Hotărârea nr. 89/2019

Hotărârea nr. 89-privind aprobarea participării Județului Brașov, cu stand expoziţional propriu la Târgul de Turism al Transilvaniei, organizat la Braşov Business Park, în perioada 22-24 martie 2019


RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office@iudbrasov.ro

Website: viwri.judbrasov.roCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.89

din data de 08.03.2019

- privind aprobarea participării Județului Brașov, cu stand expozițional propriu la Târgul de Turism al Transilvaniei, organizat la Brașov Business Park, în perioada 22-24 martie 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 8 martie 2019;

Analizând Expunerea de motive, precum și raportul, înregistrate sub nr. 3724/06.03.2019, întocmite de către Direcția Management Proiecte/ Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe, prin care se propune aprobarea participării Județului Brașov, cu stand expozițional propriu la Târgul de Turism al Transilvaniei, organizat la Brașov Business Park, în perioada 22-24 martie 2019;

în Raportul de specialitate se precizează că suma de 10395 lei, reprezentând suma necesară participării Județului Brașov, la Târgul de Turism al Transilvaniei, organizat la Brașov Business Park, în perioada 22-24 martie 2019, va fi asigurată din bugetul de venituri și cheltuieli al județului Brașov, la Cap. 87.02;

Având în vedere dispozițiile art. 20 din O.G.R. nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare, art. 14 al Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 91 alin. (1) lit. ,,f’ din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă participarea Județului Brașov, cu stand expozițional propriu, la Târgul de Turism al Transilvaniei, organizat la Brașov Business Park, în perioada 22-24 martie 2019.

Art.2. - Suma de 10395 lei, (cheltuieli estimate), va fi asigurată din bugetul de venituri și cheltuieli al județului Brașov, la Cap. 87.02, pentru participarea Județului Brașov la Târgul de Turism al Transilvaniei, organizat la Brașov Business Park, în perioada 22-24 martie 2019, reprezentând: taxa de participare, închirierea spațiului expozițional, concept tehnico-organizatoric și amenajare stand, prinț flyere promovare aplicația Brașov Tourism App.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte - Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe și Direcția Economică.

PREȘEDINTE, Adrian-foan VesteaContrasemnează, SECRETAR Maria Diinibrăveanu