Proces verbal din 16.01.2019

Proces verbal din 16 ianuarie 2019


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office @j ud b rasov. ro, www.j ud b rasov. ro

România


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 7

din data 29.01.2019

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 16 ianuarie 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.01.2019;

Analizând procesul-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 16 ianuarie 2019;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin. (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 16 ianuarie 2019.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES-VERBAL

al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 16 ianuarie 2019

Domnul președinte Adrian-Ioan Veștea constată că lipsește domnul consilier județean Comea Claudiu, domnul consilier județean Dumitrescu Flavius, doamna consilier județean Femolend Caroline, domnul consilier județean Mitric Radu-Teodor, domnul consilier județean Postolache Nicolae și domnul consilier județean Tănase Ionuț. La lucrările ședinței de astăzi, participă secretarul județului, doamna Maria Dumbrăveanu.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

începem ședința de îndată, din 35 de consilier județeni suntem prezenți 29. La începutul acestei ședințe vreau să vă urez la mulți ani, multă sănătate, bucurie, să vă dea Dumnezeu un an bun și să avem rezultate fructuoase pentru comunitatea brașoveană.

Avem pe ordinea de zi trei puncte, primul punct este proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local pentru acoperirea temporară a golului de casa pe anul 2019. Cel de al doilea proiect este utilizarea excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, iar cel de-al treilea punct este un proiect care se referă la Unitatea de Primiri Urgențe. Am depus un proiect anul trecut, ieri după-amiază a venit clarificare, nu am putut să vi-1 trecem dar reprezintă tot un punct de îndată, se numește proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 475/2018 privind aprobarea proiectului „Dotarea cu echipamente și aparatură medicală performantă la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și a cheltuielilor legate de acest proiect”.

Deci aceste trei puncte vreau să le supun votului ca și ordine de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecem la punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local pentru acoperirea temporară a golului de casa pe anul 2019. Aveți puncte de vedere? O avem aici pe doamna Viorica Olteanu, dacă credeți de cuviință vă poate da relații, dar este o procedură pe care noi o facem în fiecare an, la începutul anului bugetar. Neexistând nici un punct de vedere, supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Cel de-al treilea punct este modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 475 din 20 decembrie 2018 privind aprobarea proiectului „Dotarea cu echipamente și aparatură medicală performantă la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și a cheltuielilor legate de acest proiect”. Ne puteți spune ce modificări sunt doamna Dumbrăveanu?

Dna. Maria Dumbrăveanu

Da, am înțeles că de la ADR Centru s-a primit ieri un material în care se cereau clarificări și completări la hotărâre, în sensul asumării de către consiliul județean a eventualelor corecții rezultate din procedura de achiziție. Drept urmare articolul 5 din Hotărârea nr. 475 din 2018 se completează cu textul în care se precizează unitatea administrativ teritorială Județul Brașov își asumă eventualele corecții rezultate din procesul de achiziție publică a procedurii. Aici era o discuție și la prima hotărâre dar acum vreau să respectăm exact modelul dat de ADR Centru.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

încă nu s-a trecut la proceduri de achiziție, este doar un lucru formal, așa trebuia să fie hotărârea dată la vremea respectivă și o completăm cu acest aliniat. Aveți puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Eu vă mulțumesc tuturor pentru deranjul pe care l-ați avut. Vreau să vă anunț că ședința ordinară, întrucât luna aceasta ziua de 31 va pica joi, vom face ședința ordinară pe data de 29, marți, fiindcă avem o serie de demersuri făcute până la sfârșitul lunii legate de protecția copilului, avem o serie de hotărâri care trebuie semnate și înaintate instituțiilor respective. Deci pe data de 29, marți, să știți cu toții.

Președinte, Adrian-Ioan Veștea

Secretar,


Dumbrăveanu Maria