Proces verbal din 20.02.2019

Proces verbal din 20 februarie 2019

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMANIA


5918 2018' SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.85

din data de 08 martie 2019

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20 februarie 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 08 martie 2019

Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20 februarie 2019;

Având în vedere dispozițiile art.42 alin. 5 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art.97 și art.103, alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20 februarie 2019.

PREȘEDINTE Adrian- Idân VeșteaContrasemnează, SECREȚAR Maria Dambrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES-VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20 februarie 2019

Domnul președinte Adrian-Ioan Veștea constată că lipsește doamna consilier județean Femolend Caroline, domnul consilier județean Mitric Radu-Teodor, domnul consilier județean Iosif Suciu și domnul consilier județean George Adrian Vocilă. La lucrările ședinței de astăzi, participă secretarul județului, doamna Dumbrăveanu Maria.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Avem cinci absențe, deci suntem prezenți 30 de consilieri județeni. începem ședința ordinară. După cum bine știți, în afară de ordinea de zi care a fost publicată și pe care ați primit-o fiecare dintre dumneavoastră, avem 5 puncte suplimentare. Fiecare dintre aceste 5 puncte suplimentare sunt urgente și o să le justificăm pe măsură ce le abordăm. Deci avem 48 plus 5 puncte suplimentare. Cine este pentru ordinea de zi? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29 ianuarie 2019. Avem de făcut completări? Neavând de făcut completări supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 01 februarie 2019. Avem de făcut completări? Neavând de făcut completări supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare drum județean DJ 102G, Victoria - Viștișoara km 0+000-9+900”. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcției vacante de conducere de medic șef - Centru de Hemodializă din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr.5 proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat de Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Dr. LA. Sbârcea Brașov în vederea ocupării funcției de conducere vacantă de Șef Secție - Clinică de Obstetrică Ginecologie II. Avem puncte de vedere? Vă rog.

Dl. Draguțu Ionuț

Domnule președinte, având în vedere legătura de rudenie dintre mine și persoana în cauză, mă voi abține la acest punct. Vă mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Am înțeles, mai sunt și alte puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. (Domnul consilier județean Drăguțu Ionuț nu votează)

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de Șef Unitate Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 7 proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.

  • 5 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 4. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.

  • 6 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 4. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 9 proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea imobilului monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 36. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 10 proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 6 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr. 11. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 11 proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 1, apartamentului nr. 2, cotei de % din apartamentul nr. 3 și apartamentului nr. 4 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Republicii nr. 18. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 12 proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de participare la Festivalul Concurs de Muzică Populară pentru Tineri Interpreți “Flori în Țara Bârsei”, organizat de Centrul Cultural Reduta Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 13 proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 471/2018 privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei, veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2019. Vă rog doamna Sebeni.

Dna. Mariana Sebeni-Comșa

Mulțumesc domnule președinte, aș dori dacă se poate ca acest punct să fie amânat pentru o ședință viitoare deoarece nu știm dacă a produs efecte și dacă a produs, ce efecte a produs? Vă mulțumesc frumos.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Propunem amânarea acestui punct.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Nu a produs efecte, merge în jos prețul față de propunere. S-a greșit propunerea primită prin Direcția Generală a Agriculturii. Acum rămâne la alegerea consilierilor județeni.

Dna. Mariana Sebeni-Comșa

Dacă îmi permiteți, solicit totuși o amânare pentru că dorim totuși să analizăm. Nu a fost timp până acum.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Am înțeles, supun amânarea acestui punct de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 14 proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Casa Mureșenilor Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 15 proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului de Etnografie Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 16 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Școlii Populare de Arte și Meserii Tiberiu Brediceanu Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 17 proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 18 proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii comisiilor de evaluare anuală, a comisiilor de soluționare a contestațiilor și a secretariatului comisiilor pentru evaluarea managementului instituțiilor de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov. Vot secret, fiind vorba de persoane, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 19 proiect de hotărâre pentru aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Brașov pentru Muzeul de Artă Brașov. Mihail Veștea.

Dl. Mihail Veștea

Domnul președinte, aș propune colegilor amânarea punctului 19 și 20. Am discutat și în Comisia de buget și în Comisia de cultură și propunem amânarea pentru ședința viitoare când aprobăm bugetul ca să avem o strategie clară.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Supun la vot propunerea domnului consilier Veștea, punctul 19 și punctul 20 amânare pentru ședința de buget. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 21 proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 277/2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiții "Reparații capitale, modernizare și eficientizarea energetică a Unității de Asistență Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 22 proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov în Programul de Interes Național “înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție socială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități". Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 23 proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii apartamentului nr.l din obiectivul Grădinița nr.3 si a terenului aferent acestuia, situat în orașul Victoria, str. Stadionului nr. 22, din domeniul public al Orașului Victoria în domeniul public al Județului Brașov și administrarea D.G.A.S.P.C. Brașov, în vederea desfășurării activităților de centru de zi și/sau centru de consiliere. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat

Punctul nr. 24 proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului situat în orașul Victoria, județul Brașov, înscris în CF nr. 100517 Victoria către D.G.A.S.P.C. Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat

Punctul nr. 25 proiect de hotărâre privind modificarea și completarea unor poziții și introducerea a două poziții noi în Anexa - “Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov", la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 26 proiect de hotărâre privind modificarea și completarea unor poziții și introducerea a patru poziții noi în Anexa - “Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov", la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 27 proiect de hotărâre privind aprobarea listei imobilelor cu destinația de locuințe de serviciu și aprobarea regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 28 proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR -ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare pentru 12 spații cu destinația de cabinete medicale, un spațiu cu destinația de magazin, un spațiu cu destinația de birou și 14 spații de uz comun intabulate ca unități individuale, din cadrul Policlinicii Stomatologice "Diaconu Coresi" Brașov, cu sediul în Brașov, str.Diaconu Coresi nr.l, jud.Brașov. Vă rog.

Dl.Kadas Iluna Andrei-Marius

Domnul președinte aș dori să se consemneze că nu votez, fac parte din comisia de vânzare a acestor imobile din Diaconu Coresi și de la punctul 28 până la 41, tot ce ține de Diaconu Coresi, nu votez. Să se consemneze. Mulțumesc.

Domnul consilier județean Veștea Mihail a ieșit din sală.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Am înțeles, supun la vot. Cine este de acord, cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? înțeleg că suntem 28 acum, Mihai a ieșit afară și el nu votează și a venit părintele dar nu a votat, de abia a luat loc acum.( în sală a intrat domnul consilier județean Manea Ion) La punctul următor. Cu 28 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 29 proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea, în condițiile O.U.G.nr.68/2008, a spațiilor și a cotelor-părți din spațiile cu destinație medicală, situate în imobilul - Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, cu sediul în Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov, proprietate privată a Județului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 30 proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de Vi din Cabinetul medical stomatologic nr.l, spațiul 2, situat la parterul imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 31 proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de Vi din Cabinetul medical stomatologic nr.3, spațiul 4, situat la parterul imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 32 proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării Cabinetului medical stomatologic RX Dentar, spațiul 7, situat la parterul imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Domnul consilier județean Kadas Huna Andrei-Marius a ieșit din sală.

Dl. Adrian-Ioan Vestea

Punctul nr. 33 proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de !4 din Cabinetului medical stomatologic nr.10, spațiul 1, situat la etajul I al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 34 proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării Cabinetului medical stomatologic nr.12, spațiul 2, situat la etajul I al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 35 proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării Cabinetului medical stomatologic nr.l4A, spațiul 3, situat la etajul I al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, jud. Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 36 proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării Cabinetului medical stomatologic nr.14, spațiul 4, situat la etajul I al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 37 proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de Vi din Cabinetul medical stomatologic nr.18, spațiul 8, situat la etajul I al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud. Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 38 proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de Ti din Cabinetul medical stomatologic nr.20, spațiul 7, situat la etajul II al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 39 proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de Ti din Cabinetul medical stomatologic nr.22, spațiul 8, situat la etajul II al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 40 proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de Ti din Cabinetul medical stomatologic nr.25, spațiul 10, situat la etajul II al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 41 proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de 7i din Cabinetul medical stomatologic nr.26, spațiul 11, situat la etajul II al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

în sală a intrat domnul consilier județean Mihail Veștea.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Punctul nr. 42 proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Consiliului Județean Brașov la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului -Țara Făgărașului. Este un punct pe care l-am pus pe ordinea de zi știind că foarte multe localități atât din Țara Făgărașului cât și din zona Rupea au aderat la această formă asociativă. Timp de aproximativ doi ani de zile am participat la foarte multe ședințe și sunt extrem de preocupat și extrem de interesat de rezolvarea problemelor cu care se confruntă, chiar au fost un exemplu de bune practici, colega noastră Caroline Femolend a fost prezentă cu niște reprezentanți europeni și au văzut modul în care își desfășoară activitatea și cred că este bine, cum facem parte din mai multe asociații pe diverse zone ale județului Brașov, să ne implicăm și în această asociație. Acesta este motivul pentru care venim în sprijinul lor. Dacă aveți puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 43 proiect de hotărâre pentru aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, începând cu data de 01.01.2019.

Dl. Dragoș Crăciun

Să se consemneze că nu votez.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Da, deci două persoane nu vor vota. ( Domnul consilier județean Dragoș Crăciun și domnul consilier județean Drăguțu Ionuț nu votează.) Supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 28 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul 44 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții prevăzut în anexa Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 20/29.01.2019. Dacă aveți puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 45 proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în anul 2019. Dacă aveți puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 46 proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare și reabilitare DJ109 Beclean-Luța-Ludișor km 0+000-8+800”. Dacă aveți puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă?

A

Abțineri? Cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.( In sală a intrat domnul consilier județean Kadas Huna Andrei-Marius)

Punctul nr. 47 proiect de hotărâre privind declararea obiectivului “Pod din beton armat pe DJ104 km 1+350, peste râul Olt, județul Brașov” ca bun de interes public județean aparținând domeniului public al județului Brașov. Dacă aveți puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 48 Raport de activitate al Autorității Teritoriale de Ordine Publică pe anul 2018 asupra nivelului de asigurare a securității și siguranței civice în județul Brașov. Este de altfel un raport de activitate care v-a fost prezentat. Este o informare.

Trecem la cele 5 puncte suplimentare pe care le avem pe ordinea de zi.

Punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Echipei Intersectoriale Brașov pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia. Vreți lămuriri referitor la acest punct? Da? Vă rog doamna Dumbrăveanu.

Dna. Maria Dumbrăveanu

La sfârșitul anului 2018 au apărut mai multe reglementări legale în cea ce privește sistemul de violență domestică și separat sistemul de violență asupra copiilor. Este vorba de violență manifestată prin muncă sau orice alte grade de violență. De aceea, împreună cu toate autoritățile din cadrul județului, referitor la poliție, sănătate, inspectoratul școlar, tot ce înseamnă direcțiile de specialitate de protecție socială, sub coordonarea Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului, vor avea aceste două colective de activitate care se vor întruni și care au rol consultativ de a urmării aceste aspecte. Se pare că din datele pe care le-a înregistrat în general poliția și jandarmeria, există în societatea noastră probleme pe această componență, de respectiv violență domestică, de aceea sunt două materiale, unul este special pentru violență domestică, în care sunt reprezentanți din toate instituțiile care acționează la nivelul județului Brașov și care își pot aduce fiecare pe palierul lor de activitate, contribuția la ameliorarea acestui grad de violență din societatea noastră. Sigur că noi ne vom referi pe aria de acoperire a județului Brașov și în special este o echipă interinstituțională care va acționa în ceea ce privește protecția copiilor abuzați, pentru că toți cunoaștem că există această formă de abuz și violență asupra copiilor, inclusiv violență de ordin domestic și atunci va trebui să coordonăm și să fim atenți la această parte importantă a societății noastre și să venim cu rapoarte și cu contribuția proprie fiecărei instituții pe palierul de activitate la îmbunătățirea acestor parametrii.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Lămuriți? Mai ar trebui lămuriri?

Dl. Manea Ion

Suficient.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Va trebui să votăm secret, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Echipei Intersectoriale Locale Brașov pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, a violenței asupra copilului și a violenței în familie și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia. Avem puncte de vedere? Neavând, supun la vot, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului - Cadru de parteneriat între Județul Brașov și Administrația Bazinală de Apă pentru lucrările de execuție poduri aflate pe traseele drumurilor județene și care au finanțare asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală și/sau Programul național de construcții de interes public sau social. Este de asemenea un acord pe care noi trebuia să-1 semnăm și trebuia să-l trecem prin plen fiindcă avem mai multe proiecte. Dacă ne ajută Dumnezeu vom construi foarte multe, cred că nu s-au construit în 40 de ani câte poduri construim noi peste Olt, podul de la Voila, podul de la Hălmeag, podul de la Comăna, din care unul este pe Compania Națională de Investiții iar celelalte două poduri sunt pe Programul Național de Dezvoltare Locală și sunt în procedură avansată pentru selectarea constructorilor și alte poduri dacă vor mai apărea. Supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului - Cadru de parteneriat între Județul Brașov și Administrația Bazinală de Apă pentru lucrările de execuție poduri aflate pe traseele drumurilor județene și care au finanțare asigurată prin Programul Operațional Regional. Același lucru numai că nu sunt pe programe naționale, sunt pe programele europene. Avem puncte de vedere? Supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre aprobarea modificării componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov, începând cu data de 20.02.2019. Vreți să ne lămuriți doamna Dumbrăveanu? Vă rog.

Dna. Maria Dumbrăveanu

în conformitate cu Hotărârea de Guvern 502/2017, consiliul județean stabilește componența Comisiei pentru protecția drepturilor copilului. Am fost înștiințați ieri că începând cu 27 februarie doamna doctor Dumitru va pleca în alt județ, în condițiile în care este foarte necesar în cadrul comisiei, în special medicul pediatru să fie prezent pentru că una din atribuțiile comisiei este legată de încadrarea copiilor cu grad de handicap și atunci este nevoie permanentă de prezența unui medic. Din cauza aceasta, pentru că ieri am aflat de această mutare, am rugat și rog consiliul județean să fie de acord, să modificăm componența comisiei prin numirea unui nou reprezentant, unui nou medic în cadrul comisiei. Sunt îndeplinite condițiile, ne-a fost propus de spital și are avizul din partea Direcției de Sănătate Publică.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Vom vota secret, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Stimați colegi acestea au fost punctele de pe ordinea de zi. Pentru ședințele viitoare vreau să vă spun că dacă va fi cazul, vom avea ședință de îndată extraordinară în cursul săptămânilor viitoare dar cel mai cert, în perioada de după 10 martie doresc să avem o singură ședință, o ședință în care vom aproba protocolul cu Romatsa care are mai multe anexe și e bine să le discutăm, să avem un punct de vedere referitor la aceste lucruri. în cadrul anexei sunt prezentate exact toate obiectele pe care trebuie să le mai finalizăm și cu perioada în care se finanțează și alocările bugetare pe care le avem. Urmează de asemenea să aprobăm înființarea unei regii autonome a Consiliului Județean Brașov prin care să putem să certificăm acest aeroport, deci este obligatoriu ca noi să facem toate aceste demersuri pentru a certifica și cred că este bine ca în cadrul acelei ședințe, colegii noștri care sunt la departamentul aeroport, să vă prezinte toate aceste lucruri și să fiți lămuriți asupra acestor probleme, urmând ca exact cum ne-am obișnuit, spre sfârșitul lunii, să avem ședință ordinară. Nu știu dacă vom reuși să aprobăm bugetul, fiindcă bugetul încă nu este promulgat, vom vedea dacă îl vom avea și putem să parcurgem toate etapele legale pentru aprobarea acestui buget. Noi deja am solicitat tuturor unităților administrative din cadrul județului nostru, celor 58 de localități, le solicităm să ne prezinte lista cu obiectivele pe care și le doresc a fi realizate anul acesta. Iar anul acesta ne propunem ca alocările bugetare să fie făcute pe obiective de investiții, pentru fiecare localitate în parte. Vă mulțumesc, o zi bună.

Președinte, Adrian-Ioan Veștea

Secretar.

Dumbrăveanu/Maria