Proces verbal din 08.03.2019

Proces verbal din 08 martie 2019


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-du! Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR. 96

din data de 28.03.2019

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 8 martie 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 martie 2019;

Analizând procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 8 martie 2019;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin. (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al Județean Brașov din data de 8 martie 2019.

ședinței extraordinare a ConsiliuluiContrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu

Jp


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES-VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 08 martie 2019

Domnul președinte Adrian-Ioan Veștea constată că lipsește domnul consilier județean Comea Claudiu, doamna consilier județean Femolend Caroline, domnul consilier județean Drăguțu Ionuț, domnul consilier județean Goidescu Ionel, domnul consilier județean Kovacs Attila și domnul consilier județean Rada Emil. La lucrările ședinței de astăzi, participă secretarul județului, doamna Dumbrăveanu Maria.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Bună ziua și la mulți ani tuturor doamnelor, colegelor noastre, mamelor, persoanelor apropiate de fiecare dintre noi. Am următoare propunere la ordinea de zi, sunt 10 puncte pe care le avem în această ședință. Rugămintea mea este să le abordăm pe toate cele 9, urmând ca protocolul cu Romatsa să îl discutăm la sfârșit fiindcă urmează și o prezentare a acestui proiect și a acestui protocol pe care urmează să-1 semnăm. îl vom invita alături de noi și pe domnul director general al Romatsa, pe domnul Mircea Boștină, care este prezent aici și va lua loc la prezidiu cu ocazia semnării acestui protocol și în timp ce vă vom prezenta toate aceste aspecte, suntem și la dispoziția colegilor noștri din presă, pentru a ne pune întrebări referitor la anumite lucruri care doresc să și le clarifice cu această ocazie. De altfel noi la ora 11:30 am și pregătit această conferință de presă sau poate sunt și alți colegi din presă care nu sunt prezenți acum dar vor veni pe parcurs. Supun la vot ordinea de zi cu cele 10 puncte. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Suntem 29 de consilieri județeni, deci practic avem cvorum, lipsesc 6 colegi.

Trecem la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20.02.2019. Sunt aspecte care trebuie corectate din acest proces-verbal? Nefiind supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Brașov și R.A. ROMATSA - Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian. Vă propun să amânăm pentru la final.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind modificarea traseului și a poziției kilometrice a drumului județean DJ104K Comăna de Jos - Crihalma -Ticușu Vechi -Ticușu Nou. Aveți de cerut clarificări sau sunteți lămuriți? Nefiind supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: Pod peste râul Olt situat pe DJ104K pe raza Comunei Comăna, Județul Brașov. Deci acest proiect l-am înaitat Companiei Naționale de Investiții, este un proiect care se referă la podul de la Crihalma, pod care este în valoare de 24 de milioane. în decursul timpului am aprobat indicatorii, în prezent urmează să reglementăm situația juridică a terenului și din cauza asta trebuie să dăm aceste hotărâri pentru a putea să intabulăm suprafața de teren. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Brașov la evenimentul „Primăvara Românească la Bruxelles”, în perioada 12-14 aprilie 2019. Am fost și anul trecut și anul acesta vom fi prezenți la Bruxelles și la alte târguri internaționale, dar de această dată vorbim despre acest târg. Aveți puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Brașov la Târgul de Turism al Transilvaniei organizat la Brașov Business Park, în perioada 22-24 martie 2019. Aveți puncte de vedere? Neavând, supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 7 proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Brașov pentru Muzeul de Artă Brașov. Vă rog.

Dl. Tănase Ionuț

Domnule președinte, comisiile reunite de cultură și buget-finanțe au hotărât amânarea atât a punctului 7 cât și a punctului 8 până la următoarea ședință ordinară.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Mai sunt și alte puncte de vedere? Neexistând alte puncte de vedere, supun la vot amânarea celor două puncte, 7 și 8. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? O abținere, domnul Wittstock. Cu 28 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 9 proiect de hotărâre privind modificarea prețurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei, veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2019. Aveți puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 10 proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.17 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului nr.l. Aveți puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

înainte de a semna protocolul trebuie să avem o hotărâre de plen. Este un protocol pe care dumneavoastră l-ați avut la dispoziție și va trebui să-1 detaliem după și să-l prezentăm.

Vom continua ședința și după cum v-am spus îl vom avea prezent în cea de a doua parte și pe domnul director Boștină de la Romatsa și îi spun cu această ocazie bun venit la Brașov și vrem să îi mulțumim pentru sprijinul pe care ni l-a acordat și suportul de care am beneficiat până acum. De asemenea este prezent alături de noi și domnul Doru Simionov se ocupă de acest proiect, de asemenea colegul nostru, cel care coordonează toată activitatea la nivelul implementării acestui proiect, domnul Anghel. Vom trece la discuții referitor la acest protocol, înțeleg că trebuie să dăm această hotărâre. în timp ce colegii noștri redactează hotărârea noi urmează să trecem la conferința de presă în care să vă detaliem tot acest protocol. Colegii noștri din cadrul consiliului județean l-au avut în dezbatere, am discutat pe marginea lui și cred că sunt lucruri pe care și le-au clarificat. în cazul în care sunt și alte lucruri pe care doresc să și le clarifice pot să pună întrebări înainte de a vota.

Deci astăzi acest protocol are ca scop colaborarea pentru elaborarea cerințelor operaționale și tehnice de siguranță pentru proiectarea și realizarea infrastructurii și procedurilor pentru asigurarea serviciilor de navigație aeriană, furnizarea de către Romatsa pentru Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav a serviciilor de trafic aerian, a serviciilor de comunicație aeronautice, navigație și supraveghere în domeniul aeronautic, serviciilor meteorologice aeronautice, serviciilor de informare aeronautică precum și coordonarea serviciilor de căutare și salvare utilizând infrastructura realizată de către Consiliul Județean Brașov. Asigurarea de către părți a resurselor umane și a cadrului procedural necesar în vederea furnizării serviciilor de trafic aerian, meteorologice, aeronautice și CNS de către R.A. Romatsa, desemnat ca și furnizor în baza hotărârii conducerii administrative R.A. Romatsa, în cuprinsul regiunii de informare a zborurilor București la Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav, utilizând infrastructura realizată de către Consiliul Județean Brașov. Colaborarea, tot aici în acest protocol, colaborarea cu Eurocontrolul pentru elaborarea analizei cost-beneficiu pentru identificarea soluției optime a infrastructurii necesare furnizării serviciilor de navigație aeriană. Ulterior după ce vom avea acest protocol semnat se va semna un acord specific ce va fi încheiat cu aeroportul Brașov, persoană juridică, operator de aerodrom, era Aeroportul Internațional Brașov pentru furnizarea acestor servicii pe baza hotărârii conducerii administrative a R.A. Romatsa. Deci practic intr-o ședință viitoare, momentan suntem intr-o dezbatere publică referitor la înființarea unei regii autonome, după ce vom avea și această regie, vom încheia acest acord despre care tocmai vă spuneam. Noi o să detaliem tot acest protocol, dar până atunci, dacă dintre colegii noștri doresc

A

să ne pună întrebări pe baza acestui protocol, vă stăm la dispoziție. In caz contrar vom vota acest protocol urmând ca colegii noștri să redacteze hotărârea, să o putem semna la sfârșitul prezentării. Aveți de pus întrebări. Neavând de pus întrebări supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Președinte,

Secretar,


Adrian-Ioan Veste;


Dumbrăveanu Maria