Hotărârea nr. 88/2019

Hotărârea nr. 88-privind aprobarea participării Județului Brașov la evenimentul ”Primăvara Românească la Bruxelles”


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.88

din data de 08 martie 2019

- privind aprobarea participării Județului Brașov la evenimentul "Primăvara Românească la Bruxelles”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 08 martie 2019;

Analizând Expunerea de motive, precum și raportul de specialitate, înregistrate sub nr.3723/06.03.2019, întocmite de către Direcția Management Proiecte/Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte și Relații Externe, prin care se propune aprobarea participării Județului Brașov, la evenimentul "Primăvara Românească la Bruxelles”;

Ținând cont de invitația domnului europarlamentar Răzvan Popa adresată președintelui Consiliului Județean Brașov, Județul Brașov de a participai a evenimentul "Primăvara Românească la Bruxelles”.

Având în vedere dispozițiile art.20, lit.c din Ordonanța nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, art.14 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 91 alin. (1) lit. ,,f’ din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă participarea Județului Brașov la evenimentul "Primăvara Românească la Bruxelles” în data de 14 aprilie 2019.

Art.2. - Delegația care va reprezenta județul Brașov la evenimentul "Primăvara Românească la Bruxelles” în data de 14 aprilie 2019, va fi formată din 3 persoane, 1 reprezentant al Consiliului Județean Brașov și doi ai UAT-urilor din județ.

Art.3. - Se aprobă alocarea sumei de 11.555 lei (cu TVA inclus) din bugetul Județului Brașov Cap.87.02., pentru participarea delegației la evenimentul "Primăvara Românească la Bruxelles” în data de 14 aprilie 2019, reprezentând: cheltuieli de transport, cheltuieli de participare, cheltuieli de asigurare de călătorie și cheltuieli de transport pentru produsele de promovare și reprezentare a județului care vor fi expuse în cadrul evenimentului.

Art.4 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte/Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte și Relații Externe și Direcția Economică.


Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu