Transilvania din Brașov, în persoana domnului asistent universitar Dr. Med. Nicușor Florin Bîgiu.

Vă aducem în atenție faptul că avem multiple solicitări scrise din partea conducerii Facultății de Medicină Brașov adresate managerului spitalului dumneavoastră, cu privire la necesitatea desemnării doamnei conferențiar Dr. Med. Roxana Steliana Miclăuș în funcția de șef de Secție Clinică de Recuperare Neuro-Psihomotorie, numai anul trecut fiind formulate 3 astfel de solicitări, rămase fără soluționare legală și rapidă.

Am menționat de asemenea în discuțiile noastre cu fostul manager al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, dr. Grigoriu, nemulțumirile doamnei conf. Dr. Miclăuș și ale studenților aflați în stagiile practice de pe Secția Clinică de Recuperare Neuro-Psihomotorie ( darea lor afară din spital de către șefa de secție clinică dr. Cornelia Soare și de către directorul medical al spitalului, nealocarea unui spațiu optim de schimbare a ținutei de spital, supunerea Conf. Dr. Miclăuș unor presiuni psihice insuportabile) ca și comentariile denigratoare ale Dr. Cornelia Soare la adresa cadrelor didactice ale Facultății de Medicină și a calității studenților facultății.

Având în vedere necesitatea intrării de urgență într-o stare de legalitate(secția clinică universitară este condusă de un cadru didactic universitar) și de armonia în raport cu prezența legală și firească a studenților Facultății de Medicină pe Secția Clinică de Recuperare Neuro-Psihomotorie, vă solicităm numirea cu celeritate în funcția de șef secție clinică Recuperare Neuro-Psihomotoire a Conf. Univ. Dr. Roxana Steliana Miclăuș. Vă mulțumim pentru înțelegere, sperăm într-o colaborare deosebită.

Este o scrisoare care a fost făcută de către Facultatea de Medicină. După cum bine știți toate spitalele din județul Brașov, faptul că au în denumirea lor cuvântul clinic înseamnă că țin și sunt spitale în care aportul Universității Transilvania și a Facultății de Medicină este foarte bine luat în serios. Pentru aceste poziții de șef de secție, până la urmă trebuie să fii cadru didactic din ceea ce știu eu, la Universitatea Transilvania, iar noi cu toții ne dorim, atât domnii care sunt reprezentanți ai mediului academic din Facultatea de Medicină cât și cei care sunt beneficiari, studenții, dar și pacienții, să beneficieze de un tratament cât mai bun în unitățile medicale din județul Brașov. Acestea sunt lucrurile pe care vream să vi le aduc în atenție. Mai avem două examene care sunt în curs la Spitalul de Pneumoftiziologie și la Spitalul Clinic Județean. Practic cred că suntem într-un parcurs firesc și lucrurile merg într-o direcție bună. De asemenea avem un concurs, înțeleg că sunt 5 persoane care participă la postul de director. Nu are nimeni nici un fel de intenție decât ca lucrurile să intre într-un firesc și într-un normal în așa fel încât să putem să avem rezultatele pe care le așteptăm cu toții, fiindcă vedem că la fiecare buget pe care noi îl aprobăm pe unitățile medicale, facem în așa fel încât să dăm o atenție foarte mare spitalelor și dotării spitalelor și încercăm să implementăm proiecte pe fonduri europene, iar toate lucrurile acestea au un parcurs normal.

Vă mulțumesc, următoarea ședință va fi în data de 28 martie, cred că ora 12. Deci la ora 12 va fi ședința ordinară a Consiliul Județean Brașov, săptămâna viitoare.

Președinte.

Secretar.


Adrian-Ioan Ve;


DumbrăveanirMaria