Hotărârea nr. 94/2019

Hotărârea nr. 94-privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 17,50% din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale conform Legii nr.50/2019, legea bugetului de stat pe anul 2019.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


România


1918 2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.94

din data de 22.03.2019

privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 17,50% din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale conform Legii nr.50/2019, legea bugetului de stat pe anul 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 22.03.2019;

Analizând Expunerea de motive și raportul de specialitate nr.Ad.4374/20.03.2019 întocmite de către Direcția Economică prin care se propune repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 17,50% din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale conform Legii nr.50/2019, legea bugetului de stat pe anul 2019;

Ținând cont de adresa nr.4374/18.03.2019 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.6 alin.(6) - (11) din Legea nr.50/2019, legea bugetului de stat pe anul 2019;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se repartizează pe unități administrativ-teritoriale suma corespunzătoare cotei de 17,50% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale în completarea veniturilor proprii, proporțional cu necesarul stabilit pe total județ, pentru asigurarea unui buget de funcționare în anul 2019, conform art.6 alin.(6) din Legea nr.50/2019, legea bugetului de stat pe anul 2019, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Se repartizează pe unități administrativ-teritoriale sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019, conform art.6 alin.(8), (9), (10) din Legea nr.50/2019, legea bugetului de stat pe anul 2019, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR


brăveanuSECRETAR, Maria Dumbrăveanu

J’1

Repartizarea pe unități administrativ - teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 17,50 % din impozitului pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale în completarea veniturilor proprii, proporțional cu necesarul stabilit pe total județ, pentru asigurarea unui buget de funcționare în anul 2019, conform art. 6, alin. 6 din Legea bugetului de stat pe anul 2019

mii lei

Nr.crt

LOCALITATEA

Suma propusă spre aprobare an 2019

0

1

2

1

CONSILIUL JUDEȚEAN

100,506.00

2

BRAȘOV

0.00

3

CODLEA

0.00

4

FĂGĂRAȘ

0.00

5

SĂCELE

0.00

TOTAL MUNICIPII

0.00

6

GHIMBAV

0.00

7

PREDEAL

0.00

8

RÂȘNOV

0.00

9

RUPEA

0.00

10

VICTORIA

0.00

11

ZĂRNEȘTI

0.00

TOTAL ORAȘE

0.00

12

APAȚA

1,583.00

13

AUGUSTIN

1,098.00

14

BECLEAN

417.00

15

BOD

656.00

16

BRAN

0.00

17

BUDILA

2,453.00

18

BUNEȘTI

0.00

19

CAȚA

623.00

20

CINCU

0.00

21

COMĂNA

1,303.00

22

CRISTIAN

0.00

23

CRIZBAV

879.00

24

DRĂGUȘ

608.00

25

DUMBRĂVIȚA

2,336.00

26

FELDIOARA

0.00

27

FUNDATA

423.00

28

HĂLCHIU

0.00

29

HĂRMAN

0.00

30

HÂRSENI

806.00

31

HOGHIZ

594.00

32

HOLBAV

969.00

33

HOMOROD

0.00

34

JIBERT

0.00

35

LISA

557.00

36

MĂIERUȘ

545.00

37

MÂNDRA

487.00

38

MOIECIU

1,286.00

Nr.crt

LOCALITATEA

Suma propusă spre aprobare an 2019

39

ORMENIȘ

1,021.00

40

PĂRĂU

168.00

41

POIANA MĂRULUI

284.00

42

PREJMER

336.00

43

RACOȘ

1,599.00

44

RECEA

919.00

45

SÂMBĂTA DE SUS

579.00

46

SÂNPETRU

0.00

47

ȘERCAIA

0.00

48

ȘINCA

301.00

49

ȘINCA NOUĂ

186.00

50

ȘOARȘ

66.00

51

TĂRLUNGENI

2,875.00

52

TELIU

1,846.00

53

TICUȘ

239.00

54

UCEA

61.00

55

UNGRA

686.00

56

VAMA BUZĂULUI

1,254.00

57

VIȘTEA

290.00

58

VOI LA

298.00

59

VULCAN

1,715.00

TOTAL COMUNE

32,346.00

TOTAL GENERAL

132,852.00

DIRECTOR EXECUTIV DIR. ECONOMICA

.......3

Șef Serviciu Buget, Sândor lldiko


SECRETAR, Maria Dumtițăveanu cP

Repartizarea pe unități administrativ - teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, conform art. 6, alin. 8,9 și 10 din Legea bugetului de stat pe anul 2019

mii lei

Nr.crt

LOCALITATEA

Suma propusă spre aprobare an

2019, din care:

pentru

asigurarea bugetelor de funcționare

acoperirea diferențelor

2019-2018

acoperirea cheltuielilor pentru protecția copilului, centre pentru persoane adulte cu handicap și însoțitori sau indemnizțiile lunare ale persoanelor cu handicap grav

0

1

2=3+4+5

3

4

5

1

CONSILIUL JUDEȚEAN

52,205.00

52,205.00

0.00

0.00

2

BRAȘOV

0.00

0.00

0.00

3

CODLEA

284.00

0.00

284.00

4

FĂGĂRAȘ

12,134.00

4,186.00

7,948.00

5

SĂCELE

9,482.00

2,158.00

7,324.00

TOTAL MUNICIPII

21,900.00

0.00

6,344.00

15,556.00

6

GHIMBAV

0.00

0.00

0.00

7

PREDEAL

2,996.00

2,149.00

847.00

8

RÂȘNOV

1,486.00

0.00

1,486.00

9

RUPEA

1,089.00

0.00

1,089.00

10

VICTORIA

1,613.00

0.00

1,613.00

11

ZĂRNEȘTI

12,666.00

7,595.00

5,071.00

TOTAL ORAȘE

19,850.00

0.00

9,744.00

10,106.00

12

APAȚA

972.00

822.00

0.00

150.00

13

AUGUSTIN

571.00

571.00

0.00

0.00

14

BECLEAN

1,110.00

217.00

473.00

420.00

15

BOD

710.00

340.00

0.00

370.00

16

BRAN

765.00

0.00

0.00

765.00

17

BUDILA

1,561.00

1,274.00

0.00

287.00

18

BUNEȘTI

566.00

0.00

244.00

322.00

19

CAȚA

548.00

324.00

0.00

224.00

20

CINCU

571.00

0.00

245.00

326.00

21

COMĂNA

1,320.00

677.00

52.00

591.00

22

CRISTIAN

0.00

0.00

0.00

0.00

23

CRIZBAV

470.00

457.00

0.00

13.00

24

DRĂGUȘ

699.00

316.00

61.00

322.00

25

DUMBRĂVIȚA

1,213.00

1,213.00

0.00

0.00

26

FELDIOARA

1,408.00

0.00

108.00

1,300.00

27

FUNDATA

973.00

219.00

552.00

202.00

28

HĂLCHIU

377.00

0.00

0.00

377.00

29

HĂRMAN

409.00

0.00

0.00

409.00

30

HÂRSENI

418.00

418.00

0.00

0.00

31

HOGHIZ

2,233.00

308.00

852.00

1,073.00

32

HOLBAV

504.00

504.00

0.00

0.00

33

HOMOROD

1,952.00

0.00

1,493.00

459.00

Nr.crt

LOCALITATEA

Suma propusă spre aprobare an 2019, din care:

pentru

asigurarea bugetelor de funcționare

acoperirea diferențelor

2019-2018

acoperirea cheltuielilor pentru protecția copilului, centre pentru persoane adulte cu handicap și însoțitori sau indemnizțiile lunare ale persoanelor cu handicap grav

34

JIBERT

2,150.00

0.00

1,519.00

631.00

35

LISA

1,645.00

290.00

523.00

832.00

36

MĂIERUȘ

877.00

283.00

0.00

594.00

37

MÂNDRA

1,613.00

253.00

885.00

475.00

38

MOIECIU

1,112.00

668.00

0.00

444.00

39

ORMENIȘ

1,108.00

531.00

0.00

577.00

40

PÂRĂU

569.00

87.00

23.00

459.00

41

POIANA MĂRULUI

167.00

147.00

0.00

20.00

42

PREJMER

6,032.00

175.00

4,443.00

1,414.00

43

RACOȘ

1,224.00

830.00

0.00

394.00

44

RECEA

2,041.00

477.00

718.00

846.00

45

SÂMBĂTA DE SUS

905.00

301.00

207.00

397.00

46

SÂNPETRU

0.00

0.00

0.00

0.00

47

ȘERCAIA

1,312.00

0.00

701.00

611.00

48

ȘINCA

692.00

157.00

0.00

535.00

49

ȘINCA NOUĂ

1,083.00

96.00

752.00

235.00

50

ȘOARȘ

1,019.00

35.00

633.00

351.00

51

TĂRLUNGENI

2,110.00

1,493.00

0.00

617.00

52

TELIU

1,029.00

959.00

0.00

70.00

53

TICUȘ

426.00

124.00

120.00

182.00

54

UCEA

2,068.00

31.00

1,562.00

475.00

55

UNGRA

1,291.00

356.00

229.00

706.00

56

VAMA BUZĂULUI

2,078.00

652.00

1,033.00

393.00

57

VIȘTEA

1,151.00

150.00

604.00

397.00

58

VOILA

1,954.00

155.00

963.00

836.00

59

VULCAN

1,227.00

891.00

0.00

336.00

TOTAL COMUNE

56,233.00

16,801.00

18,995.00

20,437.00

TOTAL GENERAL

150,188.00

69,006.00

35,083.00

46,099.00

DIRECTOR EXECUTIV DIR. ECONOMICĂ

Agafiței Gabciela

3

Șef Serviciu Buget, Sândor lldiko