Proces verbal din 01.02.2019

Proces verbal din 01 februarie 2019

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 36 din data 20.02.2019

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 1 februarie 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.02.2019;

Analizând procesul-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 1 februarie 2019;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin. (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 1 februarie 2019.


Contrasemnează, SECRETAR, Maria^D^njbrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES-VERBAL

al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 1 februarie 2019

Domnul președinte Adrian-Ioan Veștea constată că lipsește doamna vicepreședinte Toaso Imelda, domnul consilier județean Băbuță Claudiu, domnul consilier județean Comea Claudiu, domnul consilier județean Dumitrescu Flavius, domnul consilier județean Enache Paul, doamna consilier județean Femolend Caroline, domnul consilier județean Goidescu Ionel, domnul consilier județean Kovacs Attila, domnul consilier Mareș Ioan, domnul consilier județean Mitric Radu-Teodor, domnul consilier județean Nicoară Lucian Florin, domnul consilier județean Postolache Nicolae, domnul consilier județean Rada Emil, domnul consilier județean Suciu Iosif, domnul consilier județean Tănase Ionuț și domnul consilier județean Vocilă George-Adrian. La lucrările ședinței de astăzi, participă secretarul județului, doamna Maria Dumbrăveanu.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Bună ziua, vom începe ședința de plen, îmi cer scuze că a trebuit să vă convoc de pe o zi pe alta, practic avizul de la Ministerul Sănătății a venit ieri după amiază la ora 15, 15:30, cam așa ceva și am considerat de cuviință că este necesar să ne întâlnim înainte de ora 12, că așa ni s-a sugerat de la Ministerul Sănătății, fiindcă trebuie să se modifice un ordin al ministrului, în baza hotărârii pe care am dat-o noi și în baza avizului pe care ni l-au dat dumnealor, pentru ca Brașovul să fie inclus pe programul referitor la AVC și atunci am zis să facem acest efort. Știu că fiecare dintre dumneavoastră aveți probleme, unii dintre colegii noștri sunt plecați, vă mulțumesc pentru faptul că sunteți prezenți.

Avem două puncte pe ordinea de zi, primul se referă la transformarea liniei de gardă la domiciliu, specialitatea neurologie în linie de gardă continuă, specialitatea neurologie în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, iar punctul nr. 2 este proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov și fiindcă nu avem cvorum să votăm acest lucru abrogăm articolul 1 și votăm aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, din cadrul Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov și pentru personalul din cadrul Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, începând cu data de 01.01.2019, urmând ca primul articol să-l punem într-o ședință viitoare.

Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. în unanimitate, cu 19 voturi pentru s-a aprobat.

Trecem la punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind aprobarea transformării liniei de gardă la domiciliu, specialitatea neurologie în linie de gardă continuă, specialitatea neurologie în cadrul Spitalului Clinic Județean de

A

Urgență Brașov. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 19 voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, din cadrul Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov și pentru personalul din cadrul Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, începând cu data de 01.01.2019. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 19 voturi pentru s-a aprobat. Deci a ieșit hotărârea mai puțin articolul nr. 1, urmând ca să fie pus pe ordinea de zi data viitoare. Vă mulțumesc.

Secretar, Dumbrăveamu Maria