Hotărârea nr. 98/2019

Hotărârea nr. 98-privind repartizarea pe unități-administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, în sumă de 28,492 mii lei, conform prevederilor Legii nr.50/2019 – Legea bugetului de stat pe anul 2019, precum și cota de 20% din sume defalcate din impozitul pe venit și taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, estimată pe anii 2020-2022


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr, 5, Brașov, România, 50000'7

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 Office @jud bra sov. ro, w w w.j ud bra sov. ro

jl.^

i i

ROMÂNIA

>«>»» «na i siP&iTOPșM impogonA


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.98

din data de 28 martie 2019

- privind repartizarea pe unități-administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, în sumă de 28,492 mii lei, conform prevederilor Legii nr.50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019, precum și cota de 20% din sume defalcate din impozitul pe venit și taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, estimată pe anii 2020-2022

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 martie 2019;

Analizând Raportul de specialitate precum și Expunerea de motive înregistrate sub nr.5138/28.03.2019, întocmite de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/Serviciul Gestionare, Urmărire și decontare Contracte, prin care se propune aprobarea repartizării pe unități-administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, în sumă de 28,492 mii lei, conform prevederilor Legii nr.50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019, precum și cota de 20% din sume defalcate din impozitul pe venit și taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, estimată pe anii 2020-2022;

Văzând propunerea formulată de către Comisia de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr.l;

Luând în considerare adresa Ministerului Finanțelor Publice nr.462650/15.03.2019 și Decizia nr. 3020/20.03.2019 a Directorului Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov, precum și solicitările primite de la unitățile administrative teritoriale din județ;

în conformitate cu prevederile Legii nr.50/2019, Legea bugetului de stat pe anul 2019 și prevederile art.33 alin. (3) lit. b din Legea nr.273/2006 - privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și ari. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă repartizarea pe unități administrativ - teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 7,5%, din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, în sumă de 28,492 mii lei, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat nu le pot finanța din veniturile proprii, conform prevederilor Legii nr.50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019, precum și a cotei de 20% din sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale estimată pe anii 2020-2022, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Se aprobă repartizarea pe unități administrativ -teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, estimată pe anii 2020-2022, în conformitate cu art.33 alin. (3) lit. b din Legea nr.273/2006 - privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Direcția Economică.

PREȘEDINTE

Adrian- Ipan Veștea                           Contrasemnează,

~SECRETAR

/                      Maria Dumprăveanu

Președinte


Adrian-loan Vestea


Repartizarea pe unitați administrativ - teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 7,5%, din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, în sumă de 28.492 mii lei, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii, conform Legii nr. 50/2019 -Legea bugetului de stat pe anul 2019 precum și a cotei de 20% din sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale estimată pe anii 2020-2022.

MII LEI

Nr.crt

LOCALITATEA

Suma propusă spre aprobare în anul 2019

ESTIMĂRI - cota de 20% din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

1

Brașov

700,00

551,00

607,00

667,00

2

Codlea

700,00

551,00

607,00

667,00

3

Făgăraș

700,00

551,00

607,00

667,00

4

Săcele

500,00

393,00

434,00

477,00

TOTAL MUNICIPII

2.600,00

2.046,00

2.255,00

2.478,00

5

Ghimbav

400,00

315,00

347,00

381,00

6

Predeal

450,00

354,00

390,00

429,00

7

Râșnov

700,00

551,00

607,00

667,00

8

Rupea

500,00

393,00

434,00

477,00

9

Victoria

600,00

472,00

521,00

572,00

10

Zămești

500,00

393,00

434,00

477,00

TOTAL ORAȘE

3.150,00

2.478,00

2.733,00

3.003,00

11

Apața

450,00

354,00

390,00

429,00

12

Augustin

200,00

157,00

174,00

191,00

13

Beclean

450,00

354,00

390,00

429,00

14

Bod

450,00

354,00

390,00

429,00

15

Bran

450,00

354,00

390,00

429,00

16

Budila

550,00

433,00

477,00

524,00

17

Bunești

500,00

393,00

434,00

477,00

18

Cața

500,00

393,00

434,00

477,00

19

Cincu

500,00

393,00

434,00

477,00

20

Comăna

450,00

354,00

390,00

429,00

21

Cristian

400,00

315,00

347,00

381,00

22

Crizbav

300,00

236,00

260,00

286,00

23

Drăguș

450,00

354,00

390,00

429,00

24

Dumbrăvița

590,00

464,00

512,00

562,00

25

Feldioara

680,00

535,00

590,00

648,00

26

Fundata

500,00

393,00

434,00

477,00

27

Hârseni

300,00

236,00

260,00

286,00

28

Hălchiu

400,00

315,00

347,00

381,00

29

Hărman

630,00

496,00

547,00

601,00

30

Hoghiz

400,00

315,00

347,00

381,00

Nr.crt

LOCALITATEA

Suma propusă spre aprobare în anul 2019

ESTIMĂRI - cota de 20% din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

2020

2021

2022

31

Holbav

250,00

197,00

217,00

238,00

32

Homorod

500,00

393,00

434,00

477,00

33

Jibert

500,00

393,00

434,00

477,00

34

Lisa

250,00

197,00

217,00

238,00

35

Mândra

300,00

236,00

260,00

286,00

36

Măieruș

590,00

464,00

512,00

562,00

37

Moieciu

600,00

472,00

521,00

572,00

38

Ormeniș

500,00

393,00

434,00

477,00

39

Pârău

450,00

354,00

390,00

429,00

40

Poiana Mărului

350,00

275,00

304,00

334,00

41

Prejmer

670,00

527,00

581,00

639,00

42

Racoș

600,00

472,00

521,00

572,00

43

Recea

550,00

433,00

477,00

524,00

44

Sâmbăta de Sus

250,00

197,00

217,00

238,00

45

Sânpetru

630,00

496,00

547,00

601,00

46

Șercaia

500,00

393,00

434,00

477,00

47

Șinca

550,00

433,00

477,00

524,00

48

Șinca Nouă

450,00

354,00

390,00

429,00

49

Șoarș

500,00

393,00

434,00

477,00

50

Tărlungeni

700,00

551,00

607,00

667,00

51

Teliu

550,00

433,00

477,00

524,00

52

Ticuș

450,00

354,00

390,00

429,00

53

Ucea

500,00

393,00

434,00

477,00

54

Ungra

300,00

236,00

260,00

286,00

55

Vama Buzăului

450,00

354,00

390,00

431,00

56

Viștea

552,00

441,00

480,00

526,00

57

Voila

550,00

433,00

477,00

524,00

58

Vulcan

550,00

433,00

477,00

524,00

TOTAL COMUNE

22.742,00

17.898,00

19.730,00

21.682,00

TOTAL GENERAL

28.492,00

22.422,00

24.718,00

27.163,00

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA ECONOMICĂ Gabriela Agafiței

DIRECTOR EXECUTIV

D.D.J.S.Bf

Mihai Pascu

Președinte Adrian-loan Veșt


Maria Dumbrăveanu
Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale estimată pe anii 2020-2022, conform art. 33, alin. 3, lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

MII LEI

Nr.crt

LOCALITATEA

ESTIMĂRI - cota de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

1

Brașov

754,00

820,00

871,00

2

Codlea

754,00

820,00

871,00

3

Făgăraș

754,00

820,00

871,00

4

Săcele

538,00

586,00

622,00

TOTAL MUNICIPII

2.800,00

3.046,00

3.235,00

5

Ghimbav

431,00

468,00

498,00

6

Predeal

484,00

527,00

560,00

7

Râșnov

754,00

820,00

871,00

8

Rupea

538,00

586,00

622,00

9

Victoria

646,00

703,00

747,00

10

Zărnești

538,00

586,00

622,00

TOTAL ORAȘE

3.391,00

3.690,00

3.920,00

11

Apața

484,00

527,00

560,00

12

Augustin

215,00

234,00

249,00

13

Beclean

484,00

527,00

560,00

14

Bod

484,00

527,00

560,00

15

Bran

484,00

527,00

560,00

16

Budila

592,00

644,00

685,00

17

Bunești

538,00

586,00

622,00

18

Cața

538,00

586,00

622,00

19

Cincu

538,00

586,00

622,00

20

Comăna

484,00

527,00

560,00

21

Cristian

431,00

468,00

498,00

22

Crizbav

323,00

351,00

373,00

23

Drăguș

484,00

527,00

560,00

24

Dumbrăvița

635,00

691,00

734,00

25

Feldioara

732,00

796,00

846,00

26

Fundata

538,00

586,00

622,00

27

Hârseni

323,00

351,00

373,00

28

Hălchiu

431,00

468,00

498,00

29

Hărman

678,00

738,00

784,00

30

Hoghiz

431,00

468,00

498,00

Nr.crt

LOCALITATEA

ESTIMĂRI - cota de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

2020

2021

2022

31

Holbav

269,00

293,00

311,00

32

Homorod

538,00

586,00

622,00

33

Jibert

538,00

586,00

622,00

34

Lisa

269,00

293,00

311,00

35

Mândra

323,00

351,00

373,00

36

Măieruș

635,00

691,00

734,00

37

Moieciu

646,00

703,00

747,00

38

Ormeniș

538,00

586,00

622,00

39

Pârău

484,00

527,00

560,00

40

Poiana Mărului

377,00

410,00

436,00

41

Prejmer

721,00

785,00

834,00

42

Racoș

646,00

703,00

747,00

43

Recea

592,00

644,00

685,00

44

Sâmbăta de Sus

269,00

293,00

311,00

45

Sânpetru

678,00

738,00

784,00

46

Șercaia

538,00

586,00

622,00

47

Șinca

592,00

644,00

685,00

48

Șinca Nouă

484,00

527,00

560,00

49

Șoarș

538,00

586,00

622,00

50

Tărlungeni

754,00

820,00

871,00

51

Teliu

592,00

644,00

685,00

52

Ticuș

484,00

527,00

560,00

53

Ucea

538,00

586,00

622,00

54

Ungra

323,00

351,00

373,00

55

Vama Buzăului

484,00

527,00

560,00

56

Viștea

594,00

646,00

687,00

57

Voila

592,00

644,00

685,00

58

Vulcan

601,00

637,00

688,00

TOTAL COMUNE

24.484,00

26.629,00

28.305,00

ITOTAL GENERAL

30.675,00

33.365,00

35.460,00

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA ECONOMICĂ Gabriela Agafitei

DIRECTOR EXECUTIV D.D.J.S.P.

Mihai Pa